27-28 października br. odbędzie się IX edycja Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG

KCFO
KCFO, fot. materiały prasowe
W dniach 27-28 października br. w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się IX edycja Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG. Podczas spotkania dyrektorów finansowych będzie mowa m. in. o nowych wyzwaniach raportowania zrównoważonego rozwoju, funkcjonowaniu spółki w postcovidowej rzeczywistości, cyfryzacji, podatkach i pomocy publicznej.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Pierwszy dzień Kongresu wypełnią cztery bloki dyskusyjne. Podczas pierwszego z nich będzie mowa o wyzwaniach raportowania zrównoważonego rozwoju. Przybliżone zostaną zagadnienia: wyliczanie zgodności z Taksonomią Sustainable Finance, raportowanie do instytucji finansowych zgodnie z SFDR, prace nad dyrektywą CSRD i unijnym standardem raportowania oraz wykorzystanie przewagi spółek giełdowych.

- Przechodzenie firm na zasilanie energią z OZE nie jest jeszcze powszechne. Trend ten będzie jednak szybko się zmieniał również za sprawą nowych przepisów, które zakończą dobrowolność w kwestiach raportowania klimatycznego. Już w najbliższych miesiącach, od każdej spółki giełdowej zobowiązanej do publikowania raportów niefinansowych, będzie wymagana weryfikacja i uzupełnienie informacji z zakresu ESG - zgodnych z Taksonomią UE. Dlatego warto pamiętać, że przejście spółki na zieloną energię już teraz przynosi realne korzyści. To nie tylko możliwość komunikowania takiego działania jako inicjatywy podjętej w ramach CSR firmy, ale przede wszystkim to ograniczanie ryzyk, potencjalny zysk ekonomiczny i sposób na wzrost wartości spółki – mówi dr Jarosław Bogacz, Członek Zarządu, Polenergia.

Druga dyskusja panelowa będzie dotyczyć funkcjonowania spółki w postcovidowej rzeczywistości. Słuchacze dowiedzą się jaka będzie nowa normalność, jaki wpływ na finanse spółki wywiera praca hybrydowa, jakie są nowe modele biznesowe oraz jaki wpływ na funkcjonowanie spółki mają zatory płatnicze.

Kolejna debata zostanie poświęcona cyfryzacji. Omówione zostaną skutki przyspieszonej cyfryzacji, nowe rozwiązania na nowe czasy oraz nieustannie obecne cyberzagrożenia. Cyfryzacja i automatyzacja procesów weszły w krwioobieg przedsiębiorstw już na dobre. Potrzeby firm (zwłaszcza tych z rozbudowaną strukturą organizacyjną) są coraz większe. Sprawne raportowanie i analizy, dopasowany do organizacji obieg dokumentów, wielokanałowa sprzedaż – to hasła, które padają na niemal każdym spotkaniu potencjalnych Klientów z dostawcą rozwiązań IT. Podczas panelu o cyfryzacji poruszymy zagadnienia związane z kierunkami rozwoju przedsiębiorstw, możliwymi dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Powiemy również o regulacji ESEF - wprowadzanej do raportowania spółek giełdowych istotnej zmianie w tworzeniu sprawozdań rocznych, która rozpoczyna w Polsce etap rewolucji w raportowaniu finansowym oraz niefinansowym – mówi Paweł Krupa, Product Manager – systemy FK/HR, Comarch

Ostatnia dyskusja panelowa poświęcona będzie podatkom i pomocy publicznej. Zaproszeni eksperci dokonają przeglądu nowych wymogów i interpretacji, przybliżą praktyczne stosowanie i egzekwowanie regulacji podatkowych, rozliczanie pomocy związanej z pandemią oraz transfer ryzyka związanego z regulacjami podatkowymi.

- Proponowane zmiany w przepisach podatkowych zapowiadają rewolucję dla wszystkich podatników. Poza blaskami (tj. podniesieniem progu podatkowego czy zwiększeniem kwoty wolnej od podatku PIT, szeregiem ulg i zwolnień dla przedsiębiorców), należy także mieć na uwadze cienie omawianej  nowelizacji. Nieodliczalność i zmiana sposobu kalkulacji składki zdrowotnej nie tylko spowoduje zwiększenie obciążeń publicznoprawnych dla większości podatników, ale także utrudni ich bieżące rozliczenia podatkowe. Dodatkowo proponowane zmiany wymuszą działania po stronie przedsiębiorców – od rekalkulacji budżetów płacowych po dodatkowe obowiązki sprawozdawcze płatników. Z kolei podatnicy CIT będą musieli się zmierzyć z dodatkową daniną, czyli podatkiem przychodowym, a także nową klasyfikacją kosztów w związku z przepisami o tzw. „ukrytej dywidendzie”. O wszystkich tych zmianach warto myśleć już teraz, aby być dobrze przygotowanym – mówi Michał Wodnicki, partner w zespole doradztwa podatkowe CRIDO.

Na zakończenie części merytorycznej odbędą się koktajle tematyczne, podczas których uczestnicy będą mogli spotkać się z zaproszonymi ekspertami, aby porozmawiać o nurtujących ich kwestiach. Pierwszy dzień kongresu zwieńczy kameralne spotkanie z Gościem Specjalnym Kongresu oraz Wieczorna Gala.

Program drugiego dnia Kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m. in zagadnień takich jak:

  • Polski Ład oczami przedsiębiorców, pracodawców i pracowników (zagadnienia dotyczące PIT i CIT).
  • Znaczenie DPSN 2021 dla rozwoju rynku i emitentów.
  • Nowoczesne środowisko analityczne – jak obniżyć koszty i zbudować przewagę konkurencyjną.
  • Kluczowe zmiany podatkowe wynikające z Polskiego Ładu.

 

Dwudniowe spotkanie zamknie dyskusja panelowa pt. „Analiza kosztów funkcjonowania spółek giełdowych”, podczas której omówione zostaną koszty bezpośrednie i pośrednie funkcjonowania spółek giełdowych, istniejące i potencjalne korzyści z notowania oraz pożądane zmiany.

Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ