XIII edycja Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG za nami

Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SE
Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG
W dniach 1-2 czerwca br. w Jachrance odbyła się XIII edycja Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG. Podczas spotkania działów IR poruszono tematy takie jak: kierunki rozwoju relacji inwestorskich, po co liczyć wskaźniki ESG, jak wkomponować czynniki ESG w strategię spółki.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Pierwszy dzień Kongresu wypełniły trzy bloki dyskusyjne. Podczas pierwszego z nich była mowa o kierunkach rozwoju relacji inwestorskich. O zmianach w zakresie merytorycznym raportowania, w tym o zmianach w wymogach regulacyjnych, czynnikach ESG oraz finansowej informacji poufnej rozmawiali Robert Wąchała (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz Wojciech Chabasiewicz (Radca Prawny, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy). Magdalena Raczek-Kołodyńska (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) wraz z Mirosławem Kachniewskim (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) przybliżyli tematykę nowej formuły obiegu informacji regulowanych. Skupili się na tym co zmienił ESEF, czym jest ESAP oraz na wpływie zmian na komunikację z rynkiem. Następnie Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) w rozmowie z Piotrem Borowskim (Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) opowiedzieli o roli DPSN2021 w komunikacji z inwestorami. Podsumowali oświadczenia spółek w raportach rocznych, opowiedzieli o znaczeniu skanera DPSN oraz wysunęli najważniejsze wnioski. Pierwszy blok dyskusyjny zamknęła rozmowa Roberta Wąchały (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) z Jarosławem Dominiakiem (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych) i Pawłem Jamskim (Specjalista ds. Rynków Finansowych – Biuro Relacji Inwestorskich, Unimot) o programie lojalnościowym będącym elementem relacji inwestorskich. W tej części uczestnicy wysłuchali jak zrobić program lojalnościowy, jakie korzyści niesie ze sobą aktywizacja akcjonariuszy oraz o możliwościach identyfikacji. 

Właściwe wypełnianie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW ma pozytywny wpływ na kształtowanie relacji spółek giełdowych z ich otoczeniem rynkowym. Obok danych finansowych, na które czekają inwestorzy, bardzo istotne w przypadku spółek giełdowych są również sprawozdania z działalności zawierające oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Obserwujemy systematyczny wzrost znaczenia dobrych praktyk i ładu korporacyjnego dla inwestorów giełdowych. Rośnie również świadomość w zakresie zagadnień ESG; coraz więcej uczestników rynku kapitałowego oraz interesariuszy spółek giełdowych zdaje sobie sprawę,  jak duże znaczenie mają czynniki pozafinansowe w otoczeniu spółki, które w ostatecznym efekcie istotnie wpływają na jej wyniki, ogólną kondycję i pozycję rynkową. – mówi Piotr Borowski, Członek Zarządu GPW. 

Druga dyskusja panelowa wyjaśniła po co liczyć wskaźniki ESG. W tej części skupiono się na tym jak dobrze przygotować się do stworzenia strategii ESG spółki, kto potrzebuje danych ESG, zmianie preferencji odbiorców w modelu B2B i B2C oraz raportach ESG oczami odbiorców. Na początek, o tym jak dobrze przygotować się do stworzenia strategii ESG spółki w rozmowie z Mirosławem Kachniewskim (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) opowiedziała Justyna Biernacka (Sustainability Managing Partner, MATERIALITY). W tej części słuchacze dowiedzieli się o najważniejszych elementach strategii ESG, harmonogramie prac nad strategią oraz o strategiach godnych naśladowania. Następnie Piotr Biernacki (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) z Januszem Krystosiakiem (Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich, KGHM Polska Miedź) rozmawiali o tym kto potrzebuje danych ESG skupiając się na identyfikacji akcjonariuszy, perspektywie inwestorów oraz zakresie danych potrzebnych klientom. W kolejnej części Magdalena Raczek-Kołodyńska (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) i Bartosz Kwiatkowski (Dyrektor, Fundacja Frank Bold) dyskutowali o zmianach preferencji odbiorców w modelu B2B i B2C. W tej części przybliżono nowe oczekiwania finalnych konsumentów, wymogi w ramach łańcucha dostaw oraz instytucje wpierające dostęp do informacji ESG (np. CDP). Drugi blok tematyczny zamknęła debata pt. „Raport ESG oczami odbiorców”. W tej części Robert Wąchała (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz Milena Olszewska-Miszuris (Prezes Zarządu, WM Advisory) odpowiedzieli na pytania: dla kogo piszemy raport? Jakie dane są najważniejsze? Co zrobić, żeby raport się zwrócił?

Dla spółek unijnych standardy będą miały formę zbliżającej się dyrektywy dotyczącej kwestii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD), która będzie nakładać na spółki obowiązek ujawniania wymaganych kryteriów (jeszcze nie uchwalonych) w 2023 roku. Choć wydaje się to uzasadnione, aby oczekiwać, że fundusze inwestycyjne i inni eksperci rynkowi spoza UE będą nadal oczekiwać większego niż wymagany prawem zakres ujawnień ESG, to ujednolicenie standardu daje nadzieję na lepszą transparentność ujawnień a co za tym idzie lepszą porównywalność działań spółek z poszczególnych sektorów. - mówi Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich Janusz Krystosiak.

W ostatnim bloku tematycznym prelegenci skupili się na zmianach regulacyjnych w zakresie raportowania ESG. Opowiedzieli o zmianach w raportowaniu Taksonomii i zagadnień zrównoważonego rozwoju, ESRS: nowych standardach sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz ESRS w praktyce: jak się przygotować? Na początek w rozmowie z Piotrem Biernackim (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Paweł Zaczyński (Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton) oraz Marek Ruciński (Senior Associate, Prawnik, Zespół Due Diligence Prawnego, Grant Thornton) opowiedzieli o wyzwaniach w raportowaniu Taksonomii za rok 2022 i kolejne lata, nadchodzących zmianach w raportowaniu zrównoważonego rozwoju w ramach dyrektywy CSRD, a także jak przygotować się do audytu ujawnień dot. Taksonomii i raportów zrównoważonego rozwoju. Następnie Piotr Biernacki (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) przybliżył słuchaczom europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju. Opowiedział o zasadach raportowania, ocenie istotności, doborze treści raportowania, strategii, wdrożeniu i wynikach w raportowaniu zagadnień ESG. Na zakończenie części merytorycznej Mirosław Kachniewski (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz Piotr Biernacki (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) rozmawiali o tym jak przygotować się do ESRS. Omówili badanie wpływu, ryzyk i szans jako podstaw raportu, stosowanie standardów przekrojowych, tematycznych i sektorowych oraz organizację prac przygotowawczych do raportowania. 

Drugiego dnia Kongresu odbyły się praktyczne warsztaty: 

Jak łatwo i efektywnie raportować względem DPSN2021

Efektywny program lojalnościowy dla akcjonariuszy

Organizacja procesów ESG w spółce giełdowej

Zmiany regulacyjne ważne dla RI

Rolę programów lojalnościowych podkreślił Michał Stępniewski, Członek Zarządu, KDPW: O poziomie rozwoju rynku kapitałowego w danym kraju świadczy poziom budowania i utrzymywania relacji pomiędzy spółką a akcjonariuszem, w szczególności otwartość na promowanie przez emitentów lojalności wobec spółki przez tych najmniejszych akcjonariuszy. Akcjonariusz powinien mieć stworzoną możliwość wejścia w bliższą relację ze spółką, w którą zainwestował, a inwestycja powinna być dowodem szacunku dla tego co robi Zarząd. Nie zawsze chęć zarobienia na akcjach jest i powinna być jedyną przesłanką decydującą o zakupie. W ostatnich dwóch latach spółki giełdowe dzięki zmianom w prawie (Dyrektywa CRD II) zyskały możliwość korzystania z narzędzi umożliwiających aktywizację swoich akcjonariuszy. Budowa programów lojalnościowych opartych na akcjonariacie, wymaga pozyskania przez spółki informacji o swoich akcjonariuszach i liczbie posiadanych przez nich akcji w danym okresie. Mechanizm ten służy nie tylko identyfikacji akcjonariuszy, stanowi również ułatwienie w nawiązaniu bieżącej komunikacji z inwestorami. Dwustronna relacja staje się impulsem dla akcjonariusza do długoterminowego zaangażowania kapitału, jak również zwiększenia zainteresowania bieżącym życiem spółki. Dzięki temu spółka jest w stanie zidentyfikować najbardziej aktywną grupę inwestorów, poznać ich bliżej oraz wyróżnić ich aktywność. Za narzędzie służące wyróżnieniu określonej grupy akcjonariuszy można uznać program lojalnościowy. Programy lojalnościowe oparte o akcjonariat są dla spółek krokiem w stronę budowy solidnych i długotrwałych relacji z akcjonariuszami. Mogą być z sukcesem stosowane na rynkach kapitałowych, czego przykładem są spółki publiczne, które w ten sposób nagradzają swoich akcjonariuszy za lojalność i długoterminowe inwestowanie środków w akcje spółki. Lojalny akcjonariusz może stać się lojalnym klientem, a lojalny klient – lojalnym akcjonariuszem. Programy lojalnościowe zdobywają coraz większą popularność na polskim rynku kapitałowym. 

Dwudniowe spotkanie zamknęła dyskusja panelowa pt. „Interaktywna sesja o finansowej informacji poufnej”, podczas której eksperci: Magdalena Kopaczewska (IR and Sustainable Reporting Manager, LPP), Edmund Kozak (Prezes Zarządu, PRK Doradztwo Giełdowe) w rozmowie z Mirosławem Kachniewskim (Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) i Robertem Wąchałą (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) opowiedzieli o wymogach regulacyjnych, rodzajach finansowej informacji poufnej oraz wynikach najnowszych badań z rynku polskiego. 

Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami instytucjonalnymi wydarzenia byli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, partnerem strategicznym była spółka KGHM Polska Miedź, a partnerem technologicznym Unicomp-WZA. 

POLECAMY