Polska giełda utrzymuje potencjał wzrostów

Dariusz Świniarski, Skarbiec TFI
Dariusz Świniarski, Skarbiec TFI
Nie brakuje wskaźników budujących dobre perspektywy dla spółek notowanych na GPW. Szeroko pojęty sektor usług, banki czy branża deweloperska to tylko kilka przykładów potencjalnych beneficjentów obecnych trendów.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 2/2024 (101)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W Skarbiec TFI generalnie pozostajemy pozytywnie nastawieni do krajowych aktywów. Pomimo dynamicznych wzrostów wycen na GPW w 2023 r. wskaźniki cena/zysk dla indeksów z GPW wciąż są poniżej wieloletnich średnich. Postępujący proces dezinflacji będzie budował przestrzeń do obniżek stóp NBP, co wywrze presję na spadek rentowności wzdłuż całej krajowej krzywej dochodowości i wzrost cen skarbowych papierów wartościowych. Obniżki stóp procentowych pozytywnie wpływają na wyceny ryzykownych aktywów, stąd krajowy parkiet będzie miał z tej strony wsparcie. Natomiast wypowiedzi prezesa NBP po styczniowym posiedzeniu RPP pokazują, że cykl obniżek nie będzie postępował tak szybko jak jeszcze w IV kwartale 2023 r. zakładał rynek.

Dobre otoczenie dla rynku akcji to również prognozowana poprawa dynamiki krajowego PKB w 2024 r. Szybszy wzrost naszej gospodarki będzie wynikał w dużej mierze z poprawy u krajowego konsumenta. Rekordowa stymulacja fiskalna na poziomie ok. 123 mld zł w br. (zwiększenie o 30o zł świadczenia 500+, 30 proc. podwyżki dla nauczycieli oraz 20 proc. dla sfery budżetowej, 20 proc. wzrost płacy minimalnej, 15-procentowy wzrost emerytur, program „Aktywna mama”, utrzymanie zamrożonych cen energii itd.) wraz z powrotem do dodatniej realnej dynamiki wzrostu płac w gospodarce buduje pozytywne perspektywy dla spółek detalicznych notowanych na GPW. Większy wpływ powinni odczuć sprzedawcy dóbr dyskrecjonalnych oraz spółki modowe, a relatywnie mniejszy wpływ branża FMCG, gdzie sprzedaż LFL (like for like, czyli wzrost/spadek sprzedaży w tych samych sklepach r/r) pokazuje coraz niższą dynamikę r/r w związku z postępującym procesem spadku inflacji. Te czynniki będą wspierały również pozostałe branże, które dają ekspozycję na konsumenta, czyli e-commerce i spółki zajmujące się sprzedażą usług wypoczynkowych, hotelowych, hobby & fitnes oraz transportu lotniczego.

Ostatni udany IPO (Initial Public Offer) Murapolu pokazuje potencjał drzemiący w branży deweloperskiej. Popyt na kredyty hipoteczne dynamicznie rośnie, a wsparcie ze strony rządowego programu (kredyt 0 proc.) tylko ten proces zintensyfikuje. Także krajowe banki pozostają sektorem atrakcyjnym inwestycyjnie. Za utrzymaniem pozytywnego momentu wynikowego przemawia perspektywa niższych niż zakładał rynek obniżek stóp procentowych i utrzymania tego relatywnie wysokiego na tle ostatnich 20 lat poziomu stóp procentowych NBP. RPP zmieniła swoją funkcję reakcji po ostatnich wyborach parlamentarnych, co może powodować niewielką obniżkę stóp NBP w tym roku. Taki scenariusz będzie wspierał główną linię przychodową banków. Po stronie kosztów sytuacja się poprawia, gdyż w otoczeniu stabilnego bezrobocia i poprawiającej się dynamiki PKB nie będzie potrzeby zawiązywania dodatkowych rezerw obciążających wyniki banków. Pozytywnie na giełdowe wyceny kredytodawców wpływa perspektywa wypłaty dywidend. Tutaj pozytywny wpływ ma zmiana stanowiska regulatora, który zmienił restrykcyjne nastawienie w zakresie dzielenia się z akcjonariuszami wypracowanym przez banki zyskiem. 

---

Materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Skarbiec TFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Skarbiec TFI SA z siedzibą: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa (KRS 0000060640).

My Company Polska wydanie 2/2024 (101)

Więcej możesz przeczytać w 2/2024 (101) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ