Co dla biznesu liczy się w ubezpieczeniach

ubezpieczenia firm
Fot. shutterstock
Ubezpieczenie dla MSP pozwala zabezpieczyć firmę, aby w przypadku niespodziewanych sytuacji mieć wsparcie i bez przeszkód prowadzić działalność.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 9/2023 (96)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Co dla biznesu liczy się w ubezpieczeniach 

Niezależnie od tego, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy średnią firmę, musisz zdawać sobie sprawę ze skali zagrożeń i odpowiednio na nie reagować. Uszkodzony sprzęt w food trucku, wybite okno w zakładzie fryzjerskim, awaria komputerów, drzewo przewrócone na magazyn czy choroba albo nieszczęśliwy wypadek kluczowego pracownika. Te wszystkie sytuacje, choć nieprzewidywalne, mogą się zdarzyć w każdej chwili. Każda z nich może oznaczać nie tylko straty, ale też potrzebę dodatkowej inwestycji w remont lub zastępstwa podczas nieobecności pracownika. Dlatego tak istotne jest wybranie ubezpieczenia, które pokryje koszty różnych 

zdarzeń, adekwatnych do prowadzonej działalności – niezależnie, czy jesteśmy właścicielami sklepu, baru, czy małej firmy kurierskiej.

Dobre ubezpieczenie i gwarancja wsparcia ubezpieczyciela w trudnych sytuacjach to podstawa. Szeroka, kompleksowa ochrona i najwyższa jakość likwidacji szkód to zadanie, jakie postawiła przed sobą Warta. Efekt? Jedna z ciekawszych ofert na rynku. Nic dziwnego, że firma ma ponad 6,5 mln klientów, którzy wybierają jej usługi. 

Bezpieczna firma

Warta od lat jest jednym z liderów w zabezpieczeniu funkcjonowania małych i średnich firm w Polsce. Jej produkty zawierają wiele praktycznych i nowatorskich rozwiązań dających przedsiębiorcy możliwość pełnej ochrony przed nieprzewidzianymi zdarzeniami typowymi dla konkretnej branży i specyfiki prowadzonej działalności. Właściciele firm, w zależności od skali działalności i wartości ubezpieczanego majątku, mogą skorzystać z ubezpieczenia Warta Ekstrabiznes Plus lub Warta Smartbiznes. 

Warta Smartbiznes świetnie zabezpieczy potrzeby małego biznesu i działalności jednoosobowych. Zakres ochrony można tu precyzyjnie dopasować, uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności, np. food trucka czy bezdotykowej myjni samoobsługowej. Oprócz ubezpieczenia mienia firmy jest też możliwość zawarcia m.in. ubezpieczenia dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej (OC) zawodowej dla różnych grup zawodowych, np. dla personelu fryzjersko-kosmetycznego, instruktorów sportowych, pracowników biurowych, pracowników oświaty, a także stażystów w zakresie szkód wyrządzonych pracodawcy. Oferta Warty obejmuje również ubezpieczenie NNW oraz bardzo pomocny i praktyczny w codziennym życiu pakiet assistance. Pozwala on skorzystać m.in. z pomocy szklarza, hydraulika czy serwisu naprawy sprzętu biurowego. Klienci mogą też korzystać z infolinii medycznej oraz infolinii prawnej.

Nieco większe biznesy powinny zainteresować się pakietem Warta Ekstrabiznes Plus. Obejmuje on ubezpieczenie mienia (w tym m.in. budynki, maszyny, elektronikę, mienie w transporcie) o maksymalnej wartości 30 mln zł (w przypadku wspólnot mieszkaniowych nawet do 60 mln zł), ubezpieczenie OC za szkody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ubezpieczenie NNW oraz usługi assistance. W ramach produktu Warta Ekstrabiznes Plus przedsiębiorcy mogą dodatkowo skorzystać z bezpłatnych pakietów korzyści rozszerzających podstawową ochronę ubezpieczeniową. Dla przykładu Pakiet Korzyści Mienie rozszerza ochronę ubezpieczeniową m.in. o szkody powstałe w następstwie drobnych prac remontowo-budowlanych, a Pakiet Korzyści OC rozszerza ochronę o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa czy w związku z wykorzystaniem lasera w zabiegach kosmetycznych.

Wsparcie dla pracowników

Żaden sprawny biznes nie może funkcjonować bez pracowników. Szczególnie tych ambitnych i zmotywowanych. Dlatego warto o nich zabiegać. Można to zrobić na kilka sposobów,  odpowiednio ich wynagradzając oraz zapewniając im atrakcyjne benefity pozapłacowe. Do jednych z nich na pewno zalicza się ubezpieczenie na życie i prywatna opieka medyczna. Tu może pomóc Warta, która oferuje grupowe ubezpieczenie na życie Warta Ekstrabiznes Plus. Umożliwia ono finansowe wsparcie pracowników w różnych sytuacjach życiowych takich jak: wypadek, choroba, pobyt w szpitalu, operacja czy narodziny dziecka (w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia 

i umów dodatkowych). Ubezpieczeniem mogą być również objęci najbliżsi pracowników, czyli dorosłe dzieci, małżonkowie czy partnerzy. Pracownicy objęci tym ubezpieczeniem oprócz wypłaty świadczeń w określonych życiowych sytuacjach mogą skorzystać z pomocy lekarskiej w formie e-konsultacji lub badań medycznych w ramach pakietu Telezdrowie. 

– Dzięki pakietowi Telezdrowie pracodawca może jeszcze lepiej zadbać o swój zespół i ograniczyć problemy wynikające z absencji chorobowej pracowników – mówi Marek Twardowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktu w TUnŻ Warta.

W ramach Telezdrowia pracownicy  mogą korzystać bez limitu z e-konsultacji z lekarzami POZ oraz 13 specjalizacji (w przypadku lekarza specjalisty w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych). Możliwe są też wizyty stacjonarne oraz realizowanie badań laboratoryjnych i diagnostycznych w placówkach medycznych w całej Polsce (w zależności od wybranego wariantu).

Jednocześnie w czerwcu br. Warta rozpoczęła współpracę z Grupą LUX MED, dzięki czemu klienci w ramach ubezpieczenia grupowego Warta Zdrowie zyskali szeroki dostęp do świadczeń medycznych. Dzięki temu partnerstwu przedsiębiorcy z sektora MSP mogą zapewnić swoim pracownikom oraz ich najbliższym (małżonkom/partnerom, dzieciom) szeroką, profesjonalną opiekę medyczną. Obejmuje ona m.in. konsultacje lekarskie i badania laboratoryjne i diagnostyczne świadczone w całej Polsce w ponad 270 placówkach własnych i ponad 3 tys. placówek współpracujących. 

Z nowej oferty ubezpieczenia grupowego Warta Zdrowie mogą skorzystać pracownicy małych i średnich firm zatrudniających już od trzech pracowników. Ochroną mogą być objęci wszyscy zatrudnieni lub wybrana grupa, a także ich małżonkowie lub partnerzy (do 69.  roku życiu) oraz dzieci (do 18 lat). W ramach ubezpieczenia dostępnych jest sześć pakietów, różniących się zakresem świadczeń medycznych. Poszczególni pracownicy mogą wybrać pakiet w zależności od swoich oczekiwań. 

Trudny wybór? 

Możliwości jest cały ogrom, ale nie oznacza to, że dobór oferty jest trudny. Przy konstruowaniu odpowiedniego dla siebie pakietu można skorzystać z profesjonalnego doradztwa agenta lub brokera. Warto wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie, bo dzięki doświadczeniom z różnymi klientami mogą pomóc w zidentyfikowaniu ryzyk specyficznych dla twojej firmy lub branży, w której działasz. 

Przedsiębiorcy mogą też korzystać z zaawansowanych systemów informatycznych ułatwiających im zarządzanie na każdym etapie korzystania z ubezpieczenia.

Aplikacja dla zakładów pracy ułatwia zarządzanie ubezpieczeniem grupowym, a Warta Net umożliwia szybkie zgłaszanie roszczeń. Przedsiębiorcy mogą także korzystać z systemu eDeklaracji, który pozwala na przystępowanie do ubezpieczeń w sposób całkowicie online.

Ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Warcie pozwala wszechstronnie zabezpieczyć prowadzony biznes, aby w przypadku niespodziewanych sytuacji mieć wsparcie i bez przeszkód prowadzić działalność. Naturalne są wszelkie pytania przedsiębiorców o możliwości ubezpieczeniowe. Dlatego tak ważne są rozmowy z agentem Warty na temat branży, zakresu działalności oraz innych kwestii dotyczących prowadzonego biznesu, np. zespołu pracowników czy posiadanych zasobów. Agent jest najwłaściwszą osobą, która przeprowadzi przez świat ubezpieczeń, zadba o kompleksowy zakres polisy oraz dopasowanie jej do kluczowych ryzyk właściwych dla danej branży.

My Company Polska wydanie 9/2023 (96)

Więcej możesz przeczytać w 9/2023 (96) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ