Rok po RODO. Polska liderem pod względem liczby skarg

fot. Adobe Stock fot. Adobe Stock
25 maja 2019 roku minął rok od momentu rozpoczęcia stosowania nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z całą pewnością Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych („RODO”) jest jednym z najważniejszych wyzwań w zakresie zgodności z przepisami,

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

 

25 maja 2019 roku minął rok od momentu rozpoczęcia stosowania nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z całą pewnością Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych („RODO”) jest jednym z najważniejszych wyzwań w zakresie zgodności z przepisami, z jakim musiały się zmierzyć podmioty (przedsiębiorcy) w ostatnim czasie - piszą eksperci Deloitte.

Największą liczbę skarg, dotyczących przypadków naruszenia postanowień RODO w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, odnotowano w Polsce: wyniosła ona ponad 4 500. Zgłoszono przy tym 2 000 powiadomień o naruszeniu ochrony danych osobowych. Drugie miejsce zajmują Czechy z liczbą ponad 3 000 skarg. Na podstawie 626 z nich wszczęto postępowania administracyjne.

Administratorzy i podmioty przetwarzające dane w Rumunii przekazali powiadomienia dotyczące niemal 400 przypadków naruszenia ochrony danych. Jeszcze mniej powiadomień przekazano w Słowenii (110) i na Litwie (100). Pozostałe kraje nie udostępniły tego rodzaju informacji. Z nieoficjalnych danych wynika jednak, że węgierski Urząd Ochrony Danych wszczął ponad 2.000 postępowań. Zgłoszono natomiast 380 incydentów, związanych z naruszeniem ochrony danych. Przypadki naruszenia ochrony danych z regionu Europy Środkowej i Wschodniej dotyczą w większości utraty danych, kradzieży i nieupoważnionego dostępu do danych osobowych.

W Rumunii wszczęto ponad 450 inspekcji, nie nałożono jednak kar. Wydano natomiast zalecenia, dotyczące działań naprawczych oraz ostrzeżenia. W Czechach odnotowano dotychczas sześć przypadków ukarania podmiotu za działania niezgodnie z RODO. Decyzje wydane w tych sprawach stały się prawomocne. Dotyczą one przede wszystkim niewłaściwej ochrony danych i przetwarzania danych bez niezbędnych zgód, a kwoty nałożonych kar wahają się od ok. 390 EUR do 1.170 EUR. 

Natomiast kary nałożone na Węgrzech (dotyczące około dziesięciu naruszeń) wahają się pomiędzy 3 000 EUR a 40 000 EUR. Najwyższą kwotę kary zasądzono za niepowiadomienie właściwych organów i osób, których dane dotyczą, o przypadku naruszenia w odniesieniu do bazy danych użytkowników, której administratorem była partia polityczna, zawierającej nazwiska, adresy mailowe i zaszyfrowane hasła dostępu użytkowników, które wskutek ataku hakerskiego stały się dostępne w witrynie tej partii.

Na Litwie Urząd Ochrony Danych nałożył niedawno pierwszą karę w kwocie 61 500 EUR na firmę FinTech w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem danych, ujawnieniem danych osobowych i niepowiadomieniem o tym osób, których dane dotyczą. Do serwera firmy włamano się w lipcu 2018 roku. W wyniku tego zdarzenia dane osobowe jej klientów stały się dostępne w formie 9 000 zrzutów z ekranu transakcji bankowych. W toku kontroli stwierdzono, że za bezpieczeństwo i zarządzanie danymi w tej firmie odpowiadała tylko jedna osoba.

Najwyższą w regionie karę związaną z naruszeniem RODO nałożono jednak w Polsce (w marcu 2019 roku). Wynosi ona ok. 1 miliona PLN (230000 EUR) i dotyczy niepowiadomienia osób, których dane dotyczą o ich przetwarzaniu przez administratora danych. Ukarana firma pozyskiwała dane osobowe ze źródeł publicznych i przetwarzała je dla zysku.

We wszystkich badanych krajach Europy Środkowej i Wschodniej (oprócz Słowenii, gdzie trwa proces opracowywania przepisów), wdrożono krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ze szczególnym naciskiem na kwestie dotyczące relacji z pracownikami, systemów kamer przemysłowych i sektorów silnie regulowanych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY