Niskooprocentowane pożyczki płynnościowe dla firm w kolejnym banku

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock
Santander Leasing podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dotyczącą udzielania pożyczek ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W ramach podpisanej umowy, do końca 2020 r. spółka będzie oferować wsparcie w postaci nieoprocentowanego finansowania dla małych i średnich przedsiębiorców z województwa pomorskiego w formie pożyczki płynnościowej. Pula środków pomocowych dla firm w tym regionie wynosi 75 mln zł.

Pożyczki płynnościowe z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Jest to finansowanie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, zatrudniającym max. 250 pracowników o rocznym przychodzie nieprzekraczającym 50 mln EUR. Pozyskane przez przedsiębiorcę środki mogą zostać przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia pracowników (w tym także składki ZUS, US), koszty personelu pracującego na terenie firmy, będącego formalnie na liście płac podwykonawców, pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych oraz zobowiązań handlowych, zaległych faktur, kosztów użytkowania infrastruktury, zakup towarów czy też zobowiązania i wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Santander Leasing udziela pożyczek płynnościowych POIR dla firm z segmentu MŚP, które mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego, niezależnie od branży prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy nie poniosą kosztów otrzymanego finansowania, gdyż pożyczki zwolnione są z oprocentowania oraz opłat i prowizji za ich udzielenie i obsługę. Obsługa programu w przeważającej mierze prowadzona będzie zdalnie, a firmy zainteresowane pozyskaniem wsparcia finansowego mogą składać wnioski do Santander Leasing w formie elektronicznej przez portal obsługi klienta eBOK24. Otrzymane przez Spółkę wnioski zostaną rozpatrzone maksymalnie do 14 dni, a wypłata środków zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni od ustanowienia zabezpieczeń.

ZOBACZ RÓWNIEŻ