Zajmujesz się handlem kryptowalutami? Bez wpisu do nowego rejestru zapłacisz 100 tys. zł kary

Handel kryptowalutami. Niezbędny wpis do rejestru Handel kryptowalutami. Niezbędny wpis do rejestru, fot. Adobe Stock
Ważna zmiana w prawie dla wszystkich osób i firm, które zajmują się szeroko rozumianym handlem walutami wirtualnymi. Bez wpisu do nowego rejestru można otrzymać nawet 100 tys. złotych kary.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W ostatnich latach, mało który akt prawny wpłynął na sektor poza finansowy tak mocno, jak znowelizowana w marcu 2018 r. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML) wdrażająca czwartą dyrektywę AML (dyrektywa 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r.).

Długo oczekiwana nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu została podpisana przez prezydenta 8 kwietnia br. Nowelizacja wdraża modyfikacje wynikające z unijnych regulacji. Jej celem jest przede wszystkim zwiększenie transparentności przepływów finansowych, a w związku z tym wsparcie skuteczności funkcjonowania organów odpowiedzialnych za wykrywanie środków pochodzących z działalności przestępczej bądź służących działalności terrorystycznej.

Działalność w zakresie walut wirtualnych od dłuższego czasu pozostaje na celowniku polskich i europejskich prawodawców oraz organów nadzoru. Nie dziwi więc fakt włączenia do Ustawy rozdziału zawierającego przepisy dotyczące działalności gospodarczej w zakresie walut wirtualnych. Najważniejszą zmianą wydaje się stworzenie nowego rejestru, do którego wpis będą musiały uzyskać wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych, po spełnieniu określonych warunków.

Pomysł na biznes z domu? Poznaj 25 pomysłów

Rejestr biznesów kryptowalutowych. Kto musi uzyskać wpis?

Z pewnością podmioty (tj. zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne), których działalność wiąże się z:

  • wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
  • wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi,
  • pośrednictwem w wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi lub pomiędzy walutami wirtualnymi,
  • prowadzeniem rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji i ich wymiany.

Jakie wymogi należy spełnić?

Przede wszystkim, przedsiębiorca będzie musiał wykazać wcześniejszą niekaralność w zakresie pewnej kategorii przestępstw (np. takich jak przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów czy obrotowi gospodarczemu). W przypadku osób prawnych, niekaralność wykazać będą musieli członkowie organów zarządzających. Kolejnym wymogiem jest konieczność wykazania wiedzy lub doświadczenia związanego z działalnością w zakresie walut wirtualnych (np. poprzez ukończenie szkolenia lub wykonywania przez okres co najmniej roku czynności związanych z działalnością w zakresie walut wirtualnych).

Dogecoin przebił kapitalizację Forda czy Heinza!

W jaki sposób można dokonać wpisu i do kiedy? 

Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu, wpis do Rejestru dokonuje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy wniesionego w formie elektronicznej. Obok możliwości złożenia podpisu osobistego na wniosku, ustawodawca zezwala także na użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego, co stanowi pozytywną kontynuację trendu znanego nam już z podobnych obowiązków rejestrowych (np. CRBR). Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie walut wirtualnych, są zobligowani dostosować swoją działalność do nowych wymogów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów. Ponadto istnieje obowiązek poinformowania o zmianie danych podlegających wpisowi w terminie 14 dni od zajścia zmiany. Podmiot prowadzący działalność w zakresie walut wirtualnych, który wykonuje tę działalność bez uzyskania wpisu do rejestru, podlega karze pieniężnej do wysokości 100 000 PLN. 

Oczywiście, oprócz uzyskania stosownego wpisu, wyżej wspomniane podmioty zobowiązane są do wdrożenia odpowiednich procedur w zakresie realizacji tzw. środków bezpieczeństwa finansowego. 

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie walut wirtualnych posiadają status instytucji obowiązanych, czyli tak jak banki czy inne instytucje finansowe są zobowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zatem, oprócz uzyskania stosownego wpisu, podmioty te zobowiązane są również do sprostania wielu wymogom Ustawy w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego, takich jak wprowadzenie odpowiednich procedur czy współpracy z organami nadzoru. 

 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY