Najnowsze zmiany w przepisach gospodarczych. Wrzesień 2021

Najnowsze zmiany w prawie
Najnowsze zmiany w prawie, fot. Adobe Stock
Ważne zmiany w prawie i kalendarium przedsiębiorcy.

Znakowanie broni strzeleckiej, alarmowej i sygnałowej 

4 sierpnia weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do wymogów unijnych i m.in. ustala obowiązek i rodzaj znakowania broni strzeleckiej, wydawania świadectw i zasad oznakowania broni alarmowej i sygnałowej oraz utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Broni Alarmowej i Sygnałowej. 

Pełnomocnik rządu ds. MSP 

9 sierpnia weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W świetle nowelizacji pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez prezesa Rady Ministrów (wcześniej był sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju). Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową pełnomocnika także zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Rynek mocy, zmiany w regulacjach 

7 sierpnia 2021 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dostosowuje polskie regulacje do Rozporządzenia PE i Rady UE, które zakłada, że po 1 lipca 2025 r. jednostki wysokoemisyjne, czyli emitujące powyżej 550g CO2/kWh i średniorocznie poniżej 350 kg CO2/kW nie będą mogły korzystać ze wsparcia w postaci rynku mocy. Jednak kontrakty mocowe zawarte przed końcem 2019 r. będą dalej obowiązywać.

Na mocy zmienionych przepisów została wprowadzona nowa metoda naliczania opłaty mocowej. W świetle nowelizacji obniżono opłatę mocową dla jednostek najmniej wpływających na wzrost zapotrzebowania szczytowego (trzy grupy odbiorców, których zużycie dobowe waha się o nie więcej niż 5 proc., nie więcej niż 10 proc. i nie więcej niż 15 proc. względem zapotrzebowania w godzinach pozaszczytowych).

Pojawi się też możliwość zmiany technologii wytwarzania energii elektrycznej w odniesieniu do jednostki posiadającej zawartą umowę mocową i niespełniającej limitu emisji 550 g CO2/kWh, na jednostkę w technologii spełniającej ten limit. Ma to być wsparciem dla budowy nowych, niskoemisyjnych źródeł. 

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

Nowe zasady dla projektów budowlanych  

19 września 2021 r. upływa termin, kiedy inwestor wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę może złożyć projekt budowlany wykonany zgodnie z wcześniejszymi zasadami. Po tym terminie projekt budowlany będzie musiał składać się z trzech części: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego. Zmniejszeniu z 4 do 3 ulegnie również liczba koniecznych do dołączenia egzemplarzy projektu budowlanego.

-------------------------------------------------------------

Wyjście z koronakryzysu pod kątem własności intelektualnej

Barbara Stencel, aplikant rzecznikowski w kancelarii AOMB Polska

Pandemia COVID-19, która od marca 2020 r. ogarnęła większość krajów europejskich, przyczyniła się do powstania tzw. koronakryzysu, który dotknął wiele gałęzi gospodarki, w tym również tę związaną z ochroną własności intelektualnej.

Pomimo że na pierwszy rzut oka opublikowane przez Europejski Urząd Patentowy dla 2020 r. dane wskazują na stabilny rok dla zgłoszeń patentowych (spadek o zaledwie o 0,7 proc. w stosunku do 2019 r.), przy bliższej analizie widać, że  na ten wynik wpłynęły zgłoszenia wynalazków medycznych - nowe technologie w medycynie +2,6 proc., farmaceutyki +10,2 proc., biotechnologia +6,3 proc. Wzrost zaobserwowano także w niektórych działach chemii, takich jak chemia spożywcza (+3,9 proc.), chemia makromolekularna i polimery (+2,9 proc.). Jednak dla pozostałych działów chemii odnotowano spadki wynoszące nawet do -18,4 proc. (mikro- i nanotechnologia). Ogólną tendencję wzrostową (+1,2 proc.) zaobserwowano dla inżynierii elektrycznej, w której najwięcej zgłoszeń patentowych dokonano dla półprzewodników (+7,1 proc.). Z kolei dla inżynierii mechanicznej odnotowano średni spadek wynoszący -6,5 proc.

Biorąc pod uwagę pandemię, trendy te nie są zaskakujące – wzrost dla branży medycznej oraz ogólny spadek w dziedzinie inżynierii, który wynika zapewne z przesunięcia środków przeznaczonych na badania i rozwój na utrzymanie działania spółek lub z ograniczenia wydatków na ochronę własności intelektualnej. Dane dla 2021 r. mogą przynieść rozwiązanie tych wątpliwości i pokażą czy trend...

Artykuł dostępny tylko dla prenumeratorów

Masz już prenumeratę? Zaloguj się

Kup prenumeratę cyfrową, aby mieć dostęp
do wszystkich tekstów MyCompanyPolska.pl

Wykup dostęp

Co otrzymasz w ramach prenumeraty cyfrowej?

  • Nielimitowany dostęp do wszystkich treści serwisu MyCompanyPolska.pl
  •   Dostęp do treści miesięcznika My Company Polska
  •   Dostęp do cyfrowych wydań miesięcznika w aplikacji mobilnej (iOs, Android)
  •   Dostęp do archiwalnych treści My Company Polska

Dowiedz się więcej o subskrybcji

My Company Polska wydanie 9/2021 (72)

Więcej możesz przeczytać w 9/2021 (72) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ