Przestój ekonomiczny a finansowanie wpłat do PPK. Poradnik

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock 17
Pracodawcy, którzy skorzystali z rozwiązań Tarczy Antykryzysowej, takich jak przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy, stanęli przed dylematem, czy kontynuować finansowanie wpłat do PPK. Część ekspertów wskazuje na konieczność zmiany przepisów tarczy - pisze w komentarzu Łukasz Jasiński, ekspert ds. PPK w Contract Administration.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Finansowanie wpłat do PPK w czasie pandemii

Przedsiębiorcy walczący z negatywnymi skutkami koronawirusa sięgają po rozwiązania pomocowe Tarczy Antykryzysowej, na mocy której mogą wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżyć wymiar czasu pracy. Czy firmy, które skorzystały z takich rozwiązań, a jednocześnie wcześniej przystąpiły do Pracowniczych Planów Kapitałowych są zobowiązane do dokonywania wpłat do PPK w czasie przestoju?

Zwolnienie z obowiązku finansowania wpłat vs. groźba naruszenia przepisów ustawy

Zdania i opinie ekspertów oraz prawników są podzielone. Według informacji opublikowanych na portalu mojeppk.pl, stanowiącego główne źródło wiedzy o Pracowniczych Planach Kapitałowych dla wielu firm i pracowników, nie można finansować wpłat przez pracodawców i pracowników w okresie przestoju lub obniżenia wymiaru czasu pracy z powodu pandemii koronawirusa. Z drugiej strony, opinie wielu prawników podważają zasadność niefinansowania wpłat w powyższych sytuacjach.

Obecnie brakuje jednoznacznej wykładni dotyczącej zawieszenia wpłat do PPK dla pracodawców korzystających z przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru pracy. Dla firm to duży problem, ponieważ nieuzasadniony brak wpłat może skutkować naniesieniem nawet miliona złotych kary. 

Przed podjęciem decyzji o zawieszeniu wpłat do PPK warto przyjrzeć się bliżej argumentom obu stron.

Ustawa o PKK a regulacje tarczy antykryzysowej

Kwestię zwolnienia z obowiązku finansowania wpłat do PPK w czasie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o której piszą eksperci portalu mojeppk, adresują przepisy ustawy o PPK. 

Zgodnie z ustawą podmiot zatrudniający i uczestnik PPK nie finansują wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej w okresie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy wymienionych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

W interpretacji przepisów pojawia się wątpliwość czy przestój i obniżenie czasu pracy wprowadzone z artykułu 15g. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  można zakwalifikować jako przestój związany z ochroną miejsc pracy, o którym czytamy w ustawie o PPK. 

Według opinii wielu prawników i ekspertów nie ma podstaw prawnych, by uznać przestój i obniżenie czasu pracy z ustawy o PPK za tożsame z tymi, które są wynikiem epidemii koronawirusa i podlegają ustawie o tarczy antykryzysowej, a zwolnienie z wpłat do PPK wymagałoby wprowadzenia zmian w obecnych przepisach.

Według pojawiających się opinii ekspertów pracodawcy mają też inne wyjście. Mogą mianowicie zawrzeć porozumienie ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami personelu, które pozwoli skorzystać im z dofinansowania do wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej i jednocześnie wprowadzić zwolnienie z wpłat do PPK poprzez odwołanie się w zawartym porozumieniu do zapisów o ochronie miejsc pracy.

Z kolei portal Moje PPK wskazuje, że "nie ma przeszkód, aby uczestnik PPK zdecydował się na finansowanie zarówno wpłat podstawowych, jak i wpłat dodatkowych, w tym okresie", a „wskazanym i rekomendowanym jest, aby uczestnicy PPK zostali poinformowani, że wpłaty do PPK w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy nie będą finansowane oraz o możliwości złożenia przez nich deklaracji finansowania wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK w tym okresie.”

Decydując się na zawieszenie wpłat do PPK w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w ramach rozwiązań tarczy antykryzysowej pracodawca, aby uniknąć ewentualnych pozwów ze strony pracowników, powinien zatem poinformować załogę i zawrzeć odpowiednie porozumienie z jej przedstawicielami lub ze związkami zawodowymi z odniesieniem do ustawy o ochronie miejsc pracy.