EIT Health: polskie start-upy z sektora opieki zdrowotnej mogłyby lepiej pozyskiwać kapitał

medtech
Fot. shutterstock.
EIT Health przedstawia nowe badanie „InnoStars Assessment of Healthcare Innovation Ecosystem Maturity”, które ocenia ekosystemy innowacji w opiece zdrowotnej w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

EIT Health, jednostka Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Unii Europejskiej, opublikowała dziś wyniki pierwszej edycji badania „InnoStars Assessment of Healthcare Innovation Ecosystem Maturity” („Indeks Innowacyjności InnoStars”). To pierwsza tego rodzaju analiza rozwoju wybranych ekosystemów innowacji w sektorze opieki zdrowotnej w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Indeks Innowacyjności InnoStars umożliwi interesariuszom ekosystemu innowacji z regionu dzielenie się najlepszymi praktykami i uczenie się od siebie nawzajem, przy jednoczesnym podnoszeniu rangi swoich ekosystemów w Europie i poza nią.

Najlepsze wyniki polskich startupów

Według badania, Portugalia posiada najbardziej dojrzały ekosystem innowacji w regionie, a tuż za nią plasuje się grupa krajów, do której należy Polska. Polskie start-upy z sektora opieki zdrowotnej, które uczestniczyły w programach EIT Health, osiągnęły najlepsze wyniki pod względem uzyskanych grantów zewnętrznych oraz znalazły się powyżej średniej pod względem zatrudnienia i odsetka start-upów wchodzących na rynek. Jednocześnie uzyskały gorsze wyniki pod względem wyceny i pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Indeks Innowacyjności InnoStars - opracowany przez EIT Health, wiodącą w Europie sieć innowatorów w sektorze opieki zdrowotnej - ocenia dojrzałość krajowych ekosystemów innowacji w dziesięciu krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Izrael, gdzie EIT ma również swoją społeczność, jest wskazany w raporcie jako kraj wzorcowy z uwagi na sukcesy jakie osiągnął jako światowy lider w dziedzinie innowacji w opiece zdrowotnej.

Programy wspierające startupy

EIT Health prowadzi w monitorowanych krajach wiele programów wspierających start-upy w sektorze opieki zdrowotnej, będących na różnych etapach rozwoju. Przeprowadzone badanie miało na celu sprawdzić, w jaki sposób ekosystemy start-upów wykorzystały korzyści płynące z programów i jakie osiągnęły wymierne wyniki. Należy podkreślić, że zebrane wskaźniki wydajności tzw. wskaźniki twarde ograniczają się do programów start-upowych EIT Health, a nie do innowacji lub ekosystemów start-upowych rozwijanych w całym kraju.

– Cieszymy się z możliwości zaprezentowania pierwszej edycji Indeksu Innowacyjności InnoStars, który jest podstawowym instrumentem do pokazania wkładu EIT Health w regionie, dostarczając praktycznych spostrzeżeń na temat tego, co sprawia, że ekosystemy innowacji działają z powodzeniem. Podczas przygotowywania badania dostrzegliśmy korelację między liczbą respondentów, którzy wzięli udział w badaniu a większością wskaźników wydajności, co sugeruje, że współpraca jest niezbędnym czynnikiem do odniesienia sukcesu. Ten wniosek jest zgodny z filozofią EIT Health, według której nikt nie może wprowadzać innowacji w pojedynkę. To suma wspólnych działań wszystkich interesariuszy ekosystemu innowacji, w tym przedsiębiorców, badaczy, naukowców, administracji rządowej i inwestorów – powiedział Balázs Fürjes, dyrektor zarządzający EIT Health InnoStars.

ZOBACZ RÓWNIEŻ