Konkursy PARP. Oto kilkanaście otwartych projektów, z których można pozyskać pieniądze

Europejski Bank Centralny
Europejski Bank Centralny we Frankfurcie, fot. Shutterstock
Obecnie trwa nabór do kilkunastu konkursów PARP, które stanowią unikalną szansę dla przedsiębiorców na zdobycie wsparcia finansowego w ramach Funduszy Europejskich.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Na stronie internetowej PARP można znaleźć listę aktualnie dostępnych naborów dla zainteresowanych podmiotów. Wiele z nich przeznaczonych jest dla przedsiębiorców, którzy pragną rozwijać innowacyjne projekty, badać nowe technologie czy poszerzać swoje umiejętności. Dostępne są konkursy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory tworzone przez inkubatory czy parki technologiczne, a także oferta dla klastrów, chcących rozwijać ofertę usługową na rzecz zrzeszonych firm.

Konkursy, które kończą się w ciągu najbliższych dni

W przypadku niektórych inicjatyw należy spieszyć się z aplikacją. Nabór do konkursu „Ścieżka Smart”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, który wspomaga przedsiębiorstwa w zwiększaniu zdolności badawczych i innowacyjnych, kończy się 30 czerwca. Projekty mogą obejmować finansowanie całego procesu badawczo-rozwojowego i wdrożenie innowacji oraz dodatkowo zakup infrastruktury B+R, cyfryzację działalności, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację i rozwój kompetencji. Wysokość dofinansowania jest zależna od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Łącznie w ramach tego naboru do rozdysponowania jest 890 mln zł.

Przypominamy, że 12 lipca to z kolei ostatni dzień na złożenie wniosku do konkursu na przygotowanie programów inkubacji dla startupów – „Platformy startowe dla nowych pomysłów” finansowany z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Dofinansowanie w wysokości 10-25 mln zł mogą otrzymać projekty, realizowane w partnerstwie prowadzonym przez animatorów Platform startowych – parki technologiczne czy inkubatory przedsiębiorczości.

Nowa fundusze PARP

PARP jest zaangażowana w realizację trzech krajowych programów wchodzących w skład nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, są to: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). W ramach tych programów jest obecnie dostępnych aż sześć konkursów. „Rozwój oferty klastrów dla firm” FENG ma na celu wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizację działalności koordynatora klastra. Środki przeznaczone na dofinasowanie projektów w naborze to 66 mln zł. Wsparcie można przeznaczyć na rozwój infrastruktury badawczej niezbędnej do budowy potencjału koordynatora klastra, działania związane z podnoszeniem potencjału kadrowego w obszarach strategicznych oraz udział w targach, seminariach i konferencjach. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 sierpnia 2023 r.

Kolejnym dostępnym konkursem jest „Startup Booster Poland – Smart Up” FENG, który skupia się na promowaniu polskich innowatorów na wczesnym etapie rozwoju oraz łączeniu rodzimych start-upów z zasobami dużych firm. W ramach tej inicjatywy można otrzymać 18 mln zł dofinansowania. Organizator zaznacza, że należy je przeznaczyć na pokrycie kosztów operacyjnych akceleratora, jak wynagrodzenia personelu projektu oraz granty udzielane start-upom. Nabór kończy się 22 sierpnia 2023 r.

29 sierpnia 2023 r. jest ostatnim dniem na składanie wniosków do konkursu „Wzornictwo w MŚP” FEPW. Maksymalne dofinansowanie w tym naborze to 3 mln zł. Wsparcie należy przeznaczyć na przeprowadzenie audytu wzorniczego, opracowanie strategii wzorniczej oraz wdrożenie jej w przedsiębiorstwie.

„Infrastruktura drogowa” FEPW to z kolei konkurs nastawiony na rozwój dostępności drogowej w Polsce Wschodniej, która zostanie osiągnięta poprzez poprawę powiązań z siecią dróg wojewódzkich. Wnioski należy składać do 30 sierpnia 2023 r., a łączny budżet działania wynosi prawie 2 mld zł.

Natomiast 31 sierpnia 2023 r. jest ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń w naborze „Ścieżka SMART – nabór tematyczny Dostępność” FENG przeznaczonym dla podmiotów tworzących innowacyjne rozwiązania i odpowiadających na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

Warto również wspomnieć o „Konkursie na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)”, który ma na celu popularyzację w polskiej gospodarce rozwiązań i produktów ukierunkowanych na osiągnięcie jak najlepszych efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych. Zgłoszenia są przyjmowanie w terminie od 22 czerwca br. do 27 lipca br. Na autorów najciekawszych rozwiązań czekają nagrody główne w wysokości 50 tys. zł oraz wyróżnienia w wysokości 20 tys. zł. 

Przeczytaj także: Inwestowanie w klocki LEGO 

Rozwój kompetencji z POWERem

Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) to jeden z programów wdrażanych przez PARP, który zapewnia kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze i rozwój kompetencji. W ramach POWER jest obecnie dostępnych siedem konkursów. „Nowy start”, w którym wnioski są przyjmowane do 30 listopada 2023 r., umożliwia wsparcie przedsiębiorców, którzy pomimo wcześniejszych niepowodzeń ponownie rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. Z kolei w „Akademii Menadżera MŚP” o dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa planujące podniesienie kompetencji z obszaru zarządzania firmą. Aplikacje można składać w tym przypadku do 30 lipca 2023 r.

„Kompetencje dla sektorów” to konkurs skupiony na dofinansowaniu MŚP w obszarze szkoleń i doradztwa. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2023 r. Do tego samego terminu można również składać aplikacje w konkursach „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”, „Sukcesja w firmach rodzinnych”, „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” oraz „Dostępność szansą na rozwój”. Celem pierwszego z nich jest wzrost aktywności przedsiębiorców na rynku zamówień publicznych, a drugiego – wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie planującej sukcesję, wskażą jej potencjalne szanse i zagrożenia. „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” to natomiast wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie transformacji cyfrowej. „Dostępność szansą na rozwój” to inicjatywa mająca na celu aktywizację przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania.

Erasmus dla przedsiębiorców

PARP jest również jednym z punktów kontaktowych w konkursach „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” oraz „Erasmus Global”. W ramach programów Agencja pomaga w łączeniu młodych polskich przedsiębiorców z doświadczonymi firmami z innych krajów w celu współpracy i wymiany doświadczeń między podmiotami. Zakwalifikowanie do konkursu jest równoznaczne z comiesięcznym wsparciem finansowym przez okres kooperacji. Maksymalna długość pobytu za granicą wynosi 3 miesiące w pierwszym programie ze wsparciem 3 tys. euro oraz 6 miesięcy oraz 6,6 tys. euro w przypadku programu Erasmus Global.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

X