Akcje światowych gigantów w Warszawie

Światowe akcje na giełdzie
Światowe akcje na giełdzie, fot. Shutterstock
Allianz, BMW, Mercedes Benz, Siemens i Volkswagen. Tymi akcjami możesz handlować na giełdzie w Warszawie. I to notowanymi w złotych przez co nie ponosisz ryzyka walutowego.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 1/2023 (88)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Na GPW ruszył nowy rynek, na którym są notowane akcje wprowadzane do obrotu bez zgody emitenta. GlobalConnect to rynek akcji zagranicznych wprowadzanych do obrotu przez tzw. Wprowadzających Animatorów Rynku (WAR). Rozwiązanie to umożliwia notowanie w Warszawie akcji spółek zagranicznych, które są obecne na światowych giełdach papierów wartościowych.

Transakcje na papierach dostępnych na GlobalConnect można zawierać w dniach i godzinach (9.05–17.05) sesji giełdowej na GPW. Akcje spółek dopuszczonych do obrotu na GlobalConnect są oznaczone tymi samymi kodami ISIN (identyfikującymi papier wartościowy), co akcje dostępne na właściwym rynku macierzystym. Z kolei transakcje są rozliczane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).

– Dążymy do tego, aby uczestnicy rynków GPW mieli dostęp do szerokiej gamy produktów, w które mogą zainwestować na prostych i czytelnych zasadach, dlatego stale szukamy nowych możliwości uatrakcyjnienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem uczestników rynku, w szczególności inwestorów indywidualnych – mówi Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Akcje zagraniczne na gpw w polskim złotym

GlobalConnect będzie operował polskim złotym, co jest nowością w porównaniu z innymi platformami. Obecnie krajowe biura maklerskie oferują możliwość handlu w dolarach, euro lub innych walutach, w jakich dana akcja jest notowana na rynku macierzystym. Z perspektywy polskiego inwestora inwestowanie w złotówkach to nie tylko ułatwienie, ale też ograniczenie ryzyka walutowego.

W polskiej walucie będą też dostępne notowania akcji. To oznacza, że inwestor będzie na żywo obserwował rzeczywistą cenę (w złotówkach), po której może kupić/sprzedać akcje.

Dostęp do GlobalConnect będzie możliwy poprzez rachunki inwestycyjne podłączone do rynku domów maklerskich, także poprzez już istniejące IKE/IKZE. A co, jeśli chodzi o prowizje? Oferta GlobalConnect jest konkurencyjna wobec brokerów oferujących inwestowanie bezpośrednio na zagranicznych giełdach, gdzie pobierane są prowizje 19–39 zł niezależnie od wielkości transakcji plus 0,29–0,39 proc. prowizji od kwoty transakcji.

Posiadaczom akcji notowanych na GlobalConnect przysługują dywidendy. Co ważne, warunki dotyczące tych wypłat będą zależały od dwóch czynników. Identycznie jak w wypadku polskich akcji inwestor otrzyma dywidendę w wartości netto, czyli pomniejszoną już o odpowiednią stawkę podatkową pobraną u źródła (witholding tax w kraju emitenta). Jeśli proces będzie umożliwiał inwestorowi wystąpienie o obniżoną stawkę podatkową (wynikającą z ewentualnej umowy o unikanie podwójnego opodatkowania między Polską a krajem rejestracji emitenta), KDPW przekaże taką informację biurom maklerskim, a te będą mogły przekazać ją inwestorom.

Składanie zleceń odbywa się poprzez rachunek w krajowym biurze maklerskim podłączonym do rynku GlobalConnect niezależnie od tego czy obsługujące biuro maklerskie ma dostęp do rynków zagranicznych. 

---------------------------------------------

Lista Biur Maklerskich uczestniczących w rynku

 • Alior Bank Spółka Akcyjna
 • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
 • BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
 • Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna
 • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
 • Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna
 • Erste Securities Polska Spółka Akcyjna
 • ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
 • Noble Securities Spółka Akcyjna
 • OPERA Dom Maklerski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Raiffeisen Bank International AG
 • Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
 • Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna
 • Wood & Company Financial Services A.S.
 • XTB Spółka Akcyjna
My Company Polska wydanie 1/2023 (88)

Więcej możesz przeczytać w 1/2023 (88) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ