Czy dostaniesz dodatek osłonowy? Pomoc finansowa w 2024 roku

Czy dostaniesz dodatek osłonowy? Pomoc finansowa w 2024 roku
W bieżącym roku mieszkańcy Polski ponownie mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego, zwanego dodatkiem osłonowym.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Dodatek osłonowy to świadczenie jednorazowe, mające na celu pomoc w pokryciu wydatków związanych z wysokimi cenami energii, gazu i innych mediów. Jakie są zasady przyznawania dodatku w tym roku i kto może się o niego ubiegać?

Dodatek osłonowy ma na celu ulżenie w rosnących kosztach życia, co pozwala na zwiększenie domowego budżetu przeznaczonego na inne istotne wydatki.

O świadczenie mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, zarówno te jednoosobowe, jak i wieloosobowe, które spełniają określone kryteria dochodowe. W przypadku osób prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, ich średni miesięczny dochód z 2022 roku nie może przekroczyć 2100 zł netto, natomiast w przypadku gospodarstw wieloosobowych, próg dochodowy wynosi 1500 zł netto na osobę (dochody z trzynastej i czternastej emerytury nie są wliczane do kalkulacji).

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego w roku 2024?

Kwota dodatku osłonowego w 2024 roku zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym i wynosi od 228,80 zł dla jednej osoby, przez 343,20 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego, 486,20 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowego, aż do 657,80 zł dla gospodarstwa składającego się z sześciu lub więcej osób.

Przewidziane są także wyższe kwoty dodatku dla osób ogrzewających swoje domy węglem, które są o około 25% większe, zależnie od składu rodzinnego.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Aby starać się o dodatek, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub elektronicznie, przez platformę ePUAP. Proces aplikacyjny jest możliwy od 1 stycznia.

Aby złożyć wniosek o dodatek osłonowy przez ePUAP, należy wykonać poniższe kroki:

  • Przygotuj wniosek w formacie PDF, a następnie kliknij przycisk "Podpisz lub sprawdź dokument PDF"
  • Dodaj dokument PDF, używając opcji "Wybierz dokument z dysku"
  • Wybierz przycisk "Podpisz"
  • Zaloguj się na swoje konto na profilu zaufanym
  • Następnie kliknij "Podpisz podpisem zaufanym"
  • Gdy system przetworzy podpisany dokument, wybierz opcję "Pobierz"

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a przyznawanie świadczeń odbywa się według zasady "kto pierwszy, ten lepszy". Wypłaty są realizowane do dnia 30 czerwca tego samego roku.

ZOBACZ RÓWNIEŻ