Duża runda Contec. Startup zebrał 50 mln złotych na przetwarzanie zużytych opon

Inwestorzy i twórcy Contec
Inwestorzy i twórcy Contec
Spółka Contec która zajmuje się odzyskiwaniem surowców przemysłowych ze zużytych opon, pozyskała blisko 50 mln zł (10 mln euro). Pieniądze pochodzą głównie z funduszu Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Warsaw Equity Group.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Głównym inwestorem rundy jest HiTech ASI, którą zarządza VINCI - spółka zależna Banku Gospodarstwa Krajowego. Drugim inwestorem jest większościowy akcjonariusz - Warsaw Equity Group. Pozyskane środki (w podziale na: 8 mln euro - HiTech ASI oraz 2 mln euro - Warsaw Equity Group) zostaną wykorzystane na zwiększenie mocy przerobowych zakładu. Po sfinalizowaniu prac Contec będzie mógł nominalnie przetwarzać 33 tys. ton zużytych opon rocznie – to aż trzykrotnie więcej niż jest to możliwe przy wydajności dzisiejszej instalacji. Ponadto modernizacja zwiększy możliwości produkcyjne oleju popirolitycznego oraz odzyskanej sadzy technicznej. 

Zakończenie rozbudowy instalacji w Szczecinie planowane jest w pierwszej połowie 2024 roku. Dodatkowo Contec prowadzi obecnie analizy związane z poszukiwaniem optymalnych lokalizacji pod budowę kolejnych zakładów w Europie. 

Contec. Co robi spółka?

Contec odzyskuje materiały przemysłowe ze zużytych opon stosując autorską technologię pirolizy Molten. Jest to unikatowe w skali światowej rozwiązanie, które do rozgrzania reaktora, w którym zachodzi proces pirolizy wykorzystuje mieszaninę ciekłych soli. Prace nad rozwiązaniem trwały pięć lat, a spółka zaangażowała w pracę badawczą m.in. zespół naukowy Politechniki Warszawskiej. Contec jako pierwszy producent na świecie skomercjalizował tę technologię. Technologia Molten pozwala utrzymać ciągłość procesu w optymalnych warunkach, przez co jest on bezpieczniejszy, wydajniejszy i bardziej ekonomiczny.  

Contec przetwarza zużyte opony pozyskując z nich odzyskaną sadzę techniczną (rCB), olej popirolityczny oraz stal. Wyprodukowanie w ten sposób surowce generują przeszło pięciokrotnie mniejszy ślad węglowy niż konwencjonalne surowce na bazie paliw kopalnianych, które są w stanie zastąpić. 

Działalność Contecu wpisuje się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Co roku na świecie ponad miliard zużytych opon nadaje się do utylizacji, w samej Unii Europejskiej jest to ponad 3 mln ton odpadu. Niestety blisko dwie trzecie zużytych opon jest – często nielegalnie – spalana lub zakopywana. Dzięki swojej technologii, Contec jest w stanie w efektywny i bezpieczny sposób dać zużytym oponom nowe życie - zamieniając je w surowce, które mogą być użyte m.in. przy produkcji nowych opon i innych produktów gumowych. 

Nowe inwestycje od Contec

- Pozyskanie finansowania stanowi ważny krok w rozwoju Contec. Zainteresowanie naszymi produktami znacząco przewyższa dotychczasowe możliwości produkcyjne, a pozyskany kapitał pozwoli nam je powiększyć i sprawniej reagować na zgłaszany popyt. Od wielu lat obserwujemy wyraźne działania branży przemysłowej w kierunku “zamykania obiegu” czyli cyrkularności. Implementacja zrównoważonych rozwiązań, które pozwolą zmniejszać wpływ przedsiębiorstw na środowisko, stanowi jeden z filarów uzyskania statusu nowoczesnej i konkurencyjnej firmy oraz faktyczną realizację celów opisanych w strategiach ESG światowych koncernów. My jako Contec jesteśmy partnerem umożliwiającym dekarbonizację łańcuchów dostaw i wykorzystanie zrównoważonych surowców, zwłaszcza w branży tworzyw sztucznych i gumy - mówi Krzysztof Wróblewski, CEO Contec.  

- Misją HiTech ASI jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju przez budowę wartości spółek projektowych na różnych poziomach ich rozwoju oraz wzmacnianie innowacyjności polskiej gospodarki i podnoszenie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Zaangażowanie w spółkę Contec S.A. jest realizacją misji HiTech - wpłynie to pozytywnie na rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym i zwiększy specjalistyczne kompetencje polskiej spółki - powiedział Piotr Woliński, CEO VINCI. 

Już w styczniu br. dzięki wsparciu Warsaw Equity Group, firma zakończyła instalację back-endu w swoim procesie technologicznym. Dzięki czemu rozpoczęto sprzedaż odzyskanej sadzy do klientów.  

- Contec to projekt venture buildingowy Warsaw Equity Group, który realizujemy od 2015 roku. Po okresie intensywnego R&D, który przyniósł efekt w postaci stabilnej i skalowalnej technologii, przyszedł moment, w którym spółka przechodzi do fazy intensywnej komercjalizacji. W związku z tym Spółka potrzebuje środków i partnerów, aby zwiększać swoje moce produkcyjne i w konsekwencji móc odpowiedzieć na popyt zgłaszany przez firmy z sektora chemicznego i gumowego. Cieszę się, że Contec pozyskał takiego partnera jak BGK. Dzięki tej współpracy nasza spółka portfelowa będzie mogła wzmacniać swoją pozycję na europejskim rynku - komentuje Przemek Danowski, Managing Partner w Warsaw Equity Group. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ