Nowe wyzwania dla pracodawców

Nowe wyzwania dla pracodawców
W 2023 roku pracodawców czeka wiele wyzwań związanych z planowanymi zmianami w prawie pracy. Pracodawcy już teraz powinni oszacować skalę wpływu zmian w prawie na ich organizacje.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Najbardziej zaawansowane prace legislacyjne dotyczą przepisów o pracy zdalnej, które najprawdopodobniej wejdą w życie na początku 2023 roku. Przepisy określają warunki na jakich pracodawcy mogą wdrożyć pracę zdalną, a ponadto określają prawa i obowiązki pracodawcy w tym zakresie. Pracodawcy powinni się także przygotować na nowe przepisy umożliwiające kontrolę trzeźwości pracowników. Niewątpliwie ich wprowadzenie będzie wymagać od pracodawców wdrożenia odpowiednich procedur i przyznania niektórym pracownikom nowych obowiązków.

Ustawa o sygnalistach

Trwają także zaawansowane prace nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli tzw. sygnalistów. Projektowana ustawa będzie pierwszą kompleksową regulacją w Polsce poświęconą ochronie sygnalistów, obejmującą rozwiązania służące przyjmowaniu zgłoszeń od takich osób, oraz zasadom reakcji na zgłoszenia przez pracodawców i organy publiczne. Prawnicy DWF Poland wielokrotnie wspierali swoich klientów w prowadzeniu postępowań zainicjowanych na skutek zgłoszeń sygnalistów i w trakcie spotkania podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą w tym zakresie.

Dyrektywa work-life balance

Ogromny wpływ na rynek pracy będzie mieć także implementacja dyrektywy work-life balance (dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE). Przewiduje ona istotne zmiany w zasadach przyznawania i długości urlopów rodzicielskich i opiekuńczych. Ponadto, polski ustawodawca przewidział także liczne zmiany nie wynikające z ww. dyrektywy, w szczególności dotyczące warunków wypowiadania umów o pracę pracowników zatrudnionych na czas określony.

Spotkanie z ekspertami

W trakcie wydarzenia eksperci DWF Poland omówią między innymi:

•    nowe obowiązki informacyjne pracodawców wobec pracowników;
•    jakie nowe uprawnienia urlopowe zyskają pracownicy i które z nowych urlopów będą miały charakter płatny;
•    na czym polega elastyczna organizacja pracy i którzy pracownicy będą mogli o nią wnioskować;
•    w jaki sposób zmieni się sytuacja prawna osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony;
•    co w praktyce oznacza projektowany zakaz zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą;
•    kiedy pracodawca będzie mógł wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników;
•    jakie dokumenty powinien opracować pracodawca w związku z wejściem przepisów o pracy zdalnej;
•    w jaki sposób pracodawca będzie musiał zwrócić pracownikowi koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej;

Spotkanie skierowane jest do członków zarządu, szefów działów prawnych oraz działów HR, prawników wewnętrznych we wszystkich firmach zatrudniających pracowników, niezależnie od ich liczby.

Istnieje możliwość udziału online lub stacjonarnie w siedzibie DWF.