Zdobądź tytuł Fabryki Przyszłości

Przemysł 4.0
Przemysł 4.0, fot. Adobe Stock
Inicjatywa Platformy Przemysłu Przyszłości jest propozycją dla firm, które chciałyby pokazać własne wdrożenia rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 z ostatnich 2 lat. Konkurs ma za zadanie promować dobre praktyki w transformacji cyfrowej, a także inspirować i wspierać przedsiębiorstwa we wprowadzaniu nowoczesnych systemów i elastycznej organizacji.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 6/2021 (69)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W rywalizacji mogą wziąć udział małe, średnie i duże firmy, w których projekt cyfryzacyjny przeprowadzony w ostatnich dwóch latach przyniósł wymierne korzyści. Zgłoszenia zostaną ocenione pod kątem postępów we wdrażaniu nowych rozwiązań. W badaniu stopnia dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw eksperci wykorzystają metodykę ADvanced MAnufacturing analizującą siedem obszarów transformacji. Unowocześnianie przedsiębiorstw, również pod względem organizacyjnym, stwarza szansę uodpornienia polskiej gospodarki na sytuacje kryzysowe – przekonuje wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin: – Staramy się nie tylko wspierać firmy w trudnych warunkach wynikających z pandemii COVID-19, ale także doceniać te, które mimo przeszkód radzą sobie na rynku bardzo dobrze. Dzięki inicjatywie Platformy Przemysłu Przyszłości wyróżnimy przedsiębiorstwa wprowadzające innowacyjne rozwiązania oraz przechodzące z powodzeniem transformację cyfrową. W ten sposób promujemy dobre praktyki z zakresu przemysłu 4.0, co będzie wzmacniało konkurencyjność polskiego przemysłu.

Pokonać bariery cyfryzacji

Jak dodaje prezes PPP, Aleksandra Ścibich-Kopiec, inicjatywa pomoże w przełamywaniu barier utrudniających firmom rozwój w kierunku przemysłu 4.0: – Liderzy organizacji najczęściej wskazują na braki kompetencyjne, niedostatek wiedzy o dostępnych systemach czy źródłach finansowania zmian. Liczymy, że nasz konkurs przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat transformacji, a przykłady udanych wdrożeń zachęcą kolejne firmy do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań.

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia w portalu PrzemyslPrzyszlosci.gov.pl, gdzie zainteresowani znajdą szczegóły przedsięwzięcia. Nagrodą jest tytuł lub nominacja do tytułu Fabryki Przyszłości. Przyznane mogą zostać także nagrody specjalne i wyróżnienia, a laureaci będą uprawnieni do oznakowania nagrodzonego zakładu oraz umieszczenia w materiałach promocyjnych obok nazwy i loga swojej firmy loga konkursu. Zwycięzcy mogą liczyć na promocję m.in. w branżowym magazynie „Przemysł Przyszłości” czy podczas debat i konferencji. Polskie Fabryki Przyszłości poznamy w grudniu.

W centrum przemysłu 4.0

Termin fabryka przyszłości należy do kluczowych pojęć dla przemysłu 4.0 – smart factory łączy świat fizyczny i wirtualne inteligentne wytwarzanie. Wykorzystywane są w niej rozwiązania cyfrowe umożliwiające wysoce elastyczną automatyzację produkcji. Ta pozwala indywidualizować produkty, ale w ramach kosztów zbliżonych do produkcji seryjnej. Podstawą działania inteligentnej fabryki są systemy cyberfizyczne komunikujące się ze sobą za pomocą internetu rzeczy. Ważną częścią procesu jest wymiana danych między produktem, urządzeniami i maszynami na linii produkcyjnej, co w konsekwencji umożliwia zoptymalizowane połączenie łańcucha dostaw i lepszą organizację środowiska produkcyjnego.

My Company Polska wydanie 6/2021 (69)

Więcej możesz przeczytać w 6/2021 (69) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY