W przyszłym roku posypią się zwolnienia

rynek pracy
Fot. shutterstock.
Z badania "Barometr Polskiego Rynku Pracy" wynika, że w przyszłym roku pracodawcy będą zwalniać część załogi. 22 proc. firm zamierza redukować etaty, ale jednocześnie tyle samo planuje zwiększać zatrudnienie. W jakich branżach najlepiej go szukać?

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Badania rynku pracy przyniosły ciekawe wnioski. Pozytywnie zaskakującą informacją jest fakt, że ponad połowa ankietowanych dobrze ocenia swoją aktualną sytuację na rynku pracy.

Obawy co do własnej pozycji ma 16 proc. pracujących. 43 proc. badanych spodziewa się, że w przyszłym roku ich sytuacja na rynku pracy nie zmieni się. 10 proc. przewiduje jej poprawę, a 21 proc. pogorszenie.

Będziemy walczyć o podwyżki

W niepewnych czasach większość pracowników nie zamierza zmieniać pracy. Aż 60 proc. ankietowanych opowiada się za pozostaniem w obecnym miejscu zatrudnienia. Jednak dużo zależy od tego czy dostaną podwyżkę – aż 37 proc. pracowników zamierza o nią poprosić. 28 proc. respondentów będzie szukało lepiej płatnej pracy (jeśli ją znajdą – przyjmą taką ofertę). Dodatkowo 16 proc. zamierza podjąć pracę dorywczą. Jedynie 15 proc. nie zamierza podjąć działań w celu zwiększenia wynagrodzenia.

Ponad połowa właścicieli biznesów obawia się pogorszenia sytuacji ich firmy w najbliższym roku. Tylko 14 proc. przedsiębiorców spodziewa się polepszenia obecnej koniunktury. Jedna czwarta z nich uważa, że obecna sytuacja po prostu się utrzyma.

Barometr rynku pracy

Jak wskazuje Bankier.pl ankietowani obawiają się inflacji (25 proc.), wyższych kosztów prowadzenia działalności (20 proc.) i spadającej liczby zamówień (10 proc.). Redukcja zatrudnienia nie wydaje się przedsiębiorcom poważnym problemem (tylko 6 proc. wskazań).

Można przypuszczać, że jeśli będzie to koniecznie, właściciele firm po prostu podejmą decyzję o rozstaniu się z częścią kadry. Ewentualnie nie przewidują, by kryzys zmusił ich do takich decyzji. Co ciekawe obawy związane z przymusowym zwalnianiem pracowników z powodu złej kondycji firm pojawiły się w badaniu po raz pierwszy.

Nadchodzi redukcja etatów

Autorzy badania Barometr Rynku Pracy wskazują, że 42 proc. właścicieli biznesów planuje w przyszłym roku utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie. Zwiększanie i redukcję liczby etatów zakłada taki sam odsetek, bo po 22 proc. przedsiębiorców.

Jeśli już dojdzie do utraty zatrudnienia większe szanse na znalezienie pracy będą mieli przedstawiciele branży  e-commerce, IT i HoReCa.

Zwolnienia w większym stopniu dotkną natomiast produkcję, handel, budownictwo i usługi.

Trudny proces zmiany branży

Wzrośnie bezrobocie, gdyż zmiana branży nie będzie łatwa dla tych, którzy pracę stracą. We wnioskach badania czytamy, że transfer z linii produkcyjnej czy firmy budowlanej do IT jest zazwyczaj nieosiągalny dla nowych bezrobotnych.

Jak zauważają autorzy badania, to oznacza, że część pracowników będzie musiała się przebranżowić.  co nie zawsze będzie łatwe, bo transfer z linii produkcyjnej czy firmy budowlanej do IT to duże wyzwanie.

Badanie „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service przeprowadzono w październiku na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI. Sondaż objął 1069 pracowników i 330 pracodawców.

Inspiracje: NFT, czyli cyfrowa przyszłość kryptosztuki

ZOBACZ RÓWNIEŻ