Obowiązkowa dematerializacja akcji w spółkach odroczona

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock 18
Obowiązkowa dematerializacja akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych, która znalazła się w tarczy 3.0, została przesunięta o trzy miesiące, do 30 września br.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Zmiana w Kodeksie spółek handlowych wprowadziła obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych oraz spółkach komandytowo-akcyjnych. Akcje  będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez podmiot  uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. 

 Dematerializacja związana jest z wieloma obowiązkami angażującymi czas i koszty, a także rodzącymi trudności organizacyjne, w tym związane z bezpieczeństwem w kontekście pandemii COVID-19. Dlatego Lewiatan postulował przesunięcie obowiązków związanych z dematerializacją m.in. przedłużenie terminu pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce do 30 czerwca 2021 r. Tarcza 3.0 wydłużyła  ten termin z 30 czerwca do 30 września 2020 r., jak i przesunęła inne terminy dotyczące dematerializacji. 

- Dalej będziemy rekomendować odroczenie terminów dematerializacji na późniejszy okres, gdyż sytuacja epidemiologiczna do 30 września 2020 r. może nie ulec znaczącej poprawie – mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.