Nowe pieniądze dla programów akceleracyjnych. Do zdobycia 18 mln złotych w konkursie PARP

Konkurs dla startupów
Konkurs dla startupów, fot. Shutterstock
Nawet 18 mln złotych może pozyskać instytucja zajmująca się akceleracją programów dla startupów. PARP ogłosiła nowy konkurs. Oto jego szczegóły.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

O wsparcie, w maksymalnej wysokości 18 mln zł, mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz innowacyjności. Konkurs realizowany jest przez PARP w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Proces zbierania wniosków rozpocznie się 13 czerwca.

Pieniądze dla programów akceleracyjnych

Wnioski mogą przesyłać podmioty realizujące programy akceleracji, czyli takie, które przyspieszają rozwój startupów – pomagają im udoskonalać produkty oraz zwiększać sprzedaż. Mogą być to m.in. inkubatory akademickie, parki technologiczne, centra transferu technologii lub centra innowacji. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie, pełnić będą funkcję akceleratora. Program ma umożliwić m.in. skalowanie rozwiązań startupów poprzez współpracę z odbiorcami technologii czy inwestorami lub przygotować startupy do ekspansji zagranicznej. Program przewiduje także możliwość sprowadzania zagranicznych startupów w celu rozwoju ich działalności jako polska spółka.

– Uruchamiamy kolejny nabór z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Tym razem na wsparcie najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych programów, które mają przyspieszyć rozwój startupów. Na ten cel przeznaczamy 91 mln zł , którymi chcemy wspierać te instytucje, które najskuteczniej potrafią przekazywać biznesową wiedzę, doświadczenie i będą wspierać mentorsko przedsiębiorców na początkowym etapie rozwoju. Wiele dobrych pomysłów nie zostaje wdrożonych, bo ich twórcom brakuje znajomości środowiska biznesowego i środków na ich realizację. Aby takich sytuacji było jak najmniej, ważne jest wsparcie dojrzałych, wyspecjalizowanych podmiotów, dla których nabór dziś ogłaszamy – mówi Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zobacz także: Oto lista najlepszych startupów

Nabór wniosków będzie trwać od 13 czerwca 2023 r. do 22 sierpnia 2023 r.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w tym naborze to 91 mln zł. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki w wysokości od 10 do 18 mln zł na projekt.

Granty, z których skorzystać będą mogły startupy biorące udział w programach akceleracji, sfinansowane zostaną w 100% ze środków programu FENG. Z kolei dofinansowanie kosztów operacyjnych akceleratora wynosi maksymalnie 80% kwalifikowalnych kosztów.

Operatorzy programów akceleracji sfinansować będą mogli pokryć:

· koszty bezpośrednich wynagrodzeń personelu projektu (wynagrodzeń członków zespołu realizującego program akceleracji oraz ekspertów oceniających startupy biorące udział w naborze do programu akceleracji; wynagrodzeń członków zespołu zarządzającego projektem grantowym);

· koszty bezpośrednich działań informacyjno-promocyjnych, tj. organizacji wydarzeń mających na celu pozyskanie aplikacji startupów, organizacji Demo Days oraz innych niezbędnych działań promocyjnych.

Aplikacje konkursowe należy składać wyłącznie za pośrednictwem LSI.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 jest kontynuacją Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem programu jest wspieranie rozwoju i zwiększanie potencjału w zakresie badań i innowacji, inwestycji i infrastruktury oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

ZOBACZ RÓWNIEŻ