Szansa dla energetycznych startupów

Szansa dla energetycznych startupów
Europejski sektor energetyczny przechodzi od kilku lat głęboką transformację. Nowoczesne technologie i innowacje stanowią dziś kluczowy element tego procesu. Z jednej strony są one gwarancją bezpieczeństwa energetycznego, z drugiej warunkiem koniecznym do wzrostu konkurencyjności sektora, pozwalając równolegle na sprostanie wielowymiarowym wyzwaniom krajowym, europejskim i globalnym

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Innowacje i nowe technologie to dziś główna siła napędzająca rozwój energetyki. Wykorzystanie rozwiązań pochodzących z różnorodnych sektorów rynku pozwala Tauronowi m.in. na adaptację do zmieniającego się rynku energetycznego, poprawę efektywności operacyjnej, zwiększenie konkurencyjności, a także zmierzenie się z kluczowymi wyzwaniami, takimi jak zmiany klimatyczne, rosnące zapotrzebowanie na energię czy ograniczone zasoby paliw kopalnych.

Innowacyjny ekosystem

Firma kompleksowo podchodzi do innowacji. Rozwija je poprzez projekty badawczo-rozwojowe, partnerstwa biznesowe, współpracę ze startupami oraz za pośrednictwem funduszu CVC współtworzonego przez Grupę Tauron.

Wdrażanie innowacji powodujących wzrost efektywności wymaga współpracy z innymi podmiotami, takimi jak startupy, instytuty badawcze, dostawcy technologii czy partnerzy biznesowi. Efektywne partnerstwa mogą przyspieszyć wprowadzanie innowacji, ale wymagają odpowiedniego planowania i zarządzania.

Dynamiczne zmiany w otoczeniu rynkowym stanowią przestrzeń do ciągłego rozwoju i powstawania nowych rozwiązań oferowanych przez startupy. Niemniej pełne wykorzystanie potencjału spółek na wczesnym etapie rozwoju jest ograniczone z uwagi na pojawiające się problemy na drodze do osiągnięcia sukcesu rynkowego, jak m.in. pozyskiwanie środków na dalszy rozwój, odpowiednia promocja czy budowanie własnej marki.

W tym zakresie niewątpliwie pomocne mogą okazać się dla startupów duże biznesy i korporacje takie jak Tauron. Taka współpraca może stanowić istotny motor napędowy dla przyszłego rozwoju innowacji i przynosić wiele korzyści dla obu zaangażowanych stron. Przykładem takiej współpracy jest realizacja projektu pilotażowego z firmą Green CEnergy Sp. z o.o. – spółką typu spin-out Politechniki Warszawskiej. Przedmiotem nawiązanej współpracy jest rozwój systemu OptyMator PV wspierającego budowę, utrzymanie oraz działanie instalacji farm fotowoltaicznych. Zadaniem, opartego o sztuczną inteligencję rozwiązania informatycznego – wspieranego przez drony – będzie zbieranie danych z farmy fotowoltaicznej. Ten kompleksowy system zasilany rzeczywistymi danymi pozwoli na weryfikację oraz przewidywanie stanu infrastruktury farmy fotowoltaicznej, a także optymalizację produkcji energii oraz umożliwi kompleksowe zarządzanie pracą instalacji fotowoltaicznej.

Projekty badawczo-rozwojowe w Grupie Tauron są jednym z elementów wspierających rozwój obecnego biznesu Grupy. Mają też na celu poszukiwanie zupełnie nowych dziedzin biznesowych.

Podmioty zgłaszające chęć pozyskania wsparcia kapitałowego na rozwój swojego rozwiązania mogą otrzymać wsparcie finansowe od funduszu CVC współtworzonego przez Grupę Tauron.

– Upatrujemy przyszłość we współpracy ze startupami. Dzięki budowanemu systemowi współpracy z mniejszymi podmiotami możemy zapewnić wieloetapowe wsparcie dla innowacyjnych firm  od udziału w programach akceleracyjnych po inwestycje w przedsiębiorstwa – tłumaczy Patryk Demski, wiceprezes Grupy Tauron. – Już od 2017 r. czynnie angażujemy się w ekosystem startupowy. Do chwili obecnej przeanalizowaliśmy pond 400 zgłoszeń, przeprowadziliśmy 46 pilotaży, a w cały proces zaangażowanych dotychczas było 10 spółek Grupy. Po udanych doświadczeniach z udziału w inicjatywie ScaleUp, zainicjowanej przez PARP, stworzyliśmy nasz autorski program akceleracyjny – Tauron Progres – dodaje wiceprezes Demski. 

Tauron Progres, czyli szansa dla energetycznych startupów

Akcelerator to platforma łącząca startupy bezpośrednio z Grupą Tauron. Wsparcie dużego, doświadczonego podmiotu poprzez realizację pilotażu i walidację produktu przy współpracy z naszymi klientami umożliwia szeroką analizę przydatności rozwiązania w warunkach rzeczywistych.  

– Umożliwiamy startupom zgłoszenie bezpośrednio swojego innowacyjnego projektu, w celu jego przetestowania w rzeczywistych warunkach na infrastrukturze jednej z naszych spółek – wyjaśnia Paweł Poneta, dyrektor badań i rozwoju w Tauronie.

Program zapewnia ekspercką wymianę wiedzy. Przygotowanie rozwiązania do wdrożenia na rynek to nie tylko rozwój techniczny produktu i testy z udziałem ekspertów merytorycznych Grupy Tauron, to również praca z ekspertami biznesowymi nad weryfikacją przyjętego modelu biznesowego.

Tauron Progres skierowany jest do podmiotów pracujących nad rozwiązaniami wpisującymi się w wyzwania stojące przed branżą energetyczną, a w szczególności wskazane w strategii rozwoju Grupy i sprecyzowane m.in. w Strategicznej Agendzie Badawczej Taurona.

– Poszukujemy podmiotów, z którymi podejmiemy współpracę przy rozwoju innowacyjnych rozwiązań pozwalających na poszerzenie obecnej naszej oferty o nowe produkty i usługi, ale również mających wpływ na usprawnienie procesów produkcji i świadczenie usług oferowanych już na rynku. Innowacji szukamy w produkcie, usłudze, technologii – tłumaczy Paweł Poneta.

Zgodnie z wymaganiami programu, rozwiązanie musi być autorskie, dostępne na rynku do pięciu lat, na odpowiednim – co najmniej siódmym poziomie gotowości technologicznej (TRL 7), jeszcze nieznajdujące się w ofercie rynkowej zgłaszającego i przede wszystkim odpowiadające na zdefiniowane potrzeby Grupy. 

Czego szuka TAURON? 

W szczególności poszukiwane są innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność eksploatacji i rozwoju sieci dystrybucyjnych, nowoczesne rozwiązania wspierające zarządzanie, utrzymanie oraz efektywność infrastruktury OZE, nowe technologie wspierające „zieloną transformację” ciepłownictwa i efektywność operacyjną, nowoczesne rozwiązania wspierające proces produkcji „zielonego” wodoru. 

Ponadto w naszym zainteresowaniu jest tworzenie i rozwój nowych produktów i usług oraz nowych modeli biznesowych w odpowiedzi na potrzeby klienta oraz rozwiązania wspierające transformację cyfrową Grupy. Startup może liczyć na pokrycie kosztów prac w ramach projektu pilotażowego prowadzonego w programie poprzez wsparcie w formie środków finansowych do 200 tys. zł. 

– Widzimy dużą synergię płynącą ze współpracy korporacji takiej jak Tauron ze startupami. Znaczące zasoby, które są niezbędne startupom do dalszego rozwoju, dostęp do dużych rynków, na których małe firmy chciałyby zacząć funkcjonować, stworzenie przestrzeni do testowania nowych technologii i rozwiązań napędzających gospodarkę oraz zapewnienie stabilności i posiadanie umiejętności budowania skali działania to atrybut dużego przedsiębiorstwa takiego jak Tauron – mówi Dominika Goleniowska-Milinković kierująca zespołem Open Innovation w Tauronie.

Z drugiej strony startupy są zdolne do szybkiego opanowywania nowych technologii, zwinnego budowania na ich podstawie nowych produktów i usług oraz cechują się łatwością przeprowadzania zmian strategii działania. – Dostrzegamy te przewagi i zapraszamy startupy do Tauron Progres, ponieważ wiemy, że razem możemy więcej – podsumowuje Dominika Goleniowska-Milinković.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

X