Polska – nadal atrakcyjna dla Shared Service Center

© Shutterstock
© Shutterstock 24
Wiele się dyskutuje na temat rynku outsourcingu i usług dla przedsiębiorstw w Polsce. Rynek kwitnie i wydaje się, że jeszcze długo nie zostanie nasycony.
ARTYKUŁ BEZPŁATNY

z miesięcznika „My Company Polska”, wydanie 6/2016 (9)

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Usługi BPO (Business Process Outsourcing) oraz powstające SSC (Shared Service Center) odgrywają kluczową rolę w ekonomicznym rozwoju Polski. Poziom zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze nowoczesnych usług wykazuje stabilny wzrost wynoszący ok. 20 proc. w skali roku. Tym samym Polska jest obecnie liderem w obszarze nowoczesnych usług dla przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Dlaczego Polska?

Sukces nie wynika jedynie z geograficznej i kulturowej bliskości względem globalnych centrów gospodarczych. Za każdą inwestycją kryje się dostęp do wykwalifikowanych pracowników ze znajomością języków obcych i specjalistycznym wykształceniem. Licząca 430 szkół wyższych i 1,5 mln studentów Polska wydaje się najbardziej obiecującym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto oferuje nowoczesne powierzchnie biurowe, niezawodną infrastrukturę IT, atrakcyjne systemy zachęty dla pracowników i wysoką jakość życia. 

Kapitał ludzki

Polskie SSC z sukcesem realizują międzynarodowe projekty w ponad 40 językach. Najczęściej używanym jest angielski, a w dalszej kolejności niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i rosyjski. Firmy doceniają dostępny w Polsce kapitał, jakim jest wykształcenie, i inwestują w zarządzanie talentami. Powstają projekty edukacyjne mające na celu przygotowanie pracowników do pracy w sektorze nowoczesnych usług dla przedsiębiorstw, np. „ABSL Academy”. Jego twórcy ściśle współpracują ze szkołami wyższymi w Warszawie, Katowicach i Gdańsku – trzema ważnymi kuźniami talentów w obszarze SSC w Polsce. Celem jest przekazywanie podstawowych wiadomości oraz praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych przygotowujących do późniejszej pracy w ramach SSC. 

Lokalne wsparcie

Dynamiczny rozwój ośrodków BPO i SSC w ostatnich latach nie byłby możliwy bez wsparcia ze strony lokalnych samorządów. Chodzi tu zarówno o wsparcie na początku procesu inwestycyjnego, jak i długoterminową pomoc w późniejszym okresie. Przykładem są m.in. znaczne inwestycje w rejonie Gdańska. W ciągu ostatnich trzech lat miasto to stało się jednym z największych centrów gospodarczych w Polsce z atrakcyjną ofertą powierzchni biurowej, gdzie cały czas powstają nowe SSC. 

Wpływ środków pomocowych UE

Olbrzymi wpływ na rozwój rynku miał program operacyjny „Innowacyjna gospodarka” i dotacje w obszarze prac badawczych i rozwojowych (B+R). Wspierane były inwestycje o dużym potencjale innowacyjnym w obszarze produkcji i nowoczesnych usług. Wsparcie UE było bodźcem rozwoju i wdrożenia innowacji. Stworzyło też możliwość realizacji nowatorskich projektów, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Kierunek innowacje

Nowe środki pomocowe na lata 2014––2020 w jeszcze większym stopniu koncentrują się na pracach B+R i innowacjach. Wspierane jest tworzenie i wyposażanie SSC w formie centrów B+R, które prowadzą działalność na rzecz jednego lub większej liczby powiązanych przedsiębiorstw. Oprócz objętych wsparciem prac B+R wymienione centra mogą również oferować swoje usługi na rynku. Przy tworzeniu własnego centrum B+R w grę wchodzą zarówno krajowe, jak i regionalne programy pomocowe.

Korzyści podatkowe

Dla przedsiębiorstw, które inwestują w prace B+R, przewidziane są dodatkowo ulgi podatkowe, np. możliwość bezpośredniego ujęcia wydatków na badania jako kosztów uzyskania przychodu. Z początkiem 2016 r. warunki korzystania z tych ulg stały się mniej restrykcyjne, dzięki czemu coraz więcej przedsiębiorstw może być ich beneficjentem. 

Ponadto Polska oferuje SSC różne ulgi i środki pomocowe. Należy tu zwrócić uwagę na zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorstw, które inwestują w 14 specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Wysokość zwolnienia zależy od poniesionych przez nie kosztów inwestycyjnych lub liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Intensywność pomocy zależy od regionu i wielkości przedsiębiorstwa. 

Perspektywy

Inwestorzy mogą liczyć na lokalne wsparcie, środki pomocowe UE, ulgi i zwolnienia podatkowe, rozwiniętą infrastrukturę i wykwalifikowanych pracowników, a tym samym, dzięki posiadanym zasobom, Polska może liczyć na miejsce w czołówce najatrakcyjniejszych lokalizacji dla nowych SSC. 

My Company Polska wydanie 6/2016 (9)

Więcej możesz przeczytać w 6/2016 (9) wydaniu miesięcznika „My Company Polska”.


Zamów w prenumeracie

POLECAMY