PiS planuje wprowadzenie emerytur stażowych: 38 lat dla kobiet, 43 dla mężczyzn

emerytury stażowe
Na sobotniej konferencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, prezes partii Jarosław Kaczyński ogłosił plan wprowadzenia emerytur stażowych. Przypomniał, że już w Porozumieniach Sierpniowych z roku 1980 mówiono o takich emeryturach. Po 43 latach od podpisania tych porozumień, PiS planuje wprowadzić tę formę świadczenia emerytalnego.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Minister rodziny Stanisław Szwed tłumaczył, że propozycja emerytur stażowych w programie wyborczym PiS jest kompromisem między projektem prezydenckim a projektem obywatelskim przygotowanym przez "Solidarność".

Przypomnijmy, że emerytura stażowa to forma świadczenia emerytalnego, która jest przyznawana pracownikom na podstawie ich stażu pracy, niezależnie od wieku. W praktyce oznacza to, że osoba, która osiągnęła określoną liczbę lat stażu pracy, może przejść na emeryturę, nawet jeśli nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego. Wartościowa emerytura stażowa jest przyznawana na podstawie liczby lat przepracowanych w danej pracy lub w danym zawodzie.

Jak zaznaczył Stanisław Szwed regulacja wprowadzająca emerytury stażowe jest oczekiwana od wielu lat. I rzeczywiście PiS musi się liczyć z coraz większą presją ze strony społeczeństwa. Nie udało się jednak wprowadzić ustawy w ciągu ostatnich 8 lat rządów PiS.

Microsoft ochroni klientów przed pozwami o naruszanie praw autorskich przez AI

PiS planuje wprowadzenie emerytur stażowych: 38 lat dla kobiet, 43 dla mężczyzn

Prezydencki projekt zakładał możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla osób ze stażem pracy wynoszącym 39 lat dla kobiet i 44 lata dla mężczyzn. Projekt obywatelski mówił o stażu wynoszącym 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. PiS zaproponował nieco wyższe widełki wiekowe.

Emerytury stażowe były postulatem od wielu lat, szczególnie przez NSZZ "Solidarność". Jak informuje portal Money.pll rząd zawarł w czerwcu porozumienie z "Solidarnością", zobowiązując się do rozwiązania kwestii wygasających emerytur pomostowych. Teraz PiS planuje wprowadzić emerytury stażowe, gdzie 38 lat pracy uprawniać będzie kobiety, a 43 lata mężczyzn do przejścia na emeryturę, niezależnie od wieku. Jednak decyzja o przejściu na wcześniejszą emeryturę będzie należała do pracownika, z uwzględnieniem jego sytuacji zdrowotnej, zawodowej i życiowej.

"Realizacja po wygranych wyborach"

Minister Stanisław Szwed zaznaczył, że konkretne rozwiązania ustawowe będą przygotowywane po wygranych wyborach. Pytany, czy projekt emerytur stażowych będzie priorytetowy po wyborach, stwierdził, że tradycyjnie PiS stara się "wprowadzać obiecane rozwiązania jak najszybciej".

Koszty emerytur stażowych

Warto zwrócić uwagę, że w momencie pojawienia się projektu obywatelskiego emerytur stażowych, ZUS szacował, że wprowadzenie takiego świadczenia spowoduje zmniejszenie wpływów składkowych przez dekadę o ponad 50 miliardów złotych i wzrost wydatków o prawie 80 miliardów złotych. Jednak dokładne koszty i finansowanie tego rozwiązania będą przedmiotem przyszłych debat i analiz.

Ministerstwo Dobrego Mydła, czyli ekokosmetyki ze zdrowym podejściem