Jak odwrócić bieg rzeki

Nowe wyzwania dla przedsiebiorców
Nowe wyzwania dla przedsiebiorców, fot. Shutterstock
Narzekanie mamy we krwi, ale bez działania nie zmieni się rzeczywistości. To podstawowy argument, który stał za powołaniem rad sektorowych.

Zyskaj dostęp do bazy artykułów z „My Company Polska” Zamów teraz!

Od lat Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości próbowała diagnozować podstawowe problemy, z którymi boryka się polski biznes oraz szukała na nie odpowiedzi. Dawniej była to promocja zatrudnienia i pozyskiwanie nowych inwestycji. Teraz pojawiły się nowe wyzwania – jednym z nich jest tzw. luka kompetencyjna, zarówno, jeśli chodzi o przedsiębiorców, jak i ich pracowników. 

Odpowiedzią na ten problem miały być sektorowe rady ds. kompetencji. Ich powstanie miało być katalizatorem różnego rodzaju działań, w tym rozwoju systemu edukacyjnego, analizy bieżących problemów i szukania na nie odpowiedzi oraz wspierania zmian w sposobie zarządzania organizacjami, również, w ramach dyskusji z instytucjami naukowymi oraz pracodawcami, przy wsparciu konkretnych środków finansowych pochodzących m.in. z Unii Europejskiej.

Co zrobiły rady

Pierwsze rady ds. kompetencji powstały już w 2016 roku. Do tej pory uruchomiono 17 rad odpowiadających za różne sektory gospodarki, w tym m.in.  „moda i innowacyjne tekstylia”, „nowoczesne usługi biznesowe”, ale także  „informatyka”.

Do rad dołączyli przedstawiciele konkretnych branż. Celem działania rad było m.in. zdiagnozowanie, jakie są najbardziej palące problemy firm związane z brakiem kompetencji oraz przygotowanie rekomendacji szkoleń, które mają temu zaradzić. Inicjowanie i udział w wielu przedsięwzięciach w sektorze, monitorowanie rynku pracy, identyfikacja luk kompetencyjnych, opiniowanie wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK i wcześniej wspomniana rekomendacja potrzeb kompetencyjnych w sektorze to tylko wybrane obszary aktywności rady.

- Udało nam się dużo zrobić, mimo, że olbrzymi wpływ na pracę rad miała pandemia, która całkowicie zmieniła sposób prowadzenia biznesu. Podjęliśmy liczne działania, by jako rada pomóc wszystkim tym, którzy potrzebowali np. wsparcia w nowych realiach – wspomina Beata Ostrowska, przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka. 

– Rady są potrzebne, bo jest za mało działań łączących wszystkie grupy interesantów, w tym instytucji publicznych – mówi.  – Korzyści płynące z działań rad są wszechstronne. To zarówno wsparcie dla dla przedsiębiorców, jak i szkół oraz uczelni – które mogą dopasować swój program do aktualnych potrzeb na rynku pracy.  Współpraca edukacji i biznesu może być realizowana na płaszczyźnie merytorycznej, technologicznej, projektowej i wizerunkowe. Korzyści dla obu stron są wymierne.  Dla edukacji to dostęp do nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań i ekspertów z branży, a dla przedsiębiorstw możliwość nawiązania współpracy z najlepszymi uczniami i studentami – dodaje.

Osiągnięciem rad są nie tylko rekomendacje szkoleń, w których uczestniczyły tysiące pracowników i przedsiębiorców, ale także spotkania i konferencje, łączące biznes, edukację, instytucje publiczne i naukę. Nie byłoby to możliwe bez realizacji projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka prowadzonego przez partnerstwo Polskiego  Towarzystwa  Informatycznego i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, czyli dwóch instytucji reprezentujących interesy strategicznego sektora gospodarki, jakim  jest informatyka.

Rady i co dalej

Teraz sektorowe rady czekają spore zmiany, wraz z pojawieniem się nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Będzie ich więcej, inny będzie też model ich działania. 

Jak wyjaśnia Beata Ostrowska, jest jeszcze wiele do zrobienia, by podstawowy cel stojący za radami, został zrealizowany. – Brak jest spójnego systemu współpracy i wymiany informacji pomiędzy instytucjami publicznymi, edukacją i biznesem w obszarze kompetencji. Nie korzystają oni ze zintegrowanego systemu kwalifikacji, który powstał właśnie po to, by pomóc w rozwoju pracowników i przekształcania się rynku pracy. 

Bogusław Dębski, dyrektor Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne, zwraca uwagę na możliwości płynące z systemu. - Certyfikat ZSK potwierdza, że jego posiadacz posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane w przypadku danej kwalifikacji. Taki certyfikat jest rzetelnym i powszechnie uznawanym potwierdzeniem, że jego posiadacz ma faktyczne umiejętności i wiedzę – tłumaczy. 

Certyfikat ZSK jest również ważnym elementem budujących poczucie własnej wartości pracowników, dla których wartościowy certyfikat jest kluczem do zatrudnienia i kamieniem milowym na drodze w procesie uczenia się przez całe życie. 

 

Publikacja w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Partnerzy projektu:

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka prowadzona jest przez partnerstwo Polskie Towarzystwo Informatyczne i Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

ZOBACZ RÓWNIEŻ