ElectroMobility z przetasowaniami w zarządzie spółki

ElectroMobility z przetasowaniami w zarządzie spółki
Z dniem 8 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza ElectroMobility Poland S.A. oddelegowała Członka Rady Nadzorczej EMP Pawła Ponetę do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Ze składu zarządu spółki został odwołany Piotr Zaremba pełniący funkcję Prezesa Zarządu od dnia 17 kwietnia 2018 roku. Na funkcję pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu został powołany Paweł Poneta, który będzie kierował ElectroMobility Poland S.A. do czasu powołania nowego Prezesa. Wybór powinien nastąpić do 6 maja 2024 roku i odbędzie się w drodze konkursu, który zostanie ogłoszony w dniu dzisiejszym.

W Zarządzie Spółki – na stanowisku Członka Zarządu ds. Finansowych – pozostał Sławomir Bekier.

Paweł Poneta pełni funkcję Prezesa Tauron Inwestycje Sp. z o.o. Od 2014 roku w Tauron Polska Energia S.A. pracował m.in. jako dyrektor wykonawczy ds. badań i innowacji. Jest doświadczonym liderem w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji z niemal 20-letnim doświadczeniem w branży. Ma na swoim koncie ponad 50 projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Warszawskiej ze specjalizacją w dziedzinie Konstrukcji Budowlanych, zdobył również stopień doktora na Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Posiada także tytuł MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK.

Do Rady Nadzorczej ElectroMobility Poland S.A. został powołany w dniu 20 marca 2024 roku.

Rada Nadzorcza Spółki ElectroMobility Poland S.A. podczas posiedzenia w dniu 8 kwietnia br. dokonała wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, która od tego dnia będzie pracować w składzie:

Jarosław Więcek – Przewodniczący Rady Nadzorczej


Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej


Sławomir Miklaszewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej


Katarzyna Maj – Członek Rady Nadzorczej


Maciej Mazur – Członek Rady Nadzorczej


Paweł Poneta – Członek Rady Nadzorczej, czasowo oddelegowany jako pełniący obowiązki Prezesa Zarządu.


Przeczytaj także: 
Gwałtowny wzrost liczby elektryków na polskich drogach

ZOBACZ RÓWNIEŻ