Zgłoś swoją firmę do III edycji programu "Sprawny staż"!

Sprawny staż
Sprawny staż / Fot. materiały prasowe
Zakończona II edycja programu to siedmiu uznanych pracodawców, 25 staży oraz prawie dwukrotnie większa frekwencja niż w ubiegłym roku. - „Sprawny staż” jest najlepszym sposobem na urealnienie wyobrażeń na temat barier i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami - mówi Agnieszka Zborowska, koordynatorka programu. Od stycznia 2024 roku firmy będą mogły zgłaszać się do kolejnej edycji inicjatywy.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

"Sprawny staż" to program dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami z całej Polski. Płatne staże oferują duże i cenione przedsiębiorstwa, którym bliska jest kultura organizacji włączającej, gdzie równość i różnorodność są wartościami wyznaczającymi kierunek biznesowego rozwoju. Głównym celem programu jest stworzenie przestrzeni do współpracy pomiędzy młodymi, ambitnymi osobami z niepełnosprawnościami a społecznie odpowiedzialnym biznesem. Inicjatorem inicjatywy jest Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia.

II edycja "Sprawnego stażu" - podsumowanie

O tym, jak potrzebny to projekt, najlepiej świadczy jego druga edycja, w której wzięło udział siedmiu dużych i uznanych pracodawców: Accenture, Bayer, ERGO Hestia, IKEA, Siemens Healthineers, Symfonia, Twinings. Firmy te zorganizowały łącznie 25 staży dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami. Szansę na kontynuację współpracy po zakończeniu stażu otrzymało 10 osób, co stanowi 40 proc. wszystkich stażystów. W porównaniu do pierwszej edycji projekt zakończył się prawie dwukrotnie większą frekwencją.

- Cieszymy się, że projekt się rozwija i wzbudza zainteresowanie pracodawców oraz młodych osób stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. Efekty naszej pracy obserwujemy również w zespołach, które przeszkoliliśmy. Pracownicy otwierają się, zaczynają mówić o swoich problemach zdrowotnych, przełamują pewne tabu. Z drugiej strony widzą, że stażyści doskonale radzą sobie z zadaniami, są równoprawną częścią zespołu. Te doświadczenia przekładają się na motywację, akceptację i wpływają na całą kulturę organizacyjną firmy. Stażyści otrzymują zaś szansę na rozwój kariery i praktykę, która otworzy im w przyszłości wiele drzwi. Przykłady te stanowią dla nas zachętę do dalszych działań – wskazuje Monika Truszkowska–Bednarek, prezeska Fundacji Integralia.

Firmy uczestniczące w programie „Sprawny staż” zostały wyróżnione certyfikatem „Inkluzywnego partnerstwa”. Uroczystego wręczenia dokonał prezes ERGO Hestii Artur Borowiński, który docenił Partnerów za otwartość i włączanie osób z niepełnosprawnościami w swoje struktury. Natomiast podczas panelu dyskusyjnego podsumowującego II edycję programu swoimi doświadczeniami na rynku pracy podzieliły się stażystki biorące udział w projekcie. Opowiedziały o zadaniach na stażu, wsparciu przełożonych oraz zespołu, wyzwaniach związanych z niepełnosprawnością oraz trudnościach w poszukiwaniu pracy.

– Program realizowany przez Fundację Integralia jest świetną inicjatywą, która otwiera realne perspektywy zatrudnienia. Stażyści mają okazję nabyć poszukiwane na rynku pracy umiejętności oraz doświadczenie w renomowanych międzynarodowych firmach, a także zwiększyć pewność siebie, poznać nowych ludzi i nawiązać relacje, które mogą wpłynąć na rozwój ich dalszej kariery zawodowej. Cieszę się, że podczas uroczystego zakończenia II edycji programu miałem przyjemność wygłosić wystąpienie, podczas którego zaprezentowałem uczestnikom i zaproszonym gościom praktyki wspierające inkluzję osób neuroróżnorodnych w miejscu pracy - mówi dr Michał Tomczak, adiunkt badawczo-dydaktyczny na Politechnice Gdańskiej będący pierwszym polskim naukowcem w obrębie dyscypliny nauk o zarządzaniu, który zajął się badaniami nad neuroróżnorodnością i pracą zawodową.

Z ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych po zakończeniu programu wynika, że wszyscy studenci i absolwenci biorący udział w „Sprawnym stażu” byli zadowoleni z atmosfery sprzyjającej komunikacji i współpracy. Na wzajemne relacje i postawę pracowników wpłynęły m.in. szkolenia, które przechodziły zespoły oczekujące na stażystę. W II edycji wzięło w nich udział 181 osób. Łącznie w ramach całego programu bariery i stereotypy przełamało ok. 400 współpracowników. Stażyści wyrażają także pełną satysfakcję z wdrożonych przez pracodawców usprawnień, które ze względu na niepełnosprawność umożliwiały im wykonywanie obowiązków, czynienie postępów w pracy oraz udział w szkoleniach. Deklarują, że z chęcią będą opowiadać innym o zaletach pracy w firmie, w której realizowali staż. Poziom zadowolenia z udziału w programie najlepiej obrazuje NPS, czyli Net Promoter Score. Wskaźnik rekomendacji wyniósł 73.

Rusza III edycja "Sprawnego stażu"

Kolejna edycja odbędzie się w przyszłym roku. Od stycznia 2024 roku firmy będą miały możliwość dołączenia do programu i zgłaszania ofert staży. Szczegółowe informacje publikowane będą na stronie internetowej projektu.

– „Sprawny staż” to najlepszy sposób na urealnienie wyobrażeń na temat barier i funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Doświadczenie, kontakt z prawdziwym człowiekiem przełamuje obawy zarówno wśród pracodawców, jak i młodych osób wkraczających na rynek pracy. Program to proste i skuteczne rozwiązanie pokazujące, że bariery architektoniczne, brak doświadczenia, czy znaczny stopień niepełnosprawności nie muszą stanowić przeszkody we włączaniu osób z niepełnosprawnościami w środowisko pracy. Integralia wspiera Partnerów i uczestników na każdym etapie realizacji projektu – podsumowuje Agnieszka Zborowska, koordynatorka „Sprawnego stażu”.

ZOBACZ RÓWNIEŻ