InPost odsłania karty. Pomimo spowolnienia rynku e-commerce, wzrost przychodów o 82 proc.

inPost
InPost, Fot. materiały prasowe
Pomimo pogarszających się warunków rynkowych, przychody wzrosły spółki InPost wzrosły o 82 proc., do poziomu 4,6 mld zł.Firma zamierza dalej inwestować w nowe paczkomaty oraz rozwój działalności we Francji i Wielkiej Brytanii.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Grupa InPost podsumowuje 2021 rok z wyjątkowymi wynikami finansowymi - Spółka odnotowała wzrost udziału w rynku dostaw e-commerce i wzrost marży w Polsce, a także dzięki przejęciu francuskiej spółki Mondial Relay, przyspieszyła realizację pan-europejskiej strategii automatyzacji dostaw na ostatniej mili w e-commerce. Wolumen obsłużonych przesyłek zwiększył się w ciągu roku o 45 proc. 2021 rok to także dynamiczny rozwój sieci paczkomatów w Wielkiej Brytanii i Francji, umocnienie pozycji numer jeden w Polsce oraz konsekwentne inwestycje w rozwiązania proekologiczne.

- Rok 2021 był dla nas kolejnym okresem silnego wzrostu. Nasze paczkomaty są nie tylko najchętniej wybieraną przez klientów, ale też najbardziej przyjazną środowisku formą dostaw w e-commerce. Udziały w rynku zwiększyliśmy poprzez instalację dziewięć razy większej liczby skrytek niż wszyscy nasi konkurenci razem wzięci. Obecnie mamy ponad 2,4 mln skrytek, co oznacza 96 proc. wszystkich dostępnych na całym polskim rynku. Dla ponad połowy mieszkańców Polski nasze paczkomaty znajdują się w zasięgu 7-minutowego spaceru. To przekłada się na nasz najwyższy w branży wskaźnik NPS (Net Promoter Score), będący miarą uznania klientów dla naszych usług. Dla paczkomatów miał on w ubiegłym roku wartość 75 punktów, bijąc swój rekord kolejny rok z rzędu. Usługi InPost są najbardziej preferowaną formą dostawy na etapie ostatniej mili dla zdecydowanej większości konsumentów w Polsce – dokładnie 91 proc. z nich wybiera Paczkomaty InPost jako pierwszą, preferowaną formę dostawy. Ten sprawdzony model dostaw w e-commerce daje nam ogromny potencjał wzrostu na inne rynki europejskie. Międzynarodową ekspansję udało nam się także istotnie przyspieszyć dzięki przejęciu francuskiej spółki Mondial Relay -największego gracza dostaw paczek w modelu out-of-home na rynku francuskim, ale też znaczącego gracza w Belgii, Holandii, Hiszpanii oraz Portugalii – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPostu.

Najważniejsze informacje z InPost:

• 1 lipca 2021 roku finalizacja przejęcia francuskiej spółki Mondial Relay dała InPost pozycję wiodącego europejskiego dostawcy usług out-of-home (OOH) dla e-commerce z liczbą 609 milionów paczek dostarczonych w 2021 roku w ujęciu pro-forma . To również największa zagraniczna transakcja M&A polskiej spółki od 1989 r.

• Zwiększenie dynamiki rozmieszczania nowych paczkomatów na wszystkich rynkach Grupy InPost ze wzrostem całkowitej liczby paczkomatów o 66% rok do roku – do ponad 20 tysięcy maszyn (20367 paczkomatów - łącznie 2,6 mln skrytek, co odpowiada wzrostowi o 70% rok do roku). Według stanu na koniec 2021 roku, aż 90% nowych skrytek w Polsce należało do InPost.

Przychody Grupy w 2021 roku wzrosły o 82% do 4.602 mln zł. Z tego wzrostu 43 p.p. pochodziły z przejęcia spółki Mondial Relay. 

Udział w rynku B2C w Polsce wzrósł z 44% do 48%, a dynamika wzrostu przychodów (bez uwzględniania transakcji przejęcia Mondial Relay) wyniosła 39% w 2021 roku. Warto dodać, że wzrost rynku paczek e-commerce szacowany jest na 19% w 2021 r.

Skorygowany zysk EBITDA Grupy wzrósł o 63,7% w 2021 r. do 1.626 mln zł. 

Nakłady inwestycyjne Grupy wzrosły o 74% rok do roku, do 935,6 mln zł – głównie za sprawą dynamicznej rozbudowy sieci paczkomatów w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz poprzez inwestycje w infrastrukturę logistyczną w Polsce. Nakłady inwestycyjne w kraju wzrosły o 41% rok do roku i stanowiły 76% łącznych nakładów inwestycyjnych Grupy.

Wolne przepływy pieniężne po uwzględnieniu opłat leasingowych wzrosły o 73% rok do roku do 131,6 mln zł.

W IV kwartale 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego, przychody Grupy InPost wzrosły o 96,9 proc. (do 1.677 mln zł). Z tego 73 p.p. są efektem przejęcia Mondial Relay. Dynamika wzrostu przychodów InPost bez uwzględniania Mondial Relay w IV kwartale 2021 roku wyniosła 23,9%. 

W tym samym okresie skorygowana EBITDA wzrosła o 46,7% do 523,1 mln zł, przy czym 29 p.p. było efektem konsolidacji Mondial Relay, a 17,7% wynikło z organicznego wzrostu EBITDA na dotychczasowych rynkach InPost. 

Rośnie udział InPost w polskim rynku e-commerce

Wzrost InPost w Polsce przewyższał wzrost rynku e-commerce we wszystkich produktach. 

Wolumen przesyłek w paczkomatach InPost wzrósł o 44% w 2021 roku wobec wzrostu wolumenu e-commerce na całym rynku o 19%. Wpłynęło to na zwiększenie udziału InPost w rynku B2C z 44% w 2020 roku do 48% w roku 2021. 

Wzrost przychodów z paczkomatów w roku obrotowym 2021 wyniósł 44,6%, a skorygowany zysk EBITDA za cały rok wzrósł o 53% w porównaniu z rokiem poprzednim. Marża skorygowanego zysku EBITDA InPost w Polsce znacząco wzrosła: z 41,3% w 2020 roku do 46,1% w roku 2021. 

W 16 445 paczkomatach InPost w Polsce znajduje się średnio więcej skrytek niż w urządzeniach firm konkurencyjnych. W 2021 roku ogólna liczba skrytek InPost w Polsce wzrosła z 1,48 mln do 2,41 mln. Wzrost ten stanowił 90% wszystkich nowych skrytek netto na rynku, co oznacza, że na koniec 2021 roku InPost posiadał 96% wszystkich istniejących skrytek w Polsce. Według wolumenu paczek szacuje się, że udział InPost w rynku skrytek w 2021 roku sięgnął 98%. 

Rozbudowa sieci paczkomatów pomogła istotnie zwiększyć listę podmiotów korzystających z usług InPost w Polsce aż o 27% w 2021 roku. Obecnie to ponad 38 tys. sklepów internetowych, które dzięki tej współpracy czerpią korzyści z wyższego poziomu satysfakcji klientów końcowych oraz przewag kosztowych w porównaniu z tradycyjnymi dostawami kurierskimi to-door. 

Na koniec 2021 roku InPost miał ponad 9,2 mln aktywnych użytkowników aplikacji  , co oznacza wzrost o 41% w ciągu roku. Aplikacja mobilna InPost stała się drugą najczęściej pobieraną aplikacją komercyjną w Polsce, równocześnie najlepiej oceniana w Polsce w swoim segmencie. 

Badania przeprowadzone przez niezależną firmę badawczą w marcu 2022 r. wykazują, iż utylizacja Paczkomatów InPost jest 62x większa w tych samych lokalizacjach co automaty paczkowe podmiotów konkurencyjnych i wynosi średnio dziennie 75 paczek vs 1,2 paczki.

Przejęcie Mondial Relay

Przejęcie spółki Mondial Relay, wiodącego francuskiego dostawcy paczek e-commerce w systemie out-of home (PUDO), to transakcja o wartości 513 mln Euro To również największa prywatna transakcja M&A prowadzona przez polski podmiot od 1989 r.

InPost zgodnie z planem prowadzi integrację tej struktury, zarówno pod kątem zarządzania, jak i działalności operacyjnej. 

Wolumen przesyłek Mondial Relay w roku obrotowym 2021 wzrósł o 36%, co przełożyło się na wzrost przychodów o 29% rok do roku. Skorygowany zysk EBITDA pro-forma  wyniósł 404 mln zł przy marży 17,7%. 

W 2021 roku (głównie w Q4) spółka Mondial Relay uruchomiła ponad 300 Paczkomatów® na terytorium Francji – poza istniejącymi już ponad 11 tys. punktami PUDO. Wstępne wyniki wskazują na bardzo szybką adopcję wśród francuskich konsumentów – przekraczającą wstępne oczekiwania w momencie podjęcia decyzji o transakcji. 

Dla poprawy efektywności sieci logistycznej, uruchomiono budowę nowego, w pełni zautomatyzowanego centrum logistycznego w Reau, oraz rozpoczęto inwestycje w automatyzację procesu sortowania kilkudziesięciu oddziałów. To skróci znacząco czas dostaw i potencjał do dalszego zwiększania marży na biznesie przy równoczesnym podniesieniu wskaźnika satysfakcji konsumentów.

Prace nad wdrażaniem sieci paczkomatów przyspieszają. W 2022 roku planowane jest uruchomienie 2-3 tysięcy nowych urządzeń.

Dzięki usprawnieniu logistyki, skróceniu czasu realizacji zamówień oraz wdrożeniu systemu Paczkomatów, Mondial Relay znajduje się na dobrej drodze do osiągnięcia dodatkowego 100-150 mln Euro wyniku EBITDA w perspektywie średnioterminowej, jako efekt integracji z grupą InPost.

Plany InPost wobec Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania to największy europejski rynek e-commerce warty około 113 mld funtów. Przy dużym poziomie zwrotów w sektorze mody, oferta Paczkomatów® InPost szczególnie adresuje potrzeby tego rynku.

W 2021 roku InPost nawiązał współpracę w zakresie nowego produktu jakim są bez etykietowe zwroty - z takimi podmiotami jak, m.in. ASOS, Missguided, SuperDry, Boohoo, JD Sports. 

Na rynku brytyjskim całkowity wolumen przesyłek zwiększył się o 284% do 8,2 mln paczek w roku obrotowym 2021. Przychody w Wielkiej Brytanii wzrosły o 332% w roku 2021 i o 304% w IV kwartale 2021 w porównaniu z IV kwartałem 2020. 

InPost nawiązał także współpracę z Transport for London, Tesco, Morrisons, Lidl i WHSmith, pod kątem instalacji nowych maszyn. Spółka zainstalowała łącznie 2016 nowych Paczkomatów®, zwiększając ich liczbę do 3150. Punkty te skoncentrowano głównie w Londynie, Manchesterze i Birmingham. Tylko w tych trzech aglomeracjach sieć jest gęstsza niż sieć punktów pocztowych.

- Wybuch wojny na Ukrainie, związane z tym skoki cen energii oraz przyspieszenie i tak już rosnącej inflacji przyniosły wiele trudności. Stojące przed nami wyzwania kosztowe dotyczą wszystkich podmiotów zajmujących się dostarczaniem przesyłek. Uważam jednak, że strukturalne zróżnicowanie naszej oferty przynosi w takich czasach jeszcze bardziej wyraźne korzyści. Różnica między droższymi dostawami do do¬mu a naszą ofertą paczkomatów niewątpliwie zwiększy się w warunkach inflacji. Ponadto sankcje związane z wojną sprawiły, że redukcja zużycia energii stała się istotna ze społecznego punktu widzenia, a także ze względu na koszty prowadzonej działalności i siły nabywczej konsumentów. Ponieważ nasze paczkomaty charakteryzuje najwyższa efektywność energetyczna dającą przewagę kosztową, nasz status jako najbardziej zrównoważonego dostawcy przesyłek na etapie ostatniej mili w e-commerce w 2022 roku będzie jeszcze bardziej wyraźny. Im wyższy koszt paliwa, tym większa nasza przewaga konkurencyjna dla sprzedawców e-commerce - skomentował Rafał Brzoska, założyciel i prezes Grupy InPost.

Co InPost planuje w 2022 roku?

InPost mimo niekorzystnego środowiska makroekonomicznego planuje umocnić pozycję lidera dostaw dla e-commerce m.in. poprzez:

Wykorzystanie przyspieszenia ekspansji w Polsce i dalsze zwiększanie zasięgu sieci paczkomatów także na obszarach wiejskich. 

Przyspieszenie transformacji spółki Mondial Relay, by zapewniała najlepszą w swojej klasie obsługę klienta w ramach sieci PUDO oraz zapewnienie najwyższej satysfakcji konsumentów dzięki prostocie i wygodzie korzystania z paczkomatów, których ilość tylko we Francji wzrośnie o 2 do 3 tysięcy maszyn.

Rozważne skalowanie działalności w Wielkiej Brytanii: skupienie na młodych osobach zainteresowanych modą, które korzystają z oferty wielu sprzedawców i ciągłe zwiększanie gęstości zasięgu sieci w kluczowych aglomeracjach. 

Dalsze, konsekwentne wdrażanie strategii ESG w całej organizacji tak, by InPost zapewniał nie tylko najlepszą w swojej klasie usługę, ale także był najbardziej zrównoważonym biznesem w swoim sektorze. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ