UKNF: Zarządy z obowiązkiem notyfikacji wszystkich transakcji na akcjach spółkek

fot. Adrian Grycuk, Wikimedia Commons, lic.: CC-BY 3.0 fot. Adrian Grycuk, Wikimedia Commons, lic.: CC-BY 3.0
Osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby z nimi związane muszą powiadamiać spółkę oraz UKNF o każdej transakcji dotyczącej udziałów w tej firmie, także przy zastawianiu udziałów - wynika z interpretacji opublikowanej przez UKNF.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby z nimi związane muszą powiadamiać spółkę oraz UKNF o każdej transakcji dotyczącej udziałów w tej firmie, także przy zastawianiu udziałów - wynika z interpretacji opublikowanej przez UKNF.

Jak tłumaczy UKNF, wokół art. 19 rozporzędzenia MAR (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku) pojawiły się wątpliwości interpretacyjne, które trzeba było rozwiać. Chodzi o operacje zastawu na akcjach spółek przez ich zarządy oraz osoby blisko z zarządem związane.

- Na podstawie art. 19 ust.1 lit. a) rozporządzenia MAR, osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są powiadamiać emitenta oraz UKNF o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta, instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych - pisze UKNF.

W preambule do rozporządzenia wskazano, że dotyczy to także zastawiania lub pożyczania instrumentów finansowych. - Ustawodawca polski przewidział w polskim systemie prawnym różne rodzaje zastawu. Mowa tu w szczególności o: zastawie zwykłym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; zastawie rejestrowym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; zastawie finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych - pisze UKNF.

- W opinii UKNF ustanowienie jakiegokolwiek z wymienionych rodzajów zastawów stanowi transakcję zastawiania, o której mowa w art. 19 ust. 7 lit. a) rozporządzenia MAR - brzmi pismo urzędu.

Zdaniem UKNF obowiązek notyfikacji osób zasiadających w zarządach oraz z nimi blisko związanych dotyczy wszystkich trzech rodzajów zastawów. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY