Sztuczna inteligencja przyszłością fotowoltaiki? "AI to wymierne korzyści nie tylko dla przemysłu"

Fot. Pixabay.com
Fot. Pixabay.com
Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej w 2020 roku 1,5 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce pochodziło ze źródeł fotowoltaicznych. Ta liczba będzie stale rosnąć, jednak część dostawców wciąż napotyka pewne wyzwania związane z wydajnością instalacji fotowoltaicznych. Odpowiedzią na nie może być zastosowanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Wraz z rosnącą świadomością konsumentów, rośnie również zapotrzebowanie na zieloną energię. Dane pokazują, że do 2027 roku wartość globalnego rynku energii słonecznej ma przekroczyć wartość 190 mld dol. Często pojawiają się jednak problemy z wydajnością. Badania z różnych obszarów geograficznych dowodzą, że nawet nowo otwarte elektrownie często nie osiągają planowanego potencjału produkcyjnego. Identyfikowanie i eliminowanie problemów nie stanowi wyzwania dla właścicieli mniejszych, prywatnych elektrowni. Sytuacja ta jednak komplikuje się, jeśli mówimy o operatorach większych obiektów, posiadających znaczną ilość komponentów i stosujących bardziej zaawansowane rozwiązania. Jest to o tyle istotne, że niedobór zaledwie kilku punktów procentowych w produkcji energii elektrycznej może zniweczyć optymistyczne plany zwrotu z inwestycji.

Technologia

Dowodem na rosnącą skalę problemu z wydajnością elektrowni fotowoltaicznych i całego sektora energetycznego jest fakt, że w USA i Europie istnieje kilkadziesiąt startupów opracowujących technologię sztucznej inteligencji, mającą na celu rozwiązanie wspomnianego problemu. Koncentrują się one na optymalizacji pracy dużych elektrowni słonecznych oraz tworzeniu zdecentralizowanych systemów przesyłu i magazynowania energii. Wartość tego wciąż rosnącego rynku szacuje się w miliardach dolarów. Wiodący producenci inwerterów dostrzegają istotę problemu, implementując coraz bardziej zaawansowane technologie w każdej kolejnej serii swych urządzeń. Wszystko to sprawia, że należy spodziewać się, że w nieodległej przyszłości uczenie maszynowe i możliwości sztucznej inteligencji przeniosą technologię pozyskiwania energii słonecznej na wyższy poziom.

- W niedalekiej przyszłości elektrownie słoneczne staną się pojedynczymi żywymi środowiskami. Możliwości sztucznej inteligencji pozwolą na monitorowanie danych dotyczących wytwarzania energii, skanowania wydajności systemów sterowania i nadzoru i identyfikowania niepokojących objawów, zanim staną się problematyczne – wszystko w czasie rzeczywistym. Efektem tego będzie zapewnienie maksymalnej wydajności elektrowni, przy jednoczesnej maksymalizacji produkcji i maksymalnym zwrocie z inwestycji – komentuje Mariusz Zieliński, Team Lead Engineering Freefield and Floating Solar w Eternia Solar.

Oparte na sztucznej inteligencji systemy zarządzania elektrowniami słonecznymi będą robić więcej niż tylko proaktywne diagnozowanie i eliminowanie wadliwych modułów słonecznych. SI zajmie się również problemami związanymi ze zdecentralizowanym przesyłem energii, jej magazynowaniem czy wydajnością samej sieci. Zdalne audyty modułów wytwarzania energii elektrycznej, analizy i porównania danych z różnych obszarów geograficznych czy analizy big data - wszystkie te metody oceny sprawności elektrowni pomogą w aktywnej identyfikacji potencjalnych problemów i przygotowywaniu rozwiązań ich eliminacji bądź zapobieżeniu.

W krótkim okresie sztuczna inteligencja pomoże więc rozwiązać wiele utrudnień, z jakimi obecnie zmagają się elektrownie słoneczne. Natomiast w dłuższej perspektywie - wraz ze zdecentralizowanymi elektrowniami energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - SI może zmienić nasze życie, pomagając stworzyć nową generację w 100 proc. zintegrowanych krajowo i globalnie sieciach energetycznych.

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i technologii deep learning przyniosą wymierne korzyści dla integracji pionowej zarówno w domowych, jak i przemysłowych systemach energetycznych - podsumowuje Zieliński

Instalacja niezależnych systemów SI w niedalekiej przyszłości umożliwi podmiotom produkującym energię integrację pionową. Dzięki kontroli sztucznej inteligencji, każdy z nich będzie mógł łączyć się ze złożonymi systemami smart home i smart city. Docelowo mogą oni stać się uczestnikami globalnych inteligentnych sieci przesyłowy i systemów magazynowanie energii, co umożliwi lepsze wykorzystanie produkowanej energii, utrzymanie stabilności sieci, a tym samym zachęci do dalszego rozwoju farm fotowoltaicznych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY