Nie popełniaj tych błędów!

fot. Shutterstock
fot. Shutterstock
Przy wyborze ubezpieczenia łatwo o błąd, zwłaszcza jeśli działasz w pośpiechu lub nie sprawdzisz kluczowych informacji. Oto sześć sytuacji, w których takie niedopatrzenie może narazić cię na poważne straty.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 7/2024 (106)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!


W 2023 r. w Polsce ubezpieczyciele wypłacili z tytułu szkód 44,2 mld zł z czego 16,2 mld zł ubezpieczeń na życie i 17,9 mld zł ubezpieczeń komunikacyjnych. Niestety brakuje informacji na temat liczby złożonych wniosków o wypłatę odszkodowań – a co za tym idzie, jak często zakłady ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty pieniędzy. Z czego mogą wynikać takie decyzje? Na przykład z rażącego zaniedbania ubezpieczonych albo wnioskowania o wypłatę świadczeń, które de facto nie były zapisane w umowach.

Jak ich unikać? Przede wszystkim dopasowując ubezpieczenia do specyfiki działalności gospodarczej. Pomocą może być kontakt z doradcą ubezpieczeniowym albo brokerem, którzy dokładnie określą, jakie są ryzyka, jakie mogą być wyłączenia odpowiedzialności oraz przede wszystkim – na jaką kwotę należy się ubezpieczyć. To szczególnie istotne w czasie inflacji. W ostatnich latach ceny materiałów budowlanych czy środków transportu drastycznie podrożały. Trzeba aktualizować takie wyceny, ale to niejedyny problem i wyzwanie.

Scenariusz 1

Brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)

Firma budowlana realizuje nową konstrukcję pod przyszłą fabrykę. Jeden z dźwigów przez przypadek uszkodził sąsiedni budynek. Koszt naprawy wyniósł kilkaset tysięcy złotych, co znacznie obciążyło budżet firmy i doprowadziło do utraty płynności finansowej.

Jak zapobiec

Władze firmy budowlanej mogły uniknąć problemów poprzez wykupienie kompleksowego ubezpieczenia OC, które pokrywa szkody wyrządzone osobom trzecim. Taki produkt należy dopasować m.in. do branży, w której się działa, i potencjalnych szkód. Zupełnie inne kwoty będą dotyczyły takiej firmy budowlanej, a inne prostego zakładu fryzjerskiego.

Scenariusz 2

Nieodpowiednie ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Przedsiębiorstwo produkcyjne zainwestowało w nowoczesny sprzęt, ale oszczędzało na ubezpieczeniu mienia. Kiedy doszło do pożaru, okazało się, że suma ubezpieczenia była znacznie niższa niż wartość sprzętu. Firma musiała pokryć różnicę z własnych środków, co spowodowało poważne problemy finansowe.

Jak zapobiec

Przedsiębiorstwo produkcyjne powinno było zadbać o ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów na pełną wartość swojego majątku. Ważne jest, aby regularnie aktualizować sumy ubezpieczenia, biorąc pod uwagę nowe inwestycje i rosnące koszty odtworzenia majątku. Inne firmy powinny wyciągnąć wniosek, że oszczędności na ubezpieczeniu mienia mogą prowadzić do katastrofalnych konsekwencji finansowych w przypadku szkód.

O zabezpieczeniu swojego majątku należy myśleć już na etapie jego zakupu. Chodzi nie tylko o policzenie kosztów takiego ubezpieczenia, ale też zagwarantowanie, że już od momentu jego pozyskania będziemy bezpieczni. - Gdy kupujemy mienie, ważne jest, aby szefowie firmy planując koszty, uwzględnili w nich również koszt zakupu ubezpieczenia. To jest tak samo ważne jak sam zakup danego urządzenia - tłumaczy Tomasz Kornet, dyrektor Działu Ubezpieczeń MSP, Generali Polska. Jak zaznacza, należy dobrze przygotować się do wyboru takiego ubezpieczenia. - Pamiętajmy, by wybierać mądrze – zabezpieczyć mienie nie tylko od pożaru, zalań czy huraganu, ale też choćby od bardzo powszechnych przepięć. Przyjmujmy pełną faktyczną wartość mienia – oszczędzając na składce poprzez obniżenie sum, realnie ryzykujemy, że otrzymamy tylko część kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów odtworzenia mienia. Koszty zarówno materiałów, jak i usług naprawczych stale rosną - tłumaczy.

Choć o bieżącym zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym najczęściej się nie myśli, Tomasz Kornet takie podejście ocenia jako błędne. I wskazuje na poprawną praktykę, która ogranicza ryzyko. - Ubezpieczeniem warto też objąć nowy sprzęt po jego zakupie. Co najmniej raz w roku, przy wznowieniu, warto zweryfikować też adekwatność sum ubezpieczenia, by w przypadku szkody polisa zapewniła pełne pokrycie i realną pomoc - zaznacza. Na koniec ma jeszcze jedną radę. - Dobrze przemyślmy wpływ zniszczenia mienia na naszą działalność i zadajmy sobie pytanie: czy na pewno stać nas na brak ubezpieczenia?

Scenariusz 3

Niedopasowane ubezpieczenie na wypadek przerw w działalności

Restauracja zlokalizowana w centrum miasta musiała zamknąć się na kilka tygodni w okresie wakacyjnym, czyli najważniejszym z punktu widzenia biznesu, z powodu powodzi. Ubezpieczenie, które wykupili właściciele, nie obejmowało przerw w działalności. Brak dochodów przez ten okres spowodował, że firma nie była w stanie opłacić czynszu i wynagrodzeń, co doprowadziło do zwolnienia pracowników i zamknięcia działalności.

Jak zapobiec

Właściciele restauracji powinni byli wykupić ubezpieczenie od przerw w działalności, które pokryłoby utracone dochody i stałe koszty operacyjne w przypadku zdarzeń losowych. Inne firmy powinny zrozumieć, że przerwy w działalności, nawet te krótkotrwałe, mogą mieć długotrwałe skutki finansowe.

Scenariusz 4

Niekompletne ubezpieczenie pracownicze

Właściciel magazynu nie zorganizował swoim pracownikom dodatkowego ubezpieczenia na życie. Podczas jednej ze zmian jeden ze starszych pracowników dostał zawału serca i zmarł w szpitalu. Pracował w zakładzie od 22 lat. Ze względu na brak takiego ubezpieczenia na życie właściciel zakładu musiał wypłacić odprawę pośmiertną – sześciomiesięczne wynagrodzenie tej osoby. Dodatkowo, ze względu na trudną sytuację majątkową rodziny, właściciel firmy dobrowolnie wspierał ją finansowo.

Jak zapobiec

Ubezpieczenia na zdrowie i życie pracowników są już standardem, ale wciąż wiele firm ma opory przed ich wykupieniem. To nie tylko sprawia, że pracodawca może mieć trudności w pozyskaniu nowych pracowników, ale także generuje problemy – np. zwiększa średnią absencję chorobową czy też – jak w opisanym przypadku – musi wypłacić odprawę pośmiertną. Posiadanie ubezpieczenia na zdrowie zwalnia z obowiązku. Inwestycja w odpowiednie ubezpieczenia pracownicze chroni nie tylko pracowników, ale również samą firmę przed niespodziewanymi kosztami i problemami prawnymi.

Scenariusz 5

Brak ubezpieczenia na wypadek cyberzagrożeń

Firma z branży e-commerce padła ofiarą cyberataku, w wyniku którego doszło do kradzieży danych klientów. Brak odpowiedniego ubezpieczenia cybernetycznego spowodował, że przedsiębiorstwo musiało samodzielnie pokryć koszty związane z naprawą systemów, rekompensatą dla klientów oraz potencjalnymi karami prawnymi. Dodatkowo przerwa w działalności doprowadziła do utraty wielu klientów – firma nie miała dostępu do swoich systemów teleinformatycznych. W efekcie nasi bohaterowie ponieśli ogromne straty finansowe i reputacyjne.

Jak zapobiec

Każda firma prowadząca w jakikolwiek sposób działalność w internecie (albo posiadająca systemy informatyczne) powinna zainwestować w ubezpieczenie cybernetyczne, które pokrywa koszty związane z cyberatakami, takie jak naprawa systemów, rekompensaty dla klientów i potencjalne kary. Inne firmy powinny wyciągnąć wniosek, że w dobie cyfryzacji i rosnących zagrożeń cybernetycznych ochrona przed atakami hakerów jest niezbędna. Regularne audyty bezpieczeństwa IT oraz inwestycje w ubezpieczenie cybernetyczne są kluczowe, by temu zapobiec. Pamiętaj – w nowoczesnych produktach znajdziesz m.in. usługi doradcze albo wsparcie już w momencie wystąpienia cyberataku.

Scenariusz 6

Niewłaściwe ubezpieczenie transportu towarów

Firma importująca towary z zagranicy nie zadbała o kompleksowe ubezpieczenie transportowe. Podczas jednego z przewozów doszło do wypadku, w którym zniszczona została znaczna część ładunku. Okazało się, że ubezpieczenie nie pokrywało wszystkich rodzajów szkód, co zmusiło przedsiębiorstwo do poniesienia kosztów z własnej kieszeni, znacząco obniżając zyskowność i zagrażając dalszej działalności. Firma straciła też kluczowego klienta oraz miała problem przez utratę jednego z pojazdów.

Jak zapobiec

Firma importująca towary z zagranicy powinna zapewnić kompleksowe ubezpieczenie transportowe, które pokrywa wszystkie rodzaje szkód w transporcie. Właściciele innych firm powinni zrozumieć, że transport towarów, zwłaszcza na duże odległości, wiąże się z wieloma ryzykami. Dlatego warto zainwestować w pełne ubezpieczenie transportowe, aby uniknąć strat finansowych w razie wypadków.

Nauka na błędach innych

Aby uniknąć problemów związanych z wyborem niewłaściwego ubezpieczenia albo ubezpieczenia na zbyt niską kwotę, należy przestrzegać kilku kluczowych zasad. Przede wszystkim dobrze jest dokładnie zrozumieć swoje potrzeby i specyfikę firmy. Zastanów się, co dokładnie chcesz ubezpieczyć i jakie ryzyka są dla ciebie najważniejsze. Może to być ubezpieczenie zdrowotne, majątku, budynków, sprzętu czy samochodu. Ważne jest, aby ocenić wartość swoich aktywów oraz potencjalne koszty szkód, jakie mogą wystąpić. Pamiętaj – wartość aktualna, a nie wymyślona przez ciebie.

Kolejnym krokiem jest dokładne zapoznanie się z ofertami różnych firm ubezpieczeniowych. Nie wybieraj pierwszej lepszej oferty. Porównaj kilka różnych polis pod kątem zakresu ochrony, wysokości składek oraz wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Wiele prostszych produktów porównasz w internecie, ale bardziej wyspecjalizowane produkty dla firm wymagają konsultacji z doradcami. Profesjonalista pomoże ci zrozumieć także skomplikowane zapisy w umowach oraz doradzi, która polisa najlepiej odpowiada twoim potrzebom.

Kiedy już wybierzesz odpowiednią ofertę, dokładnie przeczytaj umowę przed jej podpisaniem. Zwróć szczególną uwagę na wszelkie drobne druczki oraz warunki wypłaty odszkodowania. Upewnij się, że suma ubezpieczenia, czyli kwota, na jaką jesteś ubezpieczony, jest odpowiednia i pokryje potencjalne szkody. Zbyt niska suma ubezpieczenia może spowodować, że w razie szkody otrzymasz zbyt mało pieniędzy na pokrycie strat.

Na koniec – regularnie przeglądaj swoje polisy ubezpieczeniowe. Życie się zmienia, a wraz z nim twoje potrzeby. Może się okazać, że po pewnym czasie warto zwiększyć sumę ubezpieczenia lub zmienić zakres ochrony. Dbanie o aktualność swoich polis ubezpieczeniowych jest kluczowe dla zapewnienia sobie odpowiedniej ochrony. Przykładowo rynek ubezpieczeń cały czas się zmienia, powstają też nowe produkty, jak chociażby od cyberzagrożeń. Innym z trendów jest personalizacja oferty. W praktyce oznacza to, że jeśli regularnie weryfikujesz posiadane przez siebie produkty (zarówno ubezpieczenia nieruchomości, ruchomości, jak i OC), konsultując je z brokerami albo doradcami, możesz nie tylko znaleźć lepszą ofertę pod względem cenowym, ale także solidniejszy zakres ochrony. A o to przecież w ubezpieczeniach chodzi. 

My Company Polska wydanie 7/2024 (106)

Więcej możesz przeczytać w 7/2024 (106) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ