WIDMO Spectral Technologies z dofinansowaniem ponad 5,5 mln euro z EIC Accelerator

WIDMO Spectral Technologies
WIDMO Spectral Technologies, fot. materiały prasowe
Polski startup deeptechowy WIDMO Spectral Technologies otrzyma ponad 5,5 mln euro z unijnego programu EIC Accelerator na rozwój rozwiązania WIDMO Cities - skanowania podpowierzchniowego całych miast. WIDMO Spectral Technologies jest jedyną spółką z Polski i jedną z trzech z Europy Środkowo-Wschodniej, która otrzymała dofinansowanie z tegorocznej drugiej wiosennej rundy tego programu.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

- Otrzymanie dofinansowania z EIC Accelerator jako jedyna spółka z Polski w tej edycji to dla nas ogromny powód do dumy i motywacja do rozwoju naszego rozwiązania WIDMO Cities. Proces ewaluacji wniosków w tym prestiżowym programie jest niezwykle rygorystyczny i wnikliwy. Pozytywna ocena przez jury jest potwierdzeniem, że nasz pomysł jest naprawdę przełomowy i przyniesie miastom na całym świecie ogromne korzyści w wielu obszarach – mówi Mirosław Trześniowski, prezes WIDMO Spectral Technologies.

WIDMO Cities to - jak przekonuje Trześniowski - rewolucyjne, nieinwazyjne rozwiązanie dla miast, firm zarządzających usługami publicznymi i firm z branży budowlanej. Dzięki skanowaniu terenów całych miast na zasadzie podobnej do Google Street View (ale przy użyciu georadaru spektralnego opartego na technologii SGPR), WIDMO Cities zapewni dostęp do bardzo precyzyjnych, a jednocześnie tanich informacji o budowie geologicznej gruntów oraz lokalizacji infrastruktury podziemnej i mediów. Informacje te będą mogły być wykorzystywane w celu określenia dokładnej lokalizacji rur gazowych, dróg wodnych czy kabli elektrycznych na etapie planowania projektu, a także w celu ustalenia profilu geologicznego i rozpoznania możliwych zagrożeń. Dysponowanie tak dokładnymi informacjami pozwoli nie tylko znacznie obniżyć koszty i przyspieszyć czas realizacji przedsięwzięć budowlanych, ale też ułatwi proces zarządzania infrastrukturą i znacząco zmniejszy ryzyko związane z geozagrożeniami.

Spółka WIDMO Spectral Technologies zakłada, że rozwiązanie WIDMO Cities będzie produktem globalnym.

EIC Accelerator: 260 mln euro dla 51 spółek w drugiej wiosennej rundzie

EIC Accelerator to prestiżowy unijny program akceleracyjny, który oferuje dotacje dla start-upów i MŚP w wysokości do 2,5 mln euro w połączeniu z inwestycjami kapitałowymi przez Fundusz EIC w kwocie do 15 mln euro lub więcej. Poza finansowaniem, wszystkie nagrodzone projekty mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia biznesowego, m.in. wiedzy eksperckiej wiodących firm, inwestorów oraz podmiotów ekosystemowych.

Sprawdź też: Najlepsze polskie deeptechy

W drugim wiosennym naborze w 2023 r. firmy mogły składać wnioski o dofinansowanie m.in. w ramach inicjatywy „Nowy Europejski Bauhaus i digitalizacja architektury, inżynierii budowlanej i konstrukcyjnej dla dekarbonizacji". Zgłosiło się wówczas 551 podmiotów z całej Europy, które zostały poddane rygorystycznemu procesowi oceny. Blisko 140 firm zostało przesłuchanych przez jury składające się z doświadczonych inwestorów i przedsiębiorców. Wybrane w ten sposób 51 firm z 17 krajów otrzyma łącznie ok. 260 milionów euro w formie połączenia dotacji i inwestycji kapitałowych. Wyniki rundy ogłoszone zostały 19 czerwca br.

ZOBACZ RÓWNIEŻ