2,6 mld zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Jak zdobyć fundusze?

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock 4
Polskie firmy mogą otrzymać nawet 2,6 mld złotych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego. To jedno z rozwiązań wprowadzonych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Instrument jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, samozatrudnionych i NGO. Dofinansowywane są wynagrodzenia pracowników i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest - spowodowany epidemią COVID-19 - spadek obrotów o minimum 30 proc.

Na ten cel Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej razem z marszałkami województw przeznaczyli 2,6 mld zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do 20 kwietnia, o pomoc zawnioskowało 8,2 tys. pracodawców.

- W zależności od stopnia spadku obrotów można dostać między 50 a 90 proc. minimalnego wynagrodzenia ze składkami przez 3 miesiące. To daje kwoty pomiędzy 4 500 a 8 100 zł na 3 miesiące na jedno miejsce pracy. Szacujemy, że zaangażowane środki wesprą ok. 425 tys. miejsc pracy – wylicza wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia spadku obrotów firmy oraz liczby pracowników objętych dofinansowaniem. Gdy spadek obrotów z dowolnych dwóch miesięcy w 2020 roku, w stosunku do tego samego okresu z poprzedniego roku, wyniesie:

  • co najmniej 30 proc. – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne;
  • co najmniej 50 proc. – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne;
  • co najmniej 80 proc.– można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Ze wsparcia można korzystać przez 3 miesiące. Otrzymana pomoc jest bezzwrotna, o ile pracodawca utrzyma zatrudnienie pracowników objętych dofinansowaniem przez okres, na który to wsparcie uzyskał.

Wnioski o dofinansowanie przyjmują powiatowe urzędy pracy (PUP) poprzez platformę praca.gov.pl.