Trwa konkurs PARP „Laboratorium Innowatora”. Na zgłaszających się do programu czeka 14 mln zł

Startup
Startup / Fot. Shutterstock
Trwa konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Laboratorium Innowatora” organizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Celem konkursu jest wsparcie programów mentoringowych pozwalających zweryfikować założenia biznesowe pomysłodawców. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 14 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 24 października do 19 grudnia 2023 r.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których operatorzy realizować będą programy wsparcia indywidualnych innowatorów (osób fizycznych lub zespołów osób fizycznych) w celu popularyzacji innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie. Program pozwoli określić warunki przyszłej działalności gospodarczej pomysłodawców w ramach firm typu startup.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty działające na rzecz innowacyjności, realizujące programy wsparcia innowacyjnych pomysłów biznesowych osób fizycznych lub startupów i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. A więc m.in. przedstawiciele centrów innowacji, inkubatorów technologicznych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości czy parków technologicznych.

Dofinansowanie projektu może wynieść od 4 do 7 mln zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych, które mogą objąć m.in.: wynagrodzenia członków zespołów projektowych, działania informacyjno-promocyjne, usługi eksperckie, prawne oraz doradcze. Beneficjenci będą mogli przeznaczyć dotacje także na zakup narzędzi informatycznych i środków trwałych oraz uzyskanie niezbędnych certyfikatów i baz danych.

- Jednym z kluczowych kryteriów wyboru jest przedstawienie spójnej, atrakcyjnej, a przede wszystkim wykonalnej koncepcji merytorycznej współpracy z pomysłodawcami, przygotowanej w oparciu o wiedzę, doświadczenie i know-how wnioskodawcy - wskazuje Michał Wodzisławski, kierownik Departamentu Rozwoju Startupów w PARP.

Termin zgłaszania wniosków mija 19 grudnia 2023 roku.


ZOBACZ RÓWNIEŻ