Sposób na recykling

Butelkomat
Butelkomat
Zamiast reaktywnie odpowiadać na to, co nieuniknione, poszukaj szans na budowę przewagi biznesowej. Także w sferze recyklingu.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Kolejne przepisy unijne wymuszają na przedsiębiorcach dostosowywanie swoich produktów i biznesów do nowych pomysłów legislacyjnych. Wprowadzony niedawno SUP, czyli dyrektywa Single Use Plastics, wymusiła m.in. zakończenie sprzedaży niektórych produktów z tworzyw sztucznych (np. plastikowych sztućców czy mieszadełek) a docelowo wprowadzi obowiązek recyklingu określonego procentu produkowanych butelek PET.

Takich zmian jest coraz więcej, co wpisuje się w szeroko rozumianą „Rozszerzoną Odpowiedzialność Producentów”. Trend ten będzie się utrzymywał, ale z punktu widzenia przedsiębiorców należy skoncentrować się na celu wprowadzania legislacji, a nie na ich skutkach. W Polsce zmierzamy bowiem do wprowadzenia dużego systemu kaucyjnego, obejmującego zarówno sklepy, jak i całą branżę HoReCa. Punkty handlowe i usługowe będą musiały wziąć czynny udział w procesie odzyskiwania odpadów.

Te zmieniające się podejście do recyklingu w Unii Europejskiej stawia przedsiębiorców przed wyzwaniami, ale także otwiera nowe możliwości biznesowe związane z rosnącym zapotrzebowaniem na recykling i zrównoważone rozwiązania. Firmy, które są w stanie dostosować się do tych zmian i inwestować w zrównoważone praktyki, mogą odnieść sukces zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym.

Jak się przygotować na system kaucyjny w Polsce?

W Polsce tworzenie systemu kaucyjnego wciąż jest na dość wczesnym etapie, w odróżnieniu od np. Niemiec, gdzie działa z powodzeniem od 20 lat. U naszych zachodnich sąsiadów w ten sposób odzyskuje się 18 mld opakowań rocznie. 95% z nich zbieranych jest za pomocą butelkomatów, zwanych także recyklomatami. To urządzenia znane już w Polsce, ale wciąż bardzo nieliczne. To może się zmienić – a jak podkreślają przedstawiciele firmy Interzero – zmiana ta będzie wiązała się z szansą dla przedsiębiorców. Butelkomaty mogą bowiem przyczynić się nie tylko do poprawy efektywności operacyjnej i obniżenia kosztów dla przedsiębiorstwa, ale także do zwiększenia zaangażowania klientów i poprawy wizerunku firmy jako przyjaznej dla środowiska.

Przykładowo, recyklomat Sielaff SiVario 2020 umożliwia zbiórkę trzech rodzajów odpadów: PET, aluminium i szkło. Maszyna jest zautomatyzowana, samodzielnie sortuje odpady. Dodatkowo, ten butelkomat można dostosować do potrzeb pod względem jej wielkości czy zbieranych frakcji.

Co umożliwia wprowadzenie takiego automatu? Po pierwsze spełnienie coraz bardziej wyśrubowanych obowiązków środowiskowych wynikających z regulacji unijnych i przepisów krajowych, po drugie pozyskiwanie surowców, które można następnie upłynnić (i pozyskać środki), po trzecie zaś poprawę wizerunku firmy jako tej, która rzeczywiście dba o środowisko. Butelkomaty zachęcają klientów do przynoszenia pustych butelek, co może zwiększyć ich zaangażowanie w zrównoważone praktyki i recykling, ale także być nowym źródłem dochodów dla przedsiębiorców.

Jak działa butelkomat?


Do wyboru jest pełna gama recyklomatów. Od wolnostojących, z których najmniejszy mieści się na jednej palecie, do modułowych, które dostosowuje się pod potrzeby większych sklepów.

Wspomniany już Sielaff SiVario 2020 umożliwia nie tylko automatyczne sortowanie zwróconych opakowań, ale także oferuje automatykę, w tym ekran pokazujący klientom kwotę, którą uzyskają dzięki oddanym opakowaniom oraz drukarkę do potwierdzeń odbioru. Co ważne, sprzęt potrafi zidentyfikować, czy dany odpad (np. butelka plastikowa) została sprzedana w danej sieci handlowej lub restauracji. W ten sposób firmy mogą tworzyć całkowicie nowatorskie systemy lojalnościowe, oparte na aktywnym kupowaniu produktów i powracaniu do sklepu w celu oddania odpadów.

Sprzęt ma także system umożliwiający ocenę, czy należy opróżnić pojemniki lub wyczyścić maszynę. W dużym uproszczeniu tego typu sprzęt to lokalna sortownia odpadów, która umożliwia tworzenie zautomatyzowanych raportów o pozyskiwanych surowcach. Urządzenie w mniejszej wersji (Sielaff SiCompact 2020) można z powodzeniem zamontować nawet w najmniejszych sklepach lub restauracjach, przy zachowaniu funkcjonalności większego kuzyna.

W Polsce dystrybutorem marki Sielaff (która stworzyła pierwszą maszynę vendingową już w 1886 roku) jest Grupa Interzero.