Jak prawidłowo informować o cenach towarów i usług? "Kontrola wykazała liczne nieprawidłowości"

supermarket Fot. Pixabay.com
Inspekcja Handlowa w 2020 roku skontrolowała ponad 2 tys. przedsiębiorców. Nieprawidłowości dotyczące informowania o cenach wykryto u prawie połowy kontrolowanych. Inspekcja przypomina, że w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Cena jest jednym z czynników, który - poza marką oraz indywidualnymi preferencjami konsumentów - ma wpływ na decyzje o zakupie towaru czy usługi. Konsument powinien mieć pełną informację o towarze, w tym również o wysokości jego ceny. Rzetelna informacja o wysokości ceny oraz ceny jednostkowej, a także możliwość porównania cen podobnych produktów to realizacja jednego z podstawowych praw konsumentów – prawa do informacji.

Na podstawie Planu kontroli na 2020 r. Inspekcja Handlowa przeprowadziła w minionych miesiącach na terenie całego kraju kontrole, których celem było sprawdzenie przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązków w zakresie informowania o cenach towarów i usług oraz sposobu uwidocznienia informacji o cenach. W toku kontroli sprawdzono, czy w miejscu sprzedaży detalicznej lub w miejscu świadczenia usług przedsiębiorcy uwidaczniają w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen, ceny towarów (usług) oraz ceny jednostkowe, a także porównano zgodność uwidocznionych cen z cenami zakodowanymi w kasie, w czytniku oraz informacjami podanymi w materiałach reklamowych.

Kontrolą objęto łącznie 2232 przedsiębiorców w tym m.in. placówek detalicznych, placówek należących do sieci handlowych, placówek gastronomicznych, myjni samochodowych, parkingów i stacji benzynowych. Nieprawidłowości stwierdzono u 1115 przedsiębiorców.

Stosunkowo najwięcej (liczba kontroli do liczby nieprawidłowości) nieprawidłowości stwierdzono na stacjach benzynowych i w sklepach detalicznych, a także w lokalach gastronomicznych oraz w sklepach sieci handlowych. Kontrolą objęto 471 223 partie produktów, kwestionując sposób oznakowania ceną 12,4 proc. skontrolowanych partii produktów (tj. 58 538 partii).

Najczęstsze nieprawidłowości

W miejscach sprzedaży towarów brakowało cen lub ceny oznaczano nieprawidłowo. Na stacjach benzynowych stwierdzano, że ceny paliw były niewidoczne dla kierowców zbliżających się do stacji. W przypadku lokali gastronomicznych zauważano brak w cennikach informacji o ilości nominalnej oferowanych potraw i napojów.

Jak informować o cenach?

Inspekcja Handlowa przypomina jak prawidłowo informować o cenach.

W miejscu sprzedaży detalicznej:
- cena towaru powinna być umieszczona w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, na towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy;
- obok ceny powinna znaleźć się cena jednostkowa towaru, czyli cena za jednostkę miary (np. za 1 litr lub kilogram)
- cenę i cenę jednostkową uwidacznia się m.in. na wywieszce, w cenniku, katalogu, na obwolucie
- w przypadku towaru sprzedawanego luzem uwidacznia się cenę jednostkową.

Na stacjach benzynowych i płatnych parkingach ceny powinny być umieszczone tak, by były one czytelne dla kierowców pojazdów zbliżających się do stacji/parkingu, poruszających się po drogach publicznych.

W przypadku usług:
- cena uwidoczniona jest w cenniku (ogólnodostępnym i dobrze widocznym), a w przypadku świadczenia usług wyłącznie u konsumenta, sprzedawca powinien przedstawić cennik (w formie pisemnej lub elektronicznej) przed wykonaniem usługi
- obok ceny powinno znaleźć się dokładne określenie rodzaju i zakresu usługi
- przy uwidacznianiu cen za usługi mogą być podane stawki godzinowe, stawki procentowe, ceny za kilometr i inne stawki przeliczeniowe, które powinny zawierać wszystkie elementy składowe ceny
- ceny za przejazd do odbiorcy usługi powinny być wycenione niezależnie od wyceny usługi
- w przypadku, gdy cena za wykonanie usługi nie obejmuje wartości materiałów i towarów niezbędnych do jej realizacji, sprzedawca musi o tym wyraźnie poinformować konsumenta.

Prawa konsumenta

W przypadku działalności gastronomicznej, ceny oferowanych potraw, wyrobów i innych usług powinny być umieszczone w cenniku, który musi zawierać również pełne nazwy potraw oraz określenie ich ilości. Konsument powinien otrzymać cennik przed złożeniem zamówienia, a dodatkowo cennik powinien być wywieszony w miejscu ogólnodostępnym wewnątrz lub na zewnątrz lokalu gastronomicznego

W przypadku usług w zakresie hotelarstwa, cennik zawierający informacje o cenach oferowanych noclegów, ewent. potraw, wyrobów, wyżywienia i innych usług, czy dodatkowych opłatach (np. związanych z korzystaniem z hotelowej linii telefonicznej) powinien być dostępny w każdym pokoju hotelowym.

W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY