Tylko 20 proc. klientów zarabia na rynku Forex

Fot. Pixabay.com
Fot. Pixabay.com
Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat, z którego wynika, że na transakcjach na rynku Forex zarabia jedynie co piąty klient. Średni zysk - w przeliczeniu na jedną osobę - wynosi minus 10 tys. złotych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczy 2018 roku, a dane bazują na metodologii opartej o zrealizowany wynik "per saldo" klienta na koniec roku kalendarzowego, będący efektem transakcji zrealizowanych w danym roku na platformach transakcyjnych umożliwiających inwestowanie w pozagiełdowe instrumenty pochodne. Z dokumentu - oprócz informacji dotyczących zysków i strat - wynika również, że zdecydowaną większość inwestorów dokonujących transakcji na rynku Forex za pośrednictwem krajowych domów maklerskich i biur maklerskich stanowili klienci detaliczni - to aż 98,87 proc. udział w liczbie aktywnych klientów.

W 2018 na transakcjach na rynku Forex 9194 osób zarobiło 138 mln złotych. Do tego należy dodać jednak klientów, którzy ponieśli straty - tych było ponad 34 tys., a kwota przekroczyła 576 mln złotych. Bilans jest więc zatrważający, ponieważ okazuje się, że średni zysk na rynku Forex wynosi minus 10 tys. złotych. Choć można dostrzeć poprawę w stosunku do 2017 roku, kiedy to klienci stracili ponad 635 mln złotych, to liczba osób nieumiejętnie lokujących swoje oszczędności wciąż jest bardzo wysoka.

W komunikacie UKNF podkreślił, że instrumenty pochodne rynku OTC cechują się wysokim poziomem ryzyka i powinny być nabywane wyłącznie przez inwestorów dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz akceptujących ryzyko utraty całości zainwestowanych przez nich środków. Warto o tym pamiętać, wkraczając w niebezpieczny świat Forexa.

ZOBACZ RÓWNIEŻ