Stypendium dla studentów z MON: 2280 zł miesięcznie przez całe studia

Student
Ponad 20 tys. rocznie mogą otrzymać studenci pobierający stypendium MON, fot. shutterstock.
Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało wykaz "przydatnych" kierunków dla Wojska Polskiego. O stypendium mogą ubiegać się studenci wszystkich uczelni wyższych. Wnioski można składać do 31 sierpnia.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

O stypendium z Ministerstwa Obrony Narodowej mogą ubiegać się studenci 68 kierunków i wszystkich uczelni wyższych. To oznacza, że pieniądze są przeznaczone także dla niewojskowych akademii i uniwersytetów. Na miesięczny dodatek mogą liczyć studenci m.in. finansów, farmacji, dziennikarstwa, administracji, prawa, bezpieczeństwa narodowego czy zarządzania.

Ponad 20 tys. rocznie

Kwota 2280 zł miesięcznie z pewnością uratowałaby studenckie budżety. Szczególnie atrakcyjną ofertą jest fakt, że stypendium można otrzymać na wszystkie lata studiów. Łatwo policzyć, że stypendium byłoby dużym dofinansowaniem nawet w skali roku akademickiego (jeśli założymy, że stypendium wypłacane będzie przez 9 miesięcy roku akademickiego jego łączna kwota sięgnie 20520 zł).

Wymagania formalne

W rozporządzeniu MON czytamy, że wniosek kandydata powinien zawierać: imię i nazwisko kandydata, dane kontaktowe, obejmujące: adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia na kierunku określonym w załączniku do rozporządzenia, planowany termin ukończenia studiów, krótkie przedstawienie okoliczności sprawy oraz oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów formalnych do powołania do zawodowej służby wojskowej.

Ważny warunek: zgoda na powołanie

Oprócz powyższych wymagań trzeba spełnić jeszcze jeden warunek: konieczne jest złożenie wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (w trakcie studiów), powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego (po ukończeniu studiów), czy powołanie do zawodowej służby wojskowej (po zdaniu egzaminu oficerskiego).

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2022 r. Pozostało jeszcze tylko 5 dni do wypełnienia wszelkich formalności.


Czytaj dalej: Fear & Gred Index pomoże w ujęciu bitcoina

ZOBACZ RÓWNIEŻ