Faktoring ratunkiem dla płynności firm

Fot. Materiały prasowe
Fot. Materiały prasowe 98
Polskie firmy na co dzień borykają się z problemami płynnościowymi. Kupujący oczekują odroczonych terminów płatności, dostawcy chcą uzyskać swoją należność w relatywnie krótkim czasie. Brak płatności w terminie lub zgoda na udzielenie kredytu kupieckiego, na który de facto przedsiębiorca nie jest w stanie sobie pozwolić, stają się początkiem jego problemów płynnościowych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Taka sytuacja dotyka zwłaszcza firmy, które są w fazie intensywnego wzrostu, zdobywają rynek i zaufanie odbiorców, następnie zwiększają sprzedaż i w pewnym momencie dochodzą do stanu, w którym brakuje im środków na finansowanie dalszego rozwoju. Zbyt mały majątek nie pozwala na skorzystanie z kolejnego kredytu, a rynek nie przyjmie propozycji skrócenia terminów płatności.

Miejsce na ofertę faktoringu tworzy się właśnie tam, gdzie wystawiane są faktury z odroczonym terminem płatności i nie ma zabezpieczeń. Dotychczas tylko nieliczni faktorzy proponowali swoje usługi małym i mikroprzedsiębiorstwom. Potencjał rynku wykorzystują więc FinTechy, które rosną jak grzyby po deszczu i oferują przedsiębiorcom finansowanie na bazie faktur. Oferta ta to pożyczki, których wysokość powiązana jest z kwotą faktury, natomiast okres finansowania jest z góry określony i niezależny od terminu płatności faktury. Wartością dodaną tych rozwiązań jest czas, w jakim przedsiębiorca może uzyskać finansowanie i prostota jego uzyskania. Konsekwencją prostoty i ograniczenia wymagań formalnych jest cena, jaką za tę łatwość trzeba zapłacić FinTechowi, często równa dwu- lub trzykrotności ceny, którą przedsiębiorca zapłaciłby tradycyjnemu faktorowi.

Alior Bank, odpowiadając na potrzeby rynku, wdrożył w ubiegłym roku uproszczony sposób wnioskowania o faktoring dla mikrofirm. W bieżącym roku planuje rozszerzyć tę ofertę o małe firmy. Klasyczny faktoring to konieczność wnioskowania o limit, przedstawiania danych finansowych czy też ustalania z faktorem listy kontrahentów, ale po wyznaczeniu ram współpracy w umowie faktoringu i po jej podpisaniu usługa faktoringu staje się prosta w obsłudze oraz bardzo przyjazna dla użytkownika. Przede wszystkim dlatego, że umożliwia zamianę należności na gotówkę niedługo po wystawieniu faktury, skracając w ten sposób czas oczekiwania na środki. Wypłata środków (zaliczki) jest realizowana w pełni automatycznie, bez konieczności prezentowania jakichkolwiek dokumentów w wersji papierowej. Usługa jest też dostępna z poziomu bankowości internetowej, zatem zgłoszenie faktur do finansowania nie wymaga ani udawania się do banku, ani nawet odrębnego logowania. Po podpisaniu umowy faktoringu proces time-to-money jest naprawdę krótki i może wynosić jedynie kilka minut.

Dodatkowym atutem faktoringu oferowanego przez Alior Bank są raporty, które pozwalają śledzić terminowość płatności kontrahentów oraz konkretne koszty, jakie ponosi faktorant z tytułu finansowania każdej faktury. Jest to niewątpliwa korzyść i przewaga faktoringu nad finansowaniem kredytowym. Przedsiębiorca korzystający z faktoringu w prosty sposób uzyskuje wiedzę o tym, ile kosztuje go współpraca z każdym kontrahentem przedstawionym do faktoringu. Ta wiedza pozwala klientom Alior Banku podjąć indywidualne decyzje dotyczące polityki cenowej wobec kontrahentów.

Alior Bank w ramach oferty faktoringu dla mikroprzedsiębiorstw przyjmuje do finansowania faktury, w których kredyt kupiecki nie przekracza 90 dni. Do skorzystania z oferty Alior Banku powinna zachęcić klientów przede wszystkim cena porównywalna z kosztem kredytu, a także wspomniane powyżej: brak dodatkowych zabezpieczeń, szybki dostęp do środków i łatwość wnioskowania o finansowanie faktur.

Korzystanie z faktoringu ma dla klientów jeszcze jedną zaletę. Bank nie pyta, na co faktorant wykorzysta środki otrzymane z tytułu zbycia wierzytelności handlowej – w tym zakresie ma on pełną dowolność. W przypadku kredytu, poza kredytem w rachunku bieżącym, ten cel jest jasno określony.

ZOBACZ RÓWNIEŻ