Oczekujemy zaangażowania firm w kwestie środowiskowe i społeczne

ESG
Fot. shutterstock.
Ukazał się właśnie SEC Newgate ESG Monitor – jest to globalne badanie przeprowadzone na ponad 12 tys. respondentów z 12 krajów. Źle oceniamy nie tylko sytuację w kraju, ale też działalność małych i dużych przedsiębiorstw w kontekście ESG.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Badanie po raz pierwszy objęto Polskę. A my wyróżniamy się na tle trendów globalnych. Raport pokazuje, że oczekujemy większego zaangażowania firm i rządów w kwestie środowiskowe i społeczne. 

ESG to angielski skrót nawiązujący do ochrony środowiska, zaangażowania społecznego i ładu korporacyjnego. SEC Newgate ESG Monitor to globalne badanie przeprowadzone na ponad dwunastu tysiącach respondentów z 12 krajów.

Naród Pesymistów

Wśród najciekawszych wniosków z badania znalazły się te dotyczące naszego stosunku do wielu ważnych kwestii dotyczących działania państwa.

Polacy są najbardziej pesymistyczni ze wszystkich badanych nacji – czterech na pięciu polskich respondentów (82%) uważa, że sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku. Jest to najwyższy negatywny wynik wśród wszystkich państw.

Według badania, trzy najważniejsze priorytety w Polsce to: zaadresowanie rosnących kosztów życia (41%), wzmocnienie gospodarki (33%) oraz zapewnienie bezpiecznych i przystępnych cenowo dostaw energii i paliw (32%)

Największe obawy Polaków

Z kolei trzy największe obawy polskich respondentów związane z ESG to: ochrona środowiska (w Polsce 34% wszystkich badanych), warunki i płace pracowników (w Polsce 10%), problemy społeczne (w Polsce 6% ankietowanych).

Zła ocena dla firm

Polacy najniżej ze wszystkich nacji oceniają firmy – zarówno te duże, jak i te małe – Polscy respondenci ESG Monitor przyznali najniższe noty ze wszystkich badanych nacji zarówno dużym firmom (5,5 w skali 1-10) oraz małym przedsiębiorstwom (5,1 w skali 1-10).

Ankietowani uważają, że dużo ważniejsze jest działanie firm na rzecz ESG niż ich osobiste działanie, które przekłada się na decyzje zakupowe. Respondenci określili też znaczenie firm podejmujących działania w kwestiach ESG – średnia dla Polski to 7,5 na w skali 1–10, gdzie 10 znaczy "ekstremalnie ważne". Znaczenie kwestii ESG w codziennych decyzjach zakupowych konsumentów (średnia dla Polski to 5,9 w skali 1-10). Oba te wyniki były niższe niż w innych krajach.

Jeśli chodzi o ocenę ESG w konkretnych branżach, najwyższe wyniki na poziomie światowym otrzymały sektor opieki zdrowotnej, supermarkety i branża edukacyjna/szkoleniowa. W Polsce najlepiej oceniane branże w kontekście ESG to: platformy zakupowe (marketplace) oraz e-commerce (6.0), Technologia i telekomunikacja (5.9), Usługi bankowe i finansowe (5.8). Najgorzej w oczach polskich respondentów plasują się branże: Górnictwo i surowce (4.8), przemysł lotniczy (5.2), przemysł chemiczny (5.2) 

Pojęcie ESG

W Polsce zaledwie 8% badanych czuje, że rozumie pojęcie ESG, a 22% słyszało o tym terminie, ale nie jest pewne, co dokładnie oznacza (w porównaniu do 31% badanych na świecie).

Głównymi celami raportu są pomiary i monitorowanie: Świadomości i zainteresowania kwestiami ESG, w tym zakresem, w jakim wpływa to na zakupy/korzystanie z usług; postrzeganie działania rządów, firm i klientów w zakresie odpowiedzialnego działania w kwestiach ESG; Postawa i aktywizm w kwestiach ESG.

Deficyt informacji o ESG

Wiedza społeczności na temat działań ESG i wyników firm w tym zakresie jest ograniczona - uczestnicy badania zgłaszali mniejsze niż przeciętne poczucie bycia poinformowanym, średnio 4,7 na 10 osób (gdzie 10 znaczyło „bardzo dobrze poinformowani”).

Największą satysfakcję w związku z dostępem do informacji czuli respondenci ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (średnio 7,0), Singapuru (5,7) i Hongkongu (5,3), najmniej poinformowane są nacje pochodzące z Europy.

Wszystkie badane europejskie kraje wskazują na deficyt informacji: wynik dla Polski to 4,4 na 10. Nienajlepsze są także wyniki dla naszych bezpośrednich sąsiadów: w Szwecji to 3,5, a w Niemczech 3,7.

Inspiracje: Jak zarobić pierwszy milion?

ZOBACZ RÓWNIEŻ