Jak motywować pracowników? Przede wszystkim z głową!

Fot. DANFOSS POLAND Fot. DANFOSS POLAND
Pracownicy stanowią największy i najważniejszy kapitał każdej organizacji. Efektywność i wydajność ich pracy zależą m.in. od skutecznej motywacji. Uważa się, że jest ona jednym z najtrudniejszych zadań, z jakimi zmagają się osoby zarządzające zespołami. N

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Pracownicy stanowią największy i najważniejszy kapitał każdej organizacji. Efektywność i wydajność ich pracy zależą m.in. od skutecznej motywacji. Uważa się, że jest ona jednym z najtrudniejszych zadań, z jakimi zmagają się osoby zarządzające zespołami. Niezmotywowani i niezadowoleni ze swojej pracy pracownicy są mniej efektywni, dlatego pracodawcy powinni szukać coraz lepszych sposobów na ich stymulację zawodową. 

Jak wynika z badań „Barometru Pracowników 2015” przeprowadzonych przez IPSOS na zlecenie firmy Edenvered, prawie 60% pracowników w Polsce jest niezadowolonych z poziomu zarobków. Równocześnie wielu z nich (około 40%) uważa, że ich motywacja do pracy spada. Jakie są, zatem narzędzia służące zmianie tej tendencji? Kluczowa jest przede wszystkim wiedza przedstawicieli top managementu dotycząca czynników wpływających na efektywne podejście do pracy. Równie istotne jest skuteczne wykorzystywanie narzędzi do zwiększania zaangażowania, które w konsekwencji prowadzi do wzrostu wydajności w pracy. 

Metody motywowania pracowników

Każdy manager powinien wiedzieć, jak motywować pracowników w sposób umiejętny i efektywny. Może być to trudne, bowiem wymaga od kierownika czy pracodawcy znajomości czynników, które motywują, jak również demotywują, ustalenia odpowiedniego stylu zarządzania pracownikami, jak również aktywnego udziału w bieżących sprawach organizacji. Umiejętne diagnozowanie czynników motywujących do wydajnej pracy to czasochłonny proces. Polega przede wszystkim na rozmowie kierownika z podwładnymi, dzięki której firma uzyskuje informacje będące kluczem do efektywnej motywacji. Błędy, które najczęściej popełniają współcześni managerowie, wynikają właśnie z braku czasu na rozmowy, zadawanie pytań i badanie potrzeb, udzielanie informacji zwrotnej, delegowanie zadań czy zwiększanie zakresu odpowiedzialności, – czyli tak naprawdę na przygotowanie gruntu pod efektywną pracę całego zespołu. Czas, który poświęcany jest na rozmowę z pracownikami, nigdy nie jest czasem straconym. Wpływa, bowiem na aktywizację i budowanie lojalności, a tym samym procentuje podczas realizacji zadań. 

Niezwykle ważną umiejętnością jest dopasowanie stylu zarządzania do potrzeb pracowników – czasem bardzo różnych. Współczesny manager powinien posiadać umiejętność stosowania zróżnicowanego stylu zarządzania, co nie jest łatwe. Najważniejsze jednak jest to, by motywowanie nie było jednorazowym działaniem. To proces, który powinien być ciągle doskonalony zgodnie z pojawiającymi się zmianami zarówno w otoczeniu dalszym, jak i bliższym organizacji. 

Poznanie pracownika kluczem do sukcesu

Nowoczesne zarządzanie wymaga podejmowania wysiłku wnikania w źródła indywidualnych motywacji pracowników, ponieważ oddziaływania motywujące to najważniejszy element kształtowania najcenniejszego kapitału każdego przedsiębiorstwa – kapitału ludzkiego. Według Adama Jędrzejczaka – prezesa Danfoss Poland – zaangażowanie pracowników przekłada się na jakość produktów i usług. Nie uzyska się go, jeśli kadra kierownicza nie „otworzy się” na problemy, ale też i potrzeby swoich pracowników poprzez, jak w przypadku Jędrzejczaka, branie udziału w takich programach jak „Kryptonim Szef”. Z tą opinią zgadzają się także sami pracownicy: 

– Każdy szef powinien posłuchać, z jakimi problemami mają do czynienia pracownicy na innych stanowiskach, a także przeżyć niektóre z nich. Cieszę się, że mogłem z prezesem normalnie porozmawiać, bez większych oporów. Mam nadzieję, że praca w magazynie uświadomiła prezesowi, jakie obszary wymagają poprawy w naszej fabryce i w przyszłości, przy powstawaniu nowych projektów reorganizacyjnych, będzie możliwe bieżące ich poprawianie, dopasowywanie do planów produkcyjnych w szerszym spektrum niż do tej pory – mówi Grzegorz Nowak, magazynier w Danfoss Power Solutions, jeden z bohaterów odcinka „Kryptonim Szef”. 

Fot. SHUTTERSTOCK

Nowoczesny kierownik czy pracodawca musi wiedzieć, jak firma postrzegana jest przez pracowników, czyli klientów wewnętrznych. Dzięki temu poznaje ich problemy, potrzeby i środowisko pracy, nabywa też wiedzę, co będzie najlepszym motywatorem do wydajnego i efektywnego wykonywania powierzonych zadań. A jeśli firma jest atrakcyjna z punktu widzenia klienta wewnętrznego, przekłada się to wówczas na jego zaangażowanie, jakość produktu lub usługi oraz finalnie na zadowolenie klienta zewnętrznego i sukces firmy. 

Czynniki motywujące pracowników w teorii i praktyce

Motywowanie może przybrać formę sterowania zewnętrznego lub stymulowania motywacji wewnętrznej pracowników. Motywowanie zewnętrzne polega na wywieraniu wpływu na podwładnych za pomocą odpowiednio dobranych wzmocnień zewnętrznych – mowa tu o nagrodach i karach (pieniężnych i rzeczowych). Jednak większe i dłużej utrzymujące się w czasie zaangażowanie w realizowane zadania łączy się ze wzbudzaniem u pracowników wewnętrznej motywacji, czyli tendencji do samosterowania i samokierowania. Decyzja o tym, jaki rodzaj oddziaływań przyniesie lepsze rezultaty w przypadku danego zespołu czy konkretnych pracowników, pozostaje w gestii kierownika. Firmy w różny sposób motywują do bardziej wydajnej, efektywnej pracy. Ostatnio popularne stają się różnorakie pakiety socjalne. W wielu organizacjach pakiety medyczne czy karty na zajęcia sportowe są już standardem. Nowoczesne organizacje prześcigają się w niekonwencjonalnych i bardziej kreatywnych rozwiązaniach na rzecz poprawy efektywności pracy swoich pracowników. Przykładami mogą być dodatkowe szkolenia, np. z języków obcych czy technik bezpiecznej jazdy samochodem. Jak wynika ze wspomnianego badania „Barometr Pracowników 2015”, 7 na 10 osób poza kwestiami finansowymi przykłada wagę do świadczeń dodatkowych. Jest to jeden z czynników decydujących o wyborze danego pracodawcy, a także zapewniających większą lojalność wobec firmy. Dlatego też w wielu firmach można spotkać się chociażby z tzw. pakietem żywieniowym np. w postaci zdrowych przekąsek (owoców, warzyw). 

Z badania Creating Sustainable Performance przeprowadzonego przez firmę Ernst & Young wynika z kolei, że niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na wydajność pracy wśród personelu wyższego szczebla jest zachowanie równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Pracownik mogący równolegle rozwijać te dwie ścieżki jest nie tylko o 16% bardziej wydajny, ale odczuwa też o 46% większą satysfakcję z wykonywanej pracy, a jego podatność na wypalenie zawodowe spada aż o 130%. Motywowanie pracowników jest, więc jednym z najistotniejszych wyzwań stojących przed każdym pracodawcą. Jak wykazują badania, reguła jest tu jasna: im większa motywacja, tym większe zadowolenie z wykonywanej pracy oraz większa efektywność. 

Materiał Partnera

POLECAMY