Polska zorganizuje Światowy Szczyt Cyfrowy. Wielkie wydarzenie już w grudniu

Polska zorganizuje Światowy Szczyt Cyfrowy. Wielkie wydarzenie już w grudniu
NASK oddaje głos młodym! Serdecznie zapraszamy do udziału w Youth Internet Governance Forum Poland pod patronatem NASK i Project Youth Summit i Youth Summit Working Session.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

W dniach 6-10 grudnia, w Katowicach, odbędzie się Internet Governance Forum (IGF, Światowy Szczyt Cyfrowy) pod patronatem ONZ. Konferencja ta odbywa się od 16 lat, w tym roku, po raz pierwszy w historii, jej gospodarzem będzie Polska. Jest to wydarzenie, w trakcie którego o zarządzaniu internetem debatują przedstawiciele rządów, sektora prywatnego, nauki, organizacji społecznych i technicznych. Wstęp na IGF jest jednak otwarty - co oznacza, że każdy zainteresowany może wziąć w nim udział i włączyć się do dyskusji na takich samych prawach, co pozostałe podmioty. 

Youth Internet Governance Forum Polska to otwarte forum wymiany doświadczeń i poglądów na temat zarządzania internetem na arenie krajowej i międzynarodowej, które działa przy ONZ. 

Jednym z największych wydarzeń dla młodych ludzi w ramach IGF jest Youth Summit, który odbędzie się 6 grudnia w godz. 16.00-18.30 CET. Ideą projektu jest przygotowywanie młodych ludzi do Youth Summitu poprzez wyposażenie ich w umiejętności z zakresu policy-makingu. Dlatego hasło Projektu brzmi (za piosenką Elvisa Presley’a) “Less conversation, more action”.

Aktualnie w projekcie bierze udział 81 osób, podzielonych pomiędzy dedykowane grupy robocze. Uczestnicy, pochodzący z całego świata, reprezentują różne grupy takie jak administracja rządowa, sektor prywatny, społeczeństwo informacyjne i społeczność techniczna. Ich głównym zadaniem jest stworzenie Points of Action, propozycji rozwiązań określonych problemów, które uczestnicy dostrzegają w poszczególnych obszarach związanych z zarządzaniem internetem. Co jednak istotne, są to postulaty skierowane do konkretnych podmiotów (rządów, poza - i rządowych organizacji, sektora prywatnego), których przedstawiciele będą obecni na IGF Chcemy bowiem, aby przedstawione pomysły trafiły do tych, którzy mogą pomóc w ich realizacji.

Jak możesz się włączyć?

Chociaż rekrutacja na Project Youth Summit już jest zamknięta, można wziąć udział w poniższych wydarzeniach:

1. Youth Summit Working Session

W pierwszym tygodniu grudnia odbędzie się otwarte wydarzenie na platformie Zoom, w trakcie którego zaprezentowane zostaną wyniki naszego projektu - Points of Action. Następnie, w ośmiu pokojach (breakout rooms) odbędzie się debata, w trakcie której każdy obecny będzie mógł wypowiedzieć się na temat postulatów i zasugerować swoje zmiany lub uzupełnienia. Wszystkie propozycje będą na bieżąco notowane we wspólnych dokumentach Google, na podstawie których zostaną opracowane finalne wersje Points of Action do zaprezentowania na Youth Summit.

Kiedy: 1 grudnia o godz. 12 CET i 2 grudnia o godz. 5 CET

2. Youth Summit

To na nim zostaną zaprezentowane finalne wyniki projektu! Ponadto, to świetna okazja, żeby poznać młodych ludzi z całego świata, a także przedstawicieli rządów, sektora prywatnego, nauki, organizacji społecznych i technicznych, którzy są zainteresowani pomysłami młodych ludzi oraz ich wspieraniem.

Kiedy: 6 grudnia o godz. 16.00-18.30 CET

3. Po IGF

Jednym z założeń Projektu jest to, że nie kończy się on po tegorocznym IGF. Organizatorzy chcą, aby idea aktywnego włączania młodych ludzi w procesy decyzyjne z zakresu nowych technologii coraz bardziej się rozwijała! 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

POLECAMY