Restrukturyzacje i upadłości w Polsce. Podsumowanie roku 2023 i prognozy na 2024

upadłości i restrukturyzacje
ResTrue Raport 2023 potwierdza, że Postępowanie o Zatwierdzenie Układu (PZU) jest bezsprzecznie najchętniej wybieranym przez dłużników rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego w Polsce. Tylko w 2023 roku otwarto 4193 restrukturyzacji, z czego 93% stanowiły PZU. W oparciu o dane statystyczne ilustrujące dynamikę zmian w zakresie wszczynania PZU dokonano analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym oraz omówiono najczęściej obserwowane problemy praktyczne.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Kancelaria Filipiak Babicz Legal we współpracy z firmą doradczą CMT Advisory oraz dr Ulyaną Zarembą opublikowali wyniki raportu poświęconego tematyce restrukturyzacji i upadłości w Polsce. Poruszone w nim zostały najistotniejsze zagadnienia związane z teorią oraz praktyką postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, dokonano też przeglądu sytuacji wybranych sektorów gospodarki w 2023 roku. W tym kontekście pochylono się także nad omówieniem potencjału inwestycyjnego w firmy będące w kryzysie.

4193 restrukturyzacji w 2023r.

ResTrue Raport 2023 potwierdza, że Postępowanie o Zatwierdzenie Układu (PZU) jest bezsprzecznie najchętniej wybieranym przez dłużników rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego w Polsce. Tylko w 2023 roku otwarto 4193 restrukturyzacji, z czego 93% stanowiły PZU. W oparciu o dane statystyczne ilustrujące dynamikę zmian w zakresie wszczynania PZU dokonano analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym oraz omówiono najczęściej obserwowane problemy praktyczne.

W Raporcie poddano także analizie sytuację restrukturyzacyjną występującą w wybranych branżach: mleczarskiej, meblarskiej, odzieżowej, piwowarskiej, sportowej, spożywczej, technologicznej, TSL i motoryzacyjnej. Przygotowano również analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstw objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Distressed investments

W tym kontekście pochylono się także nad omówieniem potencjału inwestycyjnego w firmy w kryzysie, tzw. distressed investments. Dostęp do kapitału jest często krytycznym elementem postępowania, mającego doprowadzić do odzyskania zdolności samofinansowania przedsiębiorstwa znajdującego się w kryzysie. Często, zanim możliwe będzie zaaplikowanie „pacjentowi” skutecznej „terapii” w formie kompleksowych środków restrukturyzacyjnych, niezbędnej jest podanie mu ratunkowej „kroplówki” w postaci kapitału.

Tymczasem pozyskanie kapitału przez przedsiębiorstwo znajdujące się już w sytuacji kryzysowej, mimo że staje się krytycznie ważnym i priorytetowym zadaniem, jest bardzo złożonym procesem. Przedsiębiorstwa borykające się z problemami finansowymi napotykają na szereg wyzwań w pozyskaniu zewnętrznego kapitału.

Przeczytaj również: Restrukturyzacja firmy na przykładzie firmy Braster

Współpraca z inwestorami 

Wnioski z Raportu jasno pokazują, że w takiej sytuacji warto rozważyć i zastanowić się nad współpracą z wyspecjalizowanymi inwestorami. Osoby prywatne, inwestorzy strategiczni, wyspecjalizowane fundusze inwestycyjne czy fundusze Private Equity szukające źródeł wzrostu dotychczasowych inwestycji, decydują się coraz częściej zainwestować w przedsiębiorstwo w restrukturyzacji. Jest to tzw. distressed M&A.

– Najbardziej rozwinięty rynek Distressed M&A występuje w Stanach Zjednoczonych (USA) oraz Europie Zachodniej. W USA szacuje się, że w najbliższych latach transakcje distressed będą stanowić nawet 30% wszystkich transakcji M&A. W przypadku krajów Europy Zachodniej tendencje są zróżnicowane zarówno pod względem liczby transakcji jak i ich wartości. Pod względem liczby Distressed M&A w wybranej grupie państw dominują Niemcy, gdzie dochodzi średnio do ponad 100 tego rodzaju transakcji rocznie.” - komentuje dr Przemysław Grobelny, Partner w firmie doradczej CMT Advisory. I dodaje: „Polska na tle Europy, jak i samego regionu CEE, klaruje obraz mało rozwiniętego rynku pod względem Distressed M&A. W latach 2021-2022 trudno doszukiwać się transakcji przeprowadzonych przez fundusze PE, które nosiłyby znamiona tego rodzaju operacji. W 2023 w przekazach medialnych poinformowano o dwóch transakcjach tego typu.

Analizy uchwał Sądu Najwyższego

Raport zawiera też analizy uchwał Sądu Najwyższego (SN) wydanych w 2023 roku w zakresie restrukturyzacji i upadłości oraz ich wpływ na dotychczasową praktykę. Co więcej, eksperci podsumowali obecny stan prawny oraz wskazali obszary wymagające ich zdaniem zmian.

Zwieńczeniem ResTrue Raport 2023 są prognozy na kolejny 2024 rok przygotowane przez kilkunastu ekspertów reprezentujących między innymi organizacje zrzeszające przedsiębiorców, instytucje finansowe, fundusze inwestycyjne, firmy doradcze, w tym: Konfederację Lewiatan, mBank, Santander Bank Polska, Allianz Trade, CVI Dom Maklerski, Związek Banków Polskich, Formedis Medical Management & Consulting, Fundację Firmy Rodzinne, Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych, Forum Prawa Insolwencyjnego, Kancelarię Zimmerman Sierakowski Forsztęga, Groele i Wspólnicy, Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy.

Raport dostępny jest na stronie serwisu o restrukturyzacji


ZOBACZ RÓWNIEŻ