To najbardziej opłacalne kierunki studiów. Na czele nauki techniczne

Fot. Pixabay.com Fot. Pixabay.com
Z raportu "Portfel Studenta 2020" opracowanego przez Związek Banków Polskich wynika, że na największe zarobki mogą liczyć absolwenci kierunków technicznych i ścisłych. Jednocześnie autorzy zestawienia zauważają, że rośnie koszt utrzymania się na studiach.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Średnie zarobki w rok po uzyskaniu dyplomu w przypadku nauk technicznych wynoszą 3781 zł brutto. Na niewiele mniejszą kwotę mogą liczyć absolwenci kierunków ścisłych - 3429 zł. Znacznie mniejsze dochody, statystycznie, czekają na kończących kierunki artystyczne (2333 zł) i przyrodnicze (2116 zł).

Wyniki dotyczące zarobków zestawiono z kosztami utrzymania się na studiach - te według wyliczeń ZBP wynoszą 2600 zł miesięcznie, czyli są o ok. 500 zł większe niż w zeszłym roku. Jednocześnie ponad połowa studentów przyznała, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy ich sytuacja materialna się pogorszyła.

Ciekawe są wyniki dotyczące preferowanych zarobków, jakie młodzi Polacy oczekują w perspektywie następnych dziesięciu lat. Aż 93 proc. badanych nie wyobraża sobie, aby dostawać wtedy mniej niż 4000 zł netto. Najwyższe ambicje - zarobki ponad 10 tys. złotych "na rękę" - przejawia co czwarty ankietowany.

Pandemia wpłynęła oczywiście na sytuację mieszkaniową na rynku najmu, bo co trzeci student zerwał lub zawiesił umowę najmu i wyprowadził się z miasta, w którym studiował. Ponadto 30 proc. ankietowanych stwierdziło, że opłaty mieszkaniowe obniżyły się w związku z decyzją o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na uczelniach. Wygląda na to, że sytuacja się nie zmieni, bowiem polskie uczelnie wyższe - na czele z Uniwersytetem Warszawskim - już teraz zapowiedziały, że w najbliższych miesiącach nauczanie wciąż będzie prowadzone zdalnie. Choć warto w tym momencie stwierdzić, że - według wyliczeń ekspertów - studenci to tak naprawdę niewielki odsetek wynajmujących mieszkania.

W Polsce studiuje ok. 1,2 mln osób na 132 uczelniach publicznych i 248 niepublicznych. Większość (66 proc.) wybiera studia o profilu ogólnoakademickim. Rośnie również dominacja kobiet na uczelniach wyższych, które już teraz stanowią 58 proc. wszystkich studiujących.

Raport "Portfel Studenta 2020" dostarcza wielu innych ciekawych danych. Najwięcej kandydatów na jedno miejsce jest na orientalistyce-japonistyce (26 osób), a za najlepszą uczelnię na świecie uważa się Harvard University. Dokument opublikowały Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości - jego pełna treść jest dostępna na stronach internetowych wymienionych instytucji.

 

 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY