Ulga na badania i rozwój. Twoja firma może na tym skorzystać!

fot. Adobe Stock fot. Adobe Stock
Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, ulga na działalność badawczo – rozwojową, jest coraz popularniejsza. W ubiegłym roku z takiej możliwości skorzystało ponad tysiąc dwustu podatników CIT oraz podobna ilość podatników PIT . W porównaniu z rokiem 2018 to wzrost o 34 proc.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Ulga na działalność badawczo-rozwojową jest ulgą kosztową, pozwalającą na wsparcie przedsiębiorcy poprzez realne obniżenie podstawy opodatkowania w związku z realizowanymi inwestycjami wpisującymi się w pojęcie działalności badawczo-rozwojowej. 

Podatnicy niejednokrotnie zastanawiają się, czy prowadzona przez nich działalność mieści się w definicji ustawowej prac z zakresu B+R. 

Czym jest działalność badawczo – rozwojowa? 

Jest to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.  Spełnienie przesłanek z cytowanej definicji jest niezbędne do skorzystania z omawianej ulgi . Na pewno nie jest to łatwe zadanie, dlatego, aby tego dokonać, należy przeanalizować wiele elementów wpływających na pozytywną ocenę spełnienia jej warunków. 

Warto zauważyć, że działalność badawczo-rozwojowa obejmuje również działania prowadzone w ramach regularnie prowadzonej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, która nosi znamiona innowacyjności, przy czym – co należy podkreślić – nie chodzi tutaj o innowacyjność w skali całego rynku, ale postrzeganą z perspektywy danego podatnika. Z tego względu warto już dziś zastanowić się nad prowadzonymi działaniami w kontekście przepisów o uldze. 

Czy tylko nowe produkty dają szansę na ulgę?

Od czasu funkcjonowania ulgi badawczo-rozwojowej (tj. od 2016 roku) wydano wiele interpretacji w zakresie analizy charakteru prowadzonej działalności w odniesieniu do definicji prac tzw. badawczo-rozwojowych. Zdecydowana większość interpretacji dotyczy tworzonych produktów np. maszyn, leków oraz rozwiązań z zakresu informatyki (m.in. rozwój nowego oprogramowania). 

Nie tylko produkt, także proces

Definicja ustawowa ulgi wskazuje jednak, że nie tylko produkt, ale i proces zachodzący wewnątrz przedsiębiorstwa może być innowacyjny, a prace nad jego opracowaniem mogą stanowić element działalności badawczo-rozwojowej.  

Przykładowo działalność, która ma na celu dokonanie informatyzacji zachodzących w przedsiębiorstwie procesów oraz analizę i wdrożenie metod ich usprawniania, również może cechować się innowacyjnością, systematycznością oraz może prowadzić do podnoszenia wydajności działalności danej firmy. 

Innowacja procesu wewnątrz organizacji, np. usprawnienie komunikacji czy przepływu dokumentacji, nie jest gorszą innowacją niż ta, która skutkuje rozszerzeniem oferty przedsiębiorcy o zupełnie nowe produkty lub usługi. Potwierdza to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach, np. w interpretacji indywidualnej z 19 kwietnia 2019 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.70.2019.2.BM. 

Analizuj, weryfikuj, sprawdzaj

Z pewnością korzystanie z ulgi podatkowej daje wymierne korzyści podatnikom. Z tego względu warto przeanalizować działania realizowane w ramach obecnie prowadzonej działalności gospodarczej. Być może ich charakter kwalifikuje się jako prace rozwojowe ukierunkowane na tworzenie, projektowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług. Pomocne w tym zakresie może się okazać wsparcie doświadczonych doradców. 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY