Nowy fundusz pomoże w rozwoju polskich medtechów. Znamy szczegóły

medtech
Fot. shutterstock.
Unia Europejska sfinansuje nową inicjatywę, której celem jest zasypanie tzw. luki inwestycyjnej w Europy Środkowo-Wschodniej i budowa efektywnych ekosystemów inwestycyjnych dla startupów z tego regionu na wczesnym etapie rozwoju

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Zadaniem programu Healthy Investment Central Eastern Europe (HICEE) jest stymulowanie innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Przeciętnie, środki lokowane w startupy w tym regionie przez fundusze venture capital (tj. specjalizujące się w inwestycjach wysokiego ryzyka) wynoszą zaledwie ok. jedną trzecią średniej unijnej. Na czele projektu HICEE stoi EIT Health, wiodąca europejska sieć innowatorów w dziedzinie ochrony zdrowia, działająca w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), będącego instytucją unijną. Partnerami programu zostały podmioty prowadzące akceleratory przedsiębiorczości oraz sieci inwestorów z Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii, a także centra innowacji z Belgii i Holandii. Realizacja inicjatywy potrwa dwa lata i, co istotne, odbywa się w ramach Horyzontu Europa, sztandarowego programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji.

W 2021 r. udział Europy Środkowo-Wschodniej w inwestycjach typu venture capital w Europie ogółem wynosił zaledwie 3,2%. Przeciętnie startup korzystający z finansowania zewnętrznego w tym regionie otrzymał od funduszy venture capital wsparcie na poziomie 1,2 mln EUR, co stanowi ok. jedną trzecią średniej europejskiej, wynoszącej 3,8 mln euro . Jak wynika z zestawienia European Innovation Scoreboard, pozyskanie kapitału pozostaje jednym z największych wyzwań stojących przed rozwijającymi się regionami Europy, zaliczanymi do ekosystemów sprzyjającym innowacjom w sposób ograniczony lub umiarkowany. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zarówno mniejsza liczba firm stanowiących potencjalny cel inwestycyjny, jak i zbyt niska liczba inwestorów oraz niechęć do dokonywania inwestycji transgranicznych.

– Badania wskazują, że luka inwestycyjna w Europie Środkowo-Wschodniej wynika z faktu, że dotychczas ani liczba przedsięwzięć, w które można by inwestować, ani liczba potencjalnych inwestorów w tym regionie nie osiągnęła masy krytycznej. Program HICEE przyczynia się do rozwiązania tego problemu poprzez wsparcie udzielane Biurom Transferu Technologii, propagowanie wymiany wiedzy w oparciu o rozwój kompetencji oraz budowanie odpowiedniej infrastruktury inwestycyjnej dla przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju. Program uwzględnia szczególne wyzwania stojące przed startupami działającymi w branży ochrony zdrowia i szeroko pojętych life sciences i ma za zadanie przekazanie interesariuszom wiedzy wymaganej do skutecznego wprowadzania innowacji na rynek – wyjaśnia Magda Krakowiak, Dyrektor EIT Health Accelerator.

Pozyskanie kapitału na poziomie 3 mln EUR dzięki wspólnym inwestycjom transgranicznym

Celem HICEE jest tworzenie zrównoważonych ekosystemów inwestycyjnych dla przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju, pozyskiwanie lokalnych, jak i międzynarodowych inwestorów, pomoc w ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego oraz aktywne dzielenie się wypracowywanymi pozytywnymi rezultatami programu w celu utrzymania zaangażowania inwestorów. Pierwsze działania w ramach inicjatywy zostaną podjęte w krajach, w których siedziby mają jej partnerzy, tj. w Polsce, na Węgrzech, na Słowacji i w Słowenii. Jednak dostęp do programu i możliwości szkoleniowych zostanie rozszerzony na inne regiony Europy zaliczane do grona wschodzących i umiarkowanych innowatorów. Oczekuje się, że dzięki udziałowi w programie z nowymi metodami działania zapoznanych zostanie co najmniej dziesięć organizacji wspierających startupy, takich jak Biura Transferu Technologii (BTT). W ramach programu ma także zostać wyszkolonych kolejnych 30 trenerów, którzy będą w stanie wesprzeć swoim kompetencjami łącznie nawet 150 innowacyjnych przedsięwzięć lub startupów rocznie. Inne przewidywane rezultaty realizacji programu to weryfikacja 25 startupów działających w branży ochrony zdrowia pod kątem gotowości do pozyskania inwestorów strategicznych na rynkach międzynarodowych oraz pozyskanie wielomilionowych środków na wspólne inwestycje transgraniczne. Ponadto cyfrowe podręczniki dotyczące inwestowania i biała księga dotycząca polityki inwestycyjnej, opracowane w ramach realizacji zobowiązań w zakresie dzielenia się wiedzą, będą stanowić wartościową pomoc dla podmiotów zainteresowanych finansowaniem innowacji i przyczynią się do powstania silnej społeczności świadomych inwestorów.

Jednym z podstawowych założeń inicjatywy HICEE, która skierowana jest do Biur Transferu Technologii, szkół wyższych, inwestorów i innowatorów, jest współpraca służąca długoterminowemu rozwijaniu innowacyjności w regionie. Realizatorzy programu będą dążyć do bezpośredniego zaangażowania w podejmowane w jego ramach działania Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, regionalnych i krajowych agencji ds. innowacji oraz unijnych decydentów w celu stworzenia środowiska sprzyjającego długoterminowemu rozwojowi innowacyjności oraz budowaniu silnych i trwałych relacji między innowatorami i inwestorami zarówno w regionie, jak i na świecie.

Partnerzy konsorcjum HICEE

W skład konsorcjum HICEE wchodzi dziesięciu partnerów z siedmiu europejskich krajów, w tym koordynator EIT Health (Niemcy), jego podmiot powiązany EIT Health SI (Niemcy) oraz główni beneficjenci: EIT Health InnoStars (Niemcy), Civitta (Słowacja), MEDVIA (Belgia), Cobinangels (Polska), Ljubljanski univerzitetni incubator (Słowenia), TU Delft (Holandia), Crowdberry (Słowacja) i Magyar Üzleti Angyal Egyesület (Węgry).

Ponadto program będzie korzystać z fachowej wiedzy i doświadczenia zewnętrznych interesariuszy i członków grup doradczych, takich jak KU Leuven (Belgia), Danube Angels (Austria), Węgierska Agencja Promocji Eksportu (Węgry), Business Angels Europe BAE (Belgia), Karolinska Institutet Innovations AB KII (Szwecja), Europejski Fundusz Inwestycyjny EIF (Luksemburg), Invest Europe IE (Belgia) i Arima d.o.o / Business Angels of Slovenia (Słowenia).

Większość partnerów konsorcjum HICEE realizuje już w swoich regionach działania ściśle związane z inicjatywą. Civitta prowadzi program akceleracji przedsiębiorczości. Ponadto Civitta, TU Delft, Ljubljanski univerzitetni incubator i InnoStars mogą poszczycić się bogatym doświadczeniem w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw, takich jak DRIVE czy EIT Jumpstarter. EIT Health i EIF nawiązały już partnerstwo, w ramach którego oferują powiązanym z nimi europejskim inwestorom możliwości w zakresie zawierania transakcji o niskim stopniu ryzyka poprzez wspólnie realizowany program inwestycji publiczno-prywatnych pod nazwą Venture Centre of Excellence (VCoE). Program ten jest powiązany z funduszem Sustainable Development Umbrella Fund (SDUF) o wartości 150 mln EUR.

– Program HICEE stanowi istotny krok w kierunku rozwoju dynamicznego ekosystemu innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Aby zapewnić jak najszersze zagospodarowanie jego rezultatów, zamierzamy wykorzystać ogromny zasięg EIT Health InnoStars oraz koordynowanego przez niego programu Regional Innovation Scheme, który obecny jest w 13 krajach zaliczanych do grona wschodzących i umiarkowanych innowatorów. Głęboko wierzę, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu interesariuszy, inwestorów i innowatorów, nasza inicjatywa w sposób trwały wpłynie na otoczenie gospodarcze i ochronę zdrowia w regionie – dodaje Balazs Furjes, Dyrektor Zarządzający EIT Health InnoStars.

ZOBACZ RÓWNIEŻ