Zamrożenie cen prądu do końca czerwca 2024 r. dla małych i średnich firm staje się faktem

Zamrożenie cen prądu do końca czerwca 2024 r. dla małych i średnich firm staje się faktem
Fot. shutterstock.
Sejm przychylił się do postulatu rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, aby zamrożeniem cen prądu objąć nie tylko gospodarstwa domowe, ale też małe i średnie firmy, tak jak było to w latach 2022-2023 r.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Polski sektor energetyczny jest w trakcie dynamicznych zmian, a jednym z kluczowych tematów jest mrożenie cen energii. Komisje ds. energii, klimatu oraz aktywów i finansów publicznych na wspólnym posiedzeniu przyjęły projekt zakładający przedłużenie obecnych mechanizmów mrożenia cen energii dla określonych grup odbiorców do połowy 2024 roku. Zmiany te nie pozostają bez kontrowersji i mają wpływ na rynek energetyczny oraz konsumentów.

Zamrożone ceny energii: co to oznacza?

Projekt zakłada przedłużenie maksymalnych cen energii dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto, ale tylko do obecnego limitu zużycia, który wynosi 1,5 MWh. Powyżej tego limitu cena maksymalna wynosiłaby 693 zł za MWh. Warto zaznaczyć, że przepisy te mają obowiązywać tylko przez pół roku. Warto również zaznaczyć, że gospodarstwa domowe, samorządy i instytucje wrażliwe, takie jak szpitale, zostaną objęte mrożeniem cen.

Zamrożenie cen do końca czerwca 2024 r. 

Zamrożenie cen prądu obowiązywać będzie do końca czerwca 2024 r. Dzięki decyzji Sejmu mniejsze firmy będą mogły skorzystać z ceny prądu na poziomie maksymalnie 693 zł za MWh. Zamrożenie górnego pułapu cen na tej wysokości przyniesie realne oszczędności dla przedsiębiorców rzędu co najmniej 10%. Takie rozwiązanie wyrównuje szanse małych przedsiębiorstw i dużych podmiotów. Pozwoli to wielu przedsiębiorcom przetrwać trudny okres gospodarczy i utrzymać miejsca pracy.

- Dziękuję posłom za uwzględnienie mojego postulatu – mówi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Małe i średnie przedsiębiorstwa to koło zamachowe naszej gospodarki, w większości reprezentują one także kapitał polski, powinny więc być przedmiotem szczególnej troski ze strony rządu i parlamentu – dodaje Abramowicz.

Jak wskazuje Rzeczpospolita początkowo nie planowano objęcia mrożeniem cen energii małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Obecnie płacą one maksymalnie 693 zł za MWh. Argumentowano, że ceny w hurcie na przyszły rok już znacznie spadły poniżej tej ceny maksymalnej, co sprawia, że nie ma sensu kontynuować mrożenia cen. Jednak po debacie i krytyce podczas posiedzenia Komisji, pojawiła się propozycja, aby przedłużyć mrożenie cen również dla MŚP. Poseł Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Gadowski, uznał, że nie będzie to generować dodatkowych kosztów, zwłaszcza że ceny rynkowe energii już spadły do poziomów zbliżonych do cen maksymalnych.

Wpływ na rynek energetyczny

Mrożenie cen energii ma wpływ na cały rynek energetyczny. Chociaż ma na celu ochronę konsumentów przed wzrostem cen energii, to może wprowadzić pewne ograniczenia w inwestycjach i rozwoju sektora energetycznego. Ostateczne konsekwencje tych zmian będą zależały od dalszego rozwoju rynku i sytuacji na arenie międzynarodowej.

Warto również zaznaczyć, że polski rynek energetyczny jest dynamiczny i zmieniający się, a decyzje podejmowane przez władze mogą mieć wpływ na inwestycje, konkurencyjność i długoterminową stabilność sektora.

ZOBACZ RÓWNIEŻ