Move 2021. Relacja z wydarzenia

Move 2021. Relacja z wydarzenia
Za nami trzecia edycji MOVE International Mobility Congress, którego organizatorami są Grupa MTP oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). Eksperci i praktycy z całego łańcucha wartości elektromobilności dyskutowali o przyszłości motoryzacji. Jakie główne wnioski płyną z obrad Kongresu?

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

18 czerwca br. odbyła się trzecia edycja największej konferencji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w całości poświęcona elektromobilności. MOVE International Mobility Congress to wydarzenie wyjątkowe pod każdym względem. Co roku gromadzi grono kilkuset ekspertów i praktyków z sektora e-mobility, w tym przedstawicieli administracji publicznej, organizacji branżowych, świata nauki oraz wiodących przedsiębiorstw, czyli wszystkich interesariuszy kształtujących sektor zeroemisyjnego transportu. W tym roku kongres zorganizowano w formule hybrydowej, a transmisję można było obejrzeć online m.in. na stronie głównej portalu wp.pl, www.kongresmove.pl oraz na profilach społecznościowych organizatorów i partnerów medialnych. 

Oficjalnego otwarcia kongresu dokonał Filip Bittner, Wiceprezes Grupy MTP, który przywitał gości i uczestników, podkreślając rolę Polskiego Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) – współorganizatora konferencji. Gościem specjalnym wydarzenia był Minister Klimatu i Środowiska – Michał Kurtyka. We wstępnym przemówieniu podkreślił znaczenie Polski na mapie Europy oraz jej działań na rzecz w umacniania i rozwijania zeroemisyjnego transportu zbiorowego, zwłaszcza autobusowego.

„Elektromobilność to obecnie jedna z najbardziej dynamicznych dziedzin gospodarki. W ostatnich latach pozycja Polski w tym sektorze wyraźnie umocniła i rozwija się m.in. poprzez eksport autobusów elektrycznych. Z 10 proc. udziału w rynku unijnym w 2017 roku do 46 proc. w pierwszych 10 miesiącach 2020 roku. Tym samym nasz kraj się największym eksporterem autobusów elektrycznych w Unii Europejskiej. Polska jest też europejskim centrum produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych” – powiedział Michał Kurtyka.

Minister wspomniał także o dążeniach resortu do stworzenia 100 proc. zeroemisyjnej floty autobusowej w największych polskich miastach do 2030 r. W ramach Krajowego Planu Odbudowy i komponentu Zielona Inteligentna Mobilność, ponad miliard euro zostanie przekazane na wsparcie zakupu nisko- i zeroemisyjnych autobusów dla jednostek samorządu terytorialnego. Zdaniem Michała Kurtyki elektromobilność to również szansa na pobudzenie rozwoju gospodarczego po pandemii i nowe miejsca pracy. Szacunki mówią, że w branży powstanie ich wkrótce 10 tys. Minister dodał także, że MOVE International Mobility Congress to największe i najważniejsze wydarzenie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, pozwalająca szeroko spojrzeć na obszar nisko- i zeroemisyjnego transportu z wielu różnych perspektyw.

 Autostrada do elektromobilności – inauguracja

Przed rozpoczęciem pierwszego panelu dyskusyjnego, Łukasz Lewandowski, Koordynator EV Klub Polska oraz Miłosz Kurzawski, członek zarządu firmy Autopay zainaugurowali projekt „Autostrada do elektromobilności”. W jego ramach kierowcy samochodów elektrycznych zarejestrowani w EV Klub Polska do 18 października br. są zwolnieni z opłat za przejazd autostradami AmberOne A1 i A4 Katowice-Kraków. Dzięki temu na trasie nad morze i z powrotem będzie można zaoszczędzić aż 60 zł. Członkowie EV Klub Polska mają także do dyspozycji rabaty na ładowanie aut elektrycznych w ramach największej sieci stacji ładowania w Polsce (GreenWay).

 „Stopniowo będą także wprowadzane dodatkowe benefity, m.in. atrakcyjne formy finansowania EV i ubezpieczenia, rabaty na zakup i instalację domowych stacji ładowania, a w przyszłości także zniżki na usługi hotelarskie i gastronomiczne, dostęp do dedykowanych ofert w ramach internetowego katalogu produktów oraz pełne wsparcie prawne i techniczne” – tłumaczy Łukasz Lewandowski, koordynator EV Klub Polska, organizator akcji “Autostrada do elektromobilności”.

 Wyzwania na drodze do dekarbonizacji transportu 

Pierwszy panel Kongresu był poświęcony największym wyzwaniom na drodze do dekarbonizacji polskiego sektora transportu. Udział w dyskusji wzięli:

Aleksander Rajch, Członek Zarządu, Chief Expert, PSPA (MODERATOR)

Artur Lorkowski, Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Marcin Sobczak, Wiceprezes Zarządu ING Lease (Polska)

Adam Wieczorek, Zastępca Prezydenta Miasta Łodzi 

Szymon Sołtysik, Dyrektor PR, Mazda Polska

Tomasz Michalczewski, Product Manager, Hyundai Motor Poland

Piotr Drożdżyk, Distributed Energy Business Development Manager, Enelion 

Eksperci zwracali uwagę m.in. na bariery hamujące rozwój zeroemisyjnego transportu. Wśród głównych czynników tego typu wymieniali np.: wysokie ceny pojazdów elektrycznych, niewystarczające dopłaty, zbyt niską  liczbę punktów ładowania, słabą promocję oraz niewystarczający stan wiedzy na temat zeroemisyjnego transportu.

„W Polsce infrastruktura podąża za głównymi segmentami rynku, które są zainteresowane elektromobilnością. Są klienci biznesowi, których możemy podzielić na dwie różne grupy. Z jednej strony osoby, dla których używanie samochodu elektrycznego jest już opłacalne. Z drugiej zaś mówimy o klientach biznesowych, którzy ze względów środowiskowych czy wizerunkowych, zeroemisyjną mobilność mają wpisaną w swoją politykę. To tam w szczególności widzimy zainteresowanie infrastrukturą ładowania dedykowaną (tzw. ładowarki semi-public), dla aut poruszających się po mieście – powiedział Piotr Drożdżyk z firmy Enelion.

Adam Wieczorek, Zastępca Prezydenta Łodzi wskazał, że przejście z drogi do autostrady elektromovilności może odbyć się przy pomocy „subsydiowania, wsparcia finansowego z poziomu kraju, jeżeli chodzi o budowę infrastruktury, zakup autobusów i pojazdów indywidualnych. Drugim elementem odpowiedzialnym na rozwój jest edukacja i promocja”.

 Każda podróż ma znaczenie – zapowiedź

W przerwie między panelami organizatorzy Kongresu przygotowali dla uczestników kolejne atrakcyjne wydarzenie – inaugurację projektu „Każda podróż ma znaczenie”. Opowiedział o nim bohater kampanii – Karol Okrasa, kucharz i pasjonat elektromobilności. „Zaproszę Państwa do elektryzującej podróży, w ramach której opowiem o zaletach aut elektrycznych. Przy okazji będę gotował ekologiczne produkty przy pomocy starych procedur, ale w nowoczesnej formie, nawiązując w ten sposób do technologii pojazdów elektrycznych” – powiedział Okrasa.

 Rozwój Polski

Druga dyskusja panelowa Kongresu dotyczyła znaczenia elektromobilności dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Udział w niej wzięli:

Rafał Zasuń, Redaktor WysokieNapięcie.pl (MODERATOR)

Rafał Budweil, CEO, Triggo

Agnieszka Czajka, General Manager, OTOMOTO/OLX Group 

Dariusz Wieczorek, Poseł na Sejm RP, Podkomisja stała do spraw elektromobilności

Łukasz Bancarzewski, Siemens sp. z o.o. 

Piotr Piórkowski, Politechnika Warszawska

Elektromobilność to nie tylko szansa na ochronę klimatu, ale także rozbudowę infrastruktury, w tym sieci elektroenergetycznych. Stwierdzono, że wymaga to wzajemnych i skoordynowanych działań pomiędzy wszystkimi interesariuszami.  Producent rodzimego pojazdu Triggo wskazał, że jeden taki pojazd jest w stanie zastąpić 13 prywatnych samochodów. „Chcemy, aby Triggo był towarem ekspertowym i wizytówką Polski, choć pierwszym naszym klientem był rząd Singapuru” – powiedział Rafał Budweil. Branżowi eksperci zwrócili uwagę też na zmianę trendów oraz wzrost cen samochodów spowodowanych pandemią. Polacy zaczęli kupować starsze modele w gorszym stanie technicznym. Wybierają niespełna 0,5 proc. elektrycznych aut używanych, dlatego ważne jest budowanie popytu poprzez budowanie świadomości społecznej.

e-Mobility Media Awards

Podczas Kongresu ogłoszono również konkurs e-Mobility Media Awards 2021. Jego ideą jest docenienie dziennikarzy i redakcji, których codzienna praca buduje świadomość społeczną w obszarze pojazdów elektrycznych. Dzięki rzetelnej informacji i edukacji możliwy jest rozwój elektromobilności w Polsce, a rolą mediów jest dostarczanie tejże wiedzy. W ramach przedsięwzięcia wyróżnione zostaną także marki, które prowadzą najskuteczniejsze kampanie na rzecz zeroemisyjnego transportu. Zgłoszenia do e-Mobility Media Awards, w 16 kategoriach, można nadsyłać od 1 lipca do 31 sierpnia za pośrednictwem strony internetowej elektromobilni.pl. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas Kongres Nowej Mobilności w Łodzi, który odbędzie się w październiku 2021.

Nauka – kapitał na przyszłość

Trzecią debatę podczas MOVE International Mobility Congress poświęcono roli uczelni w budowie kompetencji przedsiębiorstw branży e-mobility oraz rynkowi pracy w kontekście rozwoju zeroemisyjnego transportu. Udział w niej wzięli:

Alicja Pawłowska-Piorun, p.o. Kierownika, Zakład Niskoemisyjnego Transportu, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (MODERATORKA)

Grzegorz Gałczyński, Kierownik ds. Branż Strategicznych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. 

Marcin Parchomiuk, z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, Łukasiewicz, Instytut Elektrotechniki

Jakub Faryś, Prezes, PZPM

Katarzyna Sobótka-Demianowska, Head of Business, CEE EIT 

Kamil Przewoski, Area Manager Poland, Homologation Manager East Europe, IDIADA 

Polska jest jednym z najważniejszych miejsc na mapie Europy, w zakresie produkcji pojazdów, naczep, podzespołów i komponentów. W tej kategorii zajmujemy 6. miejsce na Starym Kontynencie, dlatego powinniśmy korzystać z tego potencjału. Naszą mocną stroną jest rozwój i kompetencje, ale by utrzymać tę pozycję, musimy inwestować w kształcenie nowych, wszechstronnie wykształconych kadr inżynieryjnych, podkreślali eksperci zgromadzeni na debacie. Zwrócono także uwagę na odpowiednie przygotowanie zawodowe absolwentów wyższych uczelni technicznych. Coraz częściej ta fachowa wiedza ogólna inżynierów, zwłaszcza wśród młodych pracowników naukowych, jest ukierunkowywana na wdrożenia i komercjalizację.

„Polska jest trzecim krajem w UE pod względem zatrudnienia w sektorze elektromobilności, ale polskie uczelnie i szkoły zawodowe powinny już teraz zainwestować w tworzenie nowych specjalizacji i kształcić kadry w tej branży” – podkreślała Alicja Pawłowska-Piorun, p.o. Kierownika z Zakładu Niskoemisyjnego Transportu w Krajowym Ośrodku Zmian Klimatu, moderatorka debaty. 

Reprezentanci biznesu, nauki i administracji dyskutowali o zapotrzebowaniu na wykwalifikowaną kadrę dla dynamicznie rozwijającego się rynku elektromobilności. Prelegenci podkreślali, że aktualny potencjał kadrowy Polski w sektorze motoryzacyjnym zapewnia jego stabilność, ale powinien być rozwijany przez szkoły i uczelnie w kierunku zgodnym z rynkowymi trendami.

 Infrastruktura ma znaczenie

Ostatni panel dyskusyjny Kongresu poprowadził Michał Zieliński, dziennikarz motoryzacyjny Grupy WP. Dyskusja koncentrowała się na kwestii punktów ładowania oraz ich potencjale. Gośćmi panelu byli:

Michał Zieliński, Redaktor portalu AutoKult (MODERATOR)

Przemysław Szywacz, Partner, KPMG 

Dawid Kmiecik, Prezes Zarządu, Nexity Global 

Rafał Staszkiewicz, Dyrektor Marketingu, ARC Europe Polska

Przemysław Konarski, e-Mobility Manager, BMW Group

Łukasz Lewandowski, Koordynator EV Klub Polska, PSPA 

Na pytanie „dlaczego w Polsce jest tak mało stacji ładowania?” Dawid Kmiecik z Nexity Global stwierdził, że obecny rok może być przełomowym w zakresie rozbudowy infrastruktury. Jego zdaniem, nastąpi wyraźny wzrost liczby instalowanych ładowarek. Eksperci poruszyli też temat szybko rozwijającej się fotowoltaiki (460 tys. użytkowników w Polsce), która mogła być kluczowym elementem do zeroemisyjnego transportu osobistego. Do kwestii infrastruktury odniósł się również Przemysł Konarski z BMW Group, który stwierdził, że „infrastruktura jest niezbędna szczególnie w pobliżu budynków wielorodzinnych”. Jej obecny brak to problem, który trzeba rozwiązać, aby popularyzacja elektromobilności mogła odbywać się bez przeszkód. W czasie dyskusji stwierdzono, że Europa działając na rzecz promocji elektromobilności, przyznaje się liczne przywileje podatkowe. Tymczasem w Polsce pojawia się dyskusja na temat dodatkowego opodatkowania ładowania aut elektrycznych w domach. „To nie jest właściwa droga” – powiedział Przemysław Szywacz z KPMG. Dodał, że działania na rzecz zeroemisyjnego transportu powinny być skoordynowane i przyjazne użytkownikom.

Dzięki bezpłatnej transmisji Kongresu, dostępnej m.in. na stronie głównej wp.pl, kanale YouTube Poznań Motor Show oraz profilu Facebook Poznań Motor Show, dotarła ona do blisko 4 tys. odbiorców. 

Organizatorami MOVE International Mobility Congress byli: Grupa MTP i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA). Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ), Ministerstwa Infrastruktury (MI) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

ZOBACZ RÓWNIEŻ