26 dni urlopu otrzymasz wcześniej niż po 10 latach pracy

26 dni urlopu - dla kogo? / Fot. wavebreakmedia_mi
26 dni urlopu - dla kogo? / Fot. wavebreakmedia_micro, Freepik.com
Od dawna czytamy, że wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy i wynosi 20 lub 26 dni. Ale uwaga! Nie musisz pracować 10 lat, aby uzyskać dłuższy urlop. Są wyjątki od tej reguły.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zależy od stażu pracy i może wynosić 20 lub 26 dni urlopu. Otrzymujemy 26 dni urlopu, gdy staż pracy przekracza 10 lat. Jeśli staż pracy jest krótszy, mamy prawo do 20 dni urlopu. Czy konieczne jest jednak przepracowanie 10 lat, aby uzyskać prawo do dłuższego urlopu?

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu pracy, do stażu pracy wpływającego na wymiar urlopu wlicza się następujące okresy związane z ukończeniem:

  • Zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – czas trwania nauki określony w programie nauczania; nie dłużej niż 3 lata
  • Średniej szkoły zawodowej – czas trwania nauki określony w programie nauczania; nie dłużej niż 5 lat
  • Średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat
  • Średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata
  • Szkoły policealnej – 6 lat
  • Szkoły wyższej – 8 lat

Jeżeli pracownik kontynuował naukę podczas zatrudnienia, do stażu pracy wpływającego na wymiar urlopu wlicza się albo okres zatrudnienia, w którym odbywał się proces nauki, albo okres nauki - w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Inspiracje: Sanna Marin

26 dni urlopu nawet dla mało doświadczonego pracownika 

Jeśli więc ukończyliśmy szkołę wyższą i pracujemy od 2 lat w danej firmie, przysługuje nam 26 dni urlopu wypoczynkowego. 

Jednocześnie warto podkreślić, że lata z edukacji nie sumują się - inaczej mówiąc, jeśli po ukończeniu szkoły średniej (4 lata wliczane do urlopu) zdecydowaliśmy się na studia (8 lat do urlopu), to nie zyskamy nagle 12 lat, które moglibyśmy dodać do naszej puli. W tej sytuacji możemy liczyć na maksymalny wynik, czyli 8 lat.

Zobacz: Klauzula RODO do CV

Z kolei to, co istotne, to kwestia czasu, w jakim nabywamy prawa do dłuższego urlopu. Zgodnie z art. 158 Kodeksu pracy, pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy i w tym samym roku uzyskał prawo do dłuższego urlopu, przysługuje urlop uzupełniający. W związku z osiągnięciem 10-letniego stażu pracy w danym roku kalendarzowym pracownikowi, który już skorzystał z urlopu wypoczynkowego, należy się urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni. Nie musimy więc czekać do kolejnego roku.