EIC Accelerator - ścieżka europejskich innowatorów

fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe
Zestawienie akceleratorów nie byłoby kompletne bez europejskiego programu EIC Accelerator. Jest to instrument dedykowany deeptechowym startupom. EIC Accelerator jest częścią Programu Ramowego UE Horyzont Europa, którego celem jest finansowanie przełomowych badań naukowych i innowacji w całej Europie. Tak jak wszystkie konkursy Horyzontu Europa EIC Accelerator jest zarządzany centralnie przez Komisję Europejską, a firmy oceniane są przez niezależnych europejskich ekspertów. Instytucje krajowe pełnią tu wyłącznie rolę wspierającą. Bezpłatną pomoc dla firm zainteresowanych aplikowaniem do konkursów Horyzontu, w tym do EIC Accelerator, udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w NCBR.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 6/2024 (105)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Czy warto aplikować do EIC Acceleratora – mówią beneficjenci programu:

Tomasz Ciamulski, CEO FiBriTech: FibriTech rozwija przełom w biomateriałach, który wymaga zbudowania nowego procesu produkcyjnego. Jest to wyzwanie deeptech potrzebujące istotnego finansowania. Inwestorzy prywatni niechętnie angażują się w ryzykownej fazie przemysłowej, gdy jeszcze nie ma produkcji generującej regularne przychody. EIC Accelerator przychodzi z pomocą dokładnie w tym trudnym momencie, wspierając budowę przemysłowej linii demonstracyjnej. Wnioskowanie nie jest łatwe ze względu na dużą konkurencję. Jednak projekty naprawdę przełomowe i o dużym potencjale skalowania mają szansę na wsparcie bez względu na miejsce ich rozwoju. FibriTech był pierwszym projektem z Polski, który uzyskał finansowanie blended EIC. Wsparcie EIC Acceleratora pomogło nam finansowo, ale i merytorycznie – była to profesjonalna weryfikacja unikalności i potencjału nowej technologii.

Mirosław Trześniowski, CEO WIDMO Spectral Technologies: W połowie 2023 r. otrzymaliśmy dofinansowanie na rozwój projektu WIDMO Cities – innowacyjnego narzędzia do wielkoskalowego skanowania miast, na zasadzie zbliżonej do Google Street View, ale pod powierzchnią. Zapewni ono dostęp do bardzo precyzyjnych, a jednocześnie tanich informacji o budowie geologicznej gruntów i lokalizacji infrastruktury. W dziedzinie deeptechu pozyskanie finansowania stanowi ogromne wyzwanie, program EIC okazał się więc dla nas niezastąpionym narzędziem. Ta wygrana przyniosła nam naprawdę dużo - znaczące dofinansowanie w kwocie 5,5 mln euro na badania i rozwój jest tą największą i najbardziej oczywistą korzyścią, ale dzięki EIC wzrosła też nasza rozpoznawalność. Dostrzegły nas media i opinia publiczna i, co bardzo istotne, zyskaliśmy jeszcze większą wiarygodność w oczach potencjalnych klientów, partnerów i inwestorów. Mocno trzymamy zatem kciuki za polskie spółki w ich staraniach o wsparcie z EIC. Nasz sukces pokazuje, że warto i że jak najbardziej może się to udać.

Pavel Panasjuk, CEO DAC: Misją DAC jest stworzenie najskuteczniejszej na świecie technologii chłodniczej jako ekologicznego zamiennika urządzeń na bazie freonu – głównej przyczyny globalnego ocieplenia. Nasze rozwiązanie opiera się na siedmiu latach prac B i R, jest opatentowane i sprawdzone przez rynek. Współpraca z EIC Accelerator pozwoliła nam sfinansować jeden z najważniejszych etapów rozwoju firmy – przejście od prototypu do pierwszych produktów komercyjnych. Dzięki temu wsparciu mogliśmy skoncentrować się na pracach badawczo-rozwojowych i znacząco rozwinąć nasz projekt. Poza tym walidacja projektu przez EIC otworzyła przed nami wiele możliwości prezentacji oraz networkingu inwestycyjnego dla naszego rozwiązania na rynkach światowych, w tym w UE i USA.

Katarzyna Pokwicka-Croucher, CEO Ecopolplast: Udział w programie EIC Accelerator oraz otrzymanie maksymalnego możliwego dofinansowania umożliwiły nam skalowanie do poziomu komercyjnego pilotażowej linii do produkcji pierwszych cyrkularnych elastomerów termoplastycznych (TPE) - Ecoplastomerów, wykonanych wyłącznie z materiałów pochodzących z recyklingu. Nasza innowacja tworzy silne połączenie między recyklingowym plastikiem i gumą ze starych opon bez użycia dodatków chemicznych i przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla nawet o 65 proc. Ten sposób produkcji zapewnia, że każdy produkt wykonany z Ecoplastomeru jest cyrkularny. Dla startupów wysokiego ryzyka, które potrzebują znacznego kapitału na rozwój swoich projektów, program EIC Accelerator stanowi kluczowe narzędzie pozyskiwania finansowania, pozwalając udowodnić skuteczność pomysłu na skalę komercyjną. EIC Accelerator oferuje też wsparcie w postaci szkoleń, usług doradczych, udziału w targach, kontaktów z potencjalnymi inwestorami, co wzmacnia naszą pozycję na rynku.

Kolejne programy akceleracyjne Horyzontu Europa dla startupów znajdziemy w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii EIT. EIT jest największym europejskim ekosystemem innowacji zrzeszającym ponad 2 tys. partnerów z różnych sektorów i animuje międzysektorową współpracę. EIT działa za pośrednictwem dziewięciu Wspólnot Wiedzy i Innowacji EIT KICs: EIT Health, EIT Food, EIT Raw Materials, EIT Urban Mobility, EIT Manufacturing, EIT InnoEnergy, EIT Climate-KIC, EIT Digital i EIT Culture i Creativity. W ramach wszystkich prowadzone są programy akceleracyjne i mentoringowe dla branżowych startupów. Wyjaśnień dotyczących oferty EIT udziela też Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa.

My Company Polska wydanie 6/2024 (105)

Więcej możesz przeczytać w 6/2024 (105) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ