MyInvests - startuje nowa platforma inwestycyjna. Za projekt odpowiada Artur Granicki

Artur Granicki
Artur Granicki, fot. materiały prasowe
MyInvests to platforma inwestycyjna, która będzie selekcjonowała inwestycje wzorem funduszu venture capital, ale umożliwiała udział w projekcie również drobnym inwestorom. Platforma będzie prezentować informacje o ofertach publicznych akcji spółek na etapie scaleupu i pre-IPO, jak również obligacji zabezpieczonych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

– Pracujemy dla inwestorów, a nie emitentów, choć to nie inwestorzy ponoszą koszty inwestowania razem z nami. Pomimo funkcjonowania wielu platform crowdfundingowych zauważam, iż coraz większa grupa osób nie jest zainteresowana wyłącznie wsparciem idei lub produktu, ale realnym zyskiem z inwestycji. To właśnie dla tych osób, które szukają inwestycji z szansą na realny zysk, ale nie mogą, lub nie chcą zainwestować „w ciemno” powstała platforma MyInvests – mówi Artur Granicki, CEO MyInvests SA. I dodaje: – Pragniemy być platformą dla inwestorów, którzy nie mają wystarczających środków, aby powierzyć je funduszom venture capital, brak im czasu na indywidualne analizowanie wszystkich projektów, jak również nie chcą ponosić kosztów takiej analizy lub najzwyczajniej nie mają dostępu do najatrakcyjniejszych projektów.

Platforma będzie prezentować informacje o ofertach publicznych akcji spółek na etapie scaleupu i pre-IPO, jak również obligacji zabezpieczonych. Pierwsze z nich to spółki, które planują wejść na giełdę w ciągu 1-3 lat i szukają finansowania kapitałowego, aby przyspieszyć swój rozwój. Drugie to firmy o stabilnej sytuacji finansowej i cennych aktywach materialnych (nieruchomości, sprzęt produkcyjny), które zamierzają się rozwijać poprzez finansowanie dłużne.

Niezależnie, spółka MyInvests SA, poprzez spółkę zależną MyInvests Advisors sp. z o.o., posiada licencję Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect oraz rynku Catalyst. Spółkom zmierzającym na rynek publiczny oferuje więc kompleksowe usługi doradcze dla przedsiębiorstw poszukujących finansowania oraz wsparcie po debiucie, co przekłada się na możliwość współpracy, aż do momentu umożliwienia wyjścia inwestorów ze spółki.

MyInvests - platforma pełna innowacji?

Na ten moment, w listopadzie 2022 r., wystartowała strona internetowa, gdzie na dniach spółka ogłosi pierwszych emitentów. Oficjalny start platformy inwestycyjnej to I kwartał 2023 r., czyli w momencie uzyskania licencji na prowadzenie platformy finansowania społecznościowego. Wówczas to wraz z ofertą publiczną emitentów wystartuje wewnętrzna Tablica Ogłoszeń, gdzie inwestorzy, po zakończeniu emisji, będą również między sobą mogli sprzedać/odkupić akcje lub obligacje podmiotów emitujących papiery wartościowe na platformie MyInvests.

- Wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym nauczyło nas, że najbardziej newralgicznym elementem inwestycji w spółki startupowe jest maksymalizacja szans wyjścia z inwestycji. W MyInvests chcemy przeprowadzić to dwutorowo. Standardowo poprzez upublicznienie spółki w drodze debiutu giełdowego na NewConnect lub rynku głównym. Jak również, oferując możliwość transakcji na naszym wewnętrznym rynku wtórnym, gdzie po zakończeniu emisji każdy inwestor będzie miał możliwość nabyć lub sprzedać aktywa. Wszystko to w ramach naszej platformy MyInvest, co będzie pionierskim rozwiązaniem na polskim rynku crowdfundingowym – wskazuje Artur Granicki.

Obowiązki informacyjne dla Emitentów

Docelowo usługi finansowania społecznościowego MyInvests będą świadczone za pośrednictwem strony internetowej oraz autorskiej aplikacji mobilnej. Dla emitentów będzie to również miejsce właściwej komunikacji z inwestorami umożliwiające prowadzenie zautomatyzowanych relacji inwestorskich.

– W dalszym ciągu niedocenianym elementem rozwoju spółek jest właściwa komunikacja z inwestorami. Naszym celem jest zmiana tego stanu rzeczy w dość prosty i oczywisty sposób. Będziemy wspierać wszystkich naszych emitentów w raportowaniu poprzez zaoferowanie im naszych wewnętrznych narzędzi informacyjnych. Przewiduję wręcz formalny model współpracy, iż w razie spełniania obowiązków informacyjnych emitenci będą nagradzani, przykładowo dodatkową promocją lub zniżkami na oferowane przez nas usługi. Z kolei podmioty nie wywiązujące się z nakazu będą zobowiązane do zapłaty kary umownej - zaznacza Granicki.

Polska platforma o zasięgu międzynarodowym

W związku z planami utworzenia wielonarodowej platformy inwestycyjnej, Spółka zdecydowała się na pozyskanie międzynarodowej, crowdfundingowej licencji ECSP w, innym niż Polska, państwie członkowskim UE.

- Analiza różnych jurysdykcji doprowadziła do wniosku, że, poza Polską, to Estonia jest najodpowiedniejszym wyborem do uzyskania licencji crowdfundingowej, będąc krajem zaawansowanym technologicznie i przyjaznym startupom, o dobrej reputacji estońskiego nadzoru finansowego i systemu prawnego, który sprzyja innowacjom i firmom fintech działającym w wielu jurysdykcjach. Ponadto, w naturalny sposób otwiera nam to drzwi do rozszerzenia działalności z Polski na całą Unię Europejską - tłumaczy CEO MyInvests.

Doświadczony zespół

MyInvests to zespół prawników oraz ekonomistów specjalizujących się w obszarze finansowania przedsiębiorstw startupowych oraz projektów dłużnych, jak również w przygotowywaniu spółek do debiutów giełdowych i funkcjonowaniu na rynku publicznym. Prezesem i głównym twórcą MyInvests SA jest Artur Granicki, ekspert w dziedzinie prawa rynku kapitałowego i nowych technologii, z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze inwestycji venture capital. Doświadczenie zdobywał na stanowiskach kierowniczych instytucji finansowych, jak również jako partner w renomowanych kancelariach prawnych. Były Dyrektor Departamentu Fintech w Komisji Nadzoru Finansowego, ostatnio CEO i współtwórca platformy crowdfundingowej Navigator Crowd. Uczestniczył w projektach finansowania na łączną kwotę kilku miliardów euro, w tym kilkudziesięciu projektach finansowania venture capital oraz finansowania na rynku publicznym.

W Zarządzie oraz akcjonariacie jest również Mateusz Marcinkiewicz, Dyrektor Finansowy MyInvests SA. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy w domu maklerskim, towarzystwie funduszy inwestycyjnych, agencie firmy inwestycyjnej oraz funduszu VC. Od 2017 roku jest współwłaścicielem wehikułu inwestycyjnego Apis Venture, gdzie w latach 2017-2018 pełnił funkcję CFO, a od 2018 roku jest CEO. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ