zmiana prawa

zobacz inne tematy
Masz spółkę? Szykuj się na duże zmiany w Kodeksie spółek handlowych!

Masz spółkę? Szykuj się na duże zmiany w Kodeksie spółek handlowych!

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy zmieniającej Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje wprowadzenie pojęcia grupy spółek jako kwalifikowanego stosunku dominacji i zależności pomiędzy spółkami, uzależnionego od istnienia wspólnej strategii gospodarczej, odmiennego od „zwykłego” stosunku dominacji i zależności.